Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Саяхатшы бақа   (орыс ертегісі)
Лягушка-путешественница   (русская сказка)

Ертеде бір бақа болыпты. Ол батпақта тұрыпты.
В прежние времена одна лягушка жила (была). Она на болоте жила.

Бір күні ол өзен жағасында отырды. Бір кезде жағаға үйректер қонды.
Однажды она на берегу реки сидела. В какой-то момент на берег утки приземлились.

– Жол алыс, – деді бір үйрек. – Тез тамақ жеңдер, сосын ұшамыз.
– Дорога дальняя, – сказала одна утка. – Быстро пищу кушайте, потом полетим.

Бұны бақа естіді.
Это лягушка услышала.

– Кешіріңіз, қайда ұшасыздар? – деді бақа.
– Извините, куда летите? – сказала лягушка.

– Оңтүстікке ұшамыз, – деді бір үйрек.
– На юг летим, – сказала одна утка.

– Оңтүстік жылы ма?
– Юг тёплый?

– Иә, жылы.
– Да, тёплый.

– Онда маса, шіркей көп пе?
– Там комаров, мошек много?

– Иә, көп, – деді үйрек.
– Да, много, – сказала утка.

– Онда мені ала кетіңдер.
– Тогда меня возьмите.

– Сенің қанатың жоқ, қалай ұшасың?
– Твоих (у тебя) крыльев нет, как полетишь?

– Білмеймін, бiрақ тұра тұрыңдар, мен ойланайын, – деді бақа.
– Не знаю, но постойте, дайте мне подумать, – сказала лягушка.

Бақа бiраз ойланды, сосын:
Лягушка немного подумала, потом:

– Таптым, таптым, – деп айқайлады. – Екі үйрек таяқтың екі ұшынан тістейді, мен ортасынан тістеймін. Бірақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамаймын.
– Нашла, нашла, – закричала. – Две утки с двух концов палки схватят (укусят) я от середины (посередине) ухвачусь. Но вы не гогочите, я не буду квакать.

– Жарайды, – деді үйрек.
– Хорошо, – сказала утка.

Сөйтіп олар ұшты. Екі жақта екі үйрек, ортасында бақа.
Таким образом они полетели. С двух сторон две утки, посередине лягушка.

Бұл қызық көрініс болды.
Это интересный вид был.

Бұны балалар көрді.
Это дети увидели.

– Бақаны қараңдар, бақаны қараңдар! – деп айқайлады балалар. – Қызық-ай, бақа ұшып бара жатыр.
– Лягушку посмотрите, лягушку посмотрите!, – закричали дети. – Как интересно, лягушка летит.

Бақа мақтанып кетті.
Лягушка расхвасталась.

– Бұны мен ойлап таптым, мен, – дегенде бақа шалшыққа құлап түсті.
– Это я придумала, я, – в тот же момент (в момент, когда говорила) лягушка в грязь свалилась.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Қашан бір бақа болыпты?
2) Бір күні ол қайда отырды?
3) Жағаға нелер қонды?
4) Бір үйрек не деді?
5) Бақа үйректерге не деді?
6) Үйректер не деп жауап қайтарды?
7) Қайсысы: – Таптым, таптым, – деп айқайлады?
8) Олар қалай ұшты?
9) Оларды кімдер көрді?
10) Балалар не деп айқайлады?
11) Қайсысы мақтанып кетті?
12) Бақа не деп мақтанды?
13) Бақа қайда құлап түсті?

"Рас", "өтірік" немесе "білмеймін" деп жауап беріңдер:
1) Бақа батпақта тұрды.
2) Бір кезде жағаға қаздар қанды.
3) Бақа мақтанып кетті.
4) Бақа көлге құлап түсті.
5) Үйректер қандай деревняның үстінен ұшты?
6) Өзеннің аты қандай?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңдар:
Ертеде бір .................... болыпты. .................... батпақта тұрыпты.
Бір күні ол .................... жағасында .................... . Бір кезде жағаға .................... қонды.
– Жол алыс, – деді бір .................... . – Тез тамақ жеңдер, сосын ұшамыз.
Бұны .................... естіді.
– .................... , қайда ұшасыздар? – деді бақа.
– .................... ұшамыз, – деді бір үйрек.
– Оңтүстік .................... ма?
– Иә, жылы.
– Онда маса, шіркей .................... пе?
– Иә, көп, – деді үйрек.
– Онда мені ала кетіңдер.
– Сенің қанатың ...................., қалай ұшасың?
– .................... , бірақ тұра тұрыңдар, мен ойланайын, – деді бақа.
Бақа біраз ойланды, сосын:
– Таптым, таптым, – деп айқайлады. – .................... үйрек таяқтың екі ұшынан тістейді, .................... ортасынан тістеймін. Бірақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамаймын.
– Жарайды, – деді үйрек.
Сөйтіп олар ұшты. Екі жақта екі үйрек,.................... бақа.
Бұл қызық көрініс .................... .
Бұны балалар ..................... .
– Бақаны қараңдар, бақаны қараңдар! – .................... айқайлады .................... . – Қызық-ай, бақа ұшып бара жатыр.
Бақа мақтанып кетті.
– Мұны мен ойлап таптым, мен, – дегенде .................... құлап түсті.
Керекті сөздер:
ол, көрді, білмеймін, болды, екі, кешіріңіз, отырды, көп, шалшыққа, бақа, қанатың, оңтүстікке, үйректер, өзен, бақа, үйрек, мен, деп, жылы, жоқ, ортасында, балалар.Текст на казахском языке взят из:
"Түлкі мен қаздар". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Қасқыр мен кемпір Вернуться к началу Бұйра қыз  >>