Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Служебные имена
Прилагательные
Числительные
Наречия
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Модальность
Причастия
Деепричастия
Предложения
Местоимения
Союзы, Частицы
  Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Проверь себя!
 Упражнения
Словарь
Книга для чтения
Пословицы
Сказки,  Песни
Разговорник
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Две страны
1.  ә, ө, ү, і, е
2.  а, о, ұ, ы, я
3.  сравнение
4.  и, у, ю
Алина и Дружок
1.  м/ім/ым
2.  ң/ің/ың
3.  міз/мыз/іміз...
4.  ңіз/ңыз/іңіз...
5.  сі/cы/і/ы
6.  буквы  п, к, қ
7.  менікі/сенікі...
8.  дікі/тікі/нікі
Весёлый мячик
1.  де/да
2.  те/та
3.  нде/нда
4.  ден/дан
5.  тен/тан
6.  нен/нан
Зайчонок
1.  ге/ға
2.  ке/қа
3.  е/а
4.  не/на
Волшебница
1.  дер/дар
2.  тер/тар
3.  лер/лар
4.  + местн.п
5.  + исходн.п
6.  + д-напр.п
7.  счёт
Собираемся в поход
1.  ді/ды
2.  ті/ты
3.  ні/ны
4.  н
5.  бен/пен/мен

Разноцветная игра
1.  дің/дың
2.  тің/тың
3.  нің/ның
4.  + мн.число
5.  сравнение

Автор: Татьяна Валяева
Перевод на казахский: Камария Оразаева

Весёлый мячик

Исходный падеж

Көңілді доп

Шығыс септік

Часть 5  (тен/тан)

Буква очень нам важна,
Что последняя одна:

5 бөлім  (тен/тан)

Бізге өте маңызды
Соңғы бiр әріп:Будь согласная глухой,
Добавляем мы с тобой
«тен» – но к мягким лишь словам:
Болсын қатаң дауыссыз,
Жалғаймыз біз екеуіміз,
«тен» – бірақ тек жіңішке сөздерге:К твёрдым мы добавим «тан»: Жуан сөздерге «тан» жалғаймыз:Если же в словах в конце
Буквы есть «б, в, г ,д»,
Тоже мы тогда к словам
Добавляем «тен» и «тан».
Cөздердің соңында егер
«б, в, г ,д» әріптер болса,
Бұл сөздерге де онда біз
«тен» мен «тан»-ды жалғаймыз.Наш давай рисунок вспомним
И чуть-чуть его дополним:
Кәне, суретімізді алайық
Толықтырамыз сәл оны:А сейчас скажи, мой мячик
От каких предметов скачет?
Ал қазір айтшы, добым
Секірiп барады заттардан қандай?

1) ағаш+тан
2) қайық+тан
3) әткеншек+тен
4) тас+тан
5) баспалдақ+тан
6) үтік+тен
7) кітап+тан
8) тоңазытқыш+тан
9) сыйлық+тан
10) күрек+тен
11) жастық+тан
12) етік+тен©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Весёлый мячик. Часть 4 Вернуться к началу Весёлый мячик. Часть 6  >>