Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Служебные имена
Прилагательные
Числительные
Наречия
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Модальность
Причастия
Деепричастия
Предложения
Местоимения
Союзы, Частицы
  Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Проверь себя!
 Упражнения
Словарь
Книга для чтения
Пословицы
Сказки,  Песни
Разговорник
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және бидай...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Мартышка и очки
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Гимн Казахстана
Песня "Көзімнің қарасы"
Песня "Көктем вальсі"
Песня "Жаяу"
Песня "Көзіңе қарай бердім"
Песня "Әй-әй, бөпем"
Песня "Құстар әні"
Кірпі мен қарға
Ёж и ворона

Баяғыда кірпі мен қарға дос болыпты.
Давным-давно ёж и ворона друзьями были.

Бір күні кірпі қарғаға келді.
Однажды ёж к вороне пришёл.

– Қарға, менiң тоным жаман, тiкенек. Сенің тоның жақсы, жұмсақ, үлпiлдек. Маған тоныңды берші.
– Ворона, моя шуба плохая, колючая. Твоя шуба хорошая, мягкая, пушистая. Мне свою шубу дай, пожалуйста.

– Ал мен не киемін?
– А я что одену?

– Сен менің тонымды киесің.
– А ты мою шубу оденешь.

– Жарайды, – деді қарға.
– Хорошо, – сказала ворона.

Олар тондарды айырбастады.
Они шубами поменялись.

Бірақ кірпі алма жинай алмады, түлкіден қорғана алмады. Ал қарға ұша алмады. Кірпі қайтадан қарғаға келді.
Но ёж яблоки собирать не мог, от лисы защищаться не мог. А ворона летать не могла. Ёж снова к вороне пришёл.

– Қарға, менің тоным жақсы екен. Мен алма жинай алмаймын, түлкіден қорғана алмаймын.
– Ворона, моя собственная шуба хорошая, оказывается. Я яблоки собирать не могу, от лисы защищаться не могу.

– Ал мен ұша алмаймын, барлық қарғалар менен қашады.
– А я летать не могу, все вороны от меня убегают (избегают меня).

Әркімнің өз тоны өзіне жақсы.
Каждому своя шуба хороша.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Баяғыда нелер дос болыпты?
2) Бір күні кірпі қайда келді?
3) Кірпі қарғаға не деді?
4) Қарға не деді?
5) Олар не істеді?
6) Кірпі алма жинай алды ма?
7) Кірпі түлкіден қорғана алды ма?
8) Қарға ұша алды ма?
9) Сосын не болды?
10) Кірпі қарғаға не деді?
11) Қарға не деді?
12) Олар қайтадан не істеді?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңыздар:
Баяғыда кірпі мен қарға .................... болыпты.
Бір күні кірпі қарғаға ................... .
– Қарға, менің тоным жаман, ................... . Сенің тоның жақсы, жұмсақ, ................... . Маған тоныңды ................... .
– Ал .................... не киемін?
– Сен менің тонымды ................... .
– Жарайды,-.................... қарға.
Олар тондарды айырбастады.
Бірақ кірпі алма жинай алмады, түлкіден қорғана .................... . Ал қарға ұша .................... . Кірпі .................... қарғаға келді.
– Қарға, менің өз .................... жақсы екен. Мен алма .................... алмаймын, түлкіден .................... алмаймын.
– Ал мен .................... алмаймын, .................... қарғалар менен қашады.
Әркімнің өз тоны өзіне .................... .
Керекті сөздер:
Келді, дос, үлпілдек, тікенек, мен, берші, киесің, алмады, деді, алмады ,тоным, ұша, жинай, қайтадан, қорғана, жақсы, барлық.Текст на казахском языке взят из:
"Кiшкентай жанат". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
Казахский язык – просто о сложном  в  Facebook  и  ВКонтакте
 <<  Сказки, Песни Вернуться к началу Кішкентай жанат  >>