Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Түлкі мен тырна   (орыс ертегісі)
Лиса и журавль   (русская сказка)

Баяғыда түлкі мен тырна дос болыпты.
Давным давно лиса и журавль друзьями были.

Бір күні түлкі тырнаны қоныққа шақырғы келді.
Однажды лиса журавля в гости пригласить захотела.

– Досым тырна, маған қонаққа кел, – деді.
– Друг мой журавль, ко мне в гости приходи, – сказала.

Тырна түлкіге қонаққа келді.
Журавль к лисе в гости пришёл.

Түлкі ботқа пісіріпті. Ботқаны тәрелкеге салып, тырнаға берді.
Лиса кашу сварила. Кашу в тарелку положив, журавлю дала.

Тырна ұзын тұмсығымен тәрелкені тырс-тырс еткізді, бiрақ ештеңе жей алмады.
Журавль длинным клювом по тарелке стучал, но ничего поесть не смог.

Ал түлкi рахаттанып, ботқаны өзi жеп қойды.
А лиса насладившись, сама кашу скушала.

Сосын:
– Ренжіме, тырна, менде басқа ештеңе жоқ, – деді.
Потом:
– Не обижайся, журавль, у меня другого ничего нет, – сказала.

– Рахмет, түлкі, ертең маған қонаққа кел, – деді тырна.
– Спасибо, лиса, завтра ко мне в гости приходи, – сказал журавль.

Ертеңіне түлкі тырнаға қоныққа келді.
На следующий день лиса к журавлю в гости пришла.

Тырна көже пісіріпті. Көжені құмыраға құйып, түлкіге берді.
Журавль коже (суп) сварил. Коже в кувшин налив, лисе дал.

Бірақ түлкінің тұмсығы құмыраға сыймады, түлкі ештеңе жей алмады.
Но мордочка лисы в кувшин не влезла, лиса ничего поесть не смогла.

Ал тырна рахаттанып, өзі көжені ішті.
А журавль насладившись, сам коже скушал.

– Түлкі, досым, менде басқа ештеңе жоқ, – деді.
– Лиса, друг мой, у неня другого ничего нет.

Ештеңе айтпай, түлкі кетіп қалды.
Ничего не говоря, лиса ушла.

Содан бастап түлкі мен тырна дос емес екен.
С тех пор лиса и журавль не друзья.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Баяғыда нелер дос болыпты?
2) Бір күні қайсысы тырнаны қонаққа шақырғысы келді?
3) Ол не деді?
4) Түлкі не пісірді?
5) Ботқаны қайсысына берді?
6) Тырна ботқаны жей алды ма?
7) Ал түлкі не істеді?
8) Ботқаны қайсысы жеді?
9) Түлкі не деді?
10) Тырна не деді?
11) Ертеңіне түлкі қайда барды?
12) Тырна не пісірді?
13) Неге түлкі көже іше алмады?
14) Қайсысы көжені ішті?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңыздар:
Баяғыда түлкі мен тырна ................... болыпты.
Бір ................... түлкі тырнаны қонаққа шақырғысы келді.
– Досым тырна, маған қонаққа ..................., – деді.
Тырна ................... қонаққа келді.
Түлкі ботқа ................... Ботқаны тәрелкеге салып, тырнаға ................... .
Тырна ................... тұмсығымен тәрелкені тырс-тырс еткізді, бірақ ештеңе жей ................... .
Ал түлкі рахаттанып, ботқаны ................... жеп қойды.
Сосын:
– Ренжіме, тырна, ................... басқа ештеңе жоқ, – деді.
– Рахмет, түлкі, ертең ................... қонаққа кел, – деді.
Ертеңіне түлкі тырнаға ................... келді.
Тырна көже пісіріпті. Көжені құмыраға құйып, түлкіге берді.
Бірақ түлкінің тұмсығы құмыраға ................... . Түлкі ................... жей алмады.
Ал тырна рахаттанып, өзі көжені ................... .
– Түлкі досым, менде басқа ештеңе жоқ, – деді.
Ештеңе айтпай, түлкі ................... .
Содан бастап түлкі мен тырна дос емес ................... .
Керекті сөздер:
Кел, дос, күні, пісірді, берді, түлкіге, ішті, ұзын, өзі, менде, маған, кетіп қалды, қонаққа, ештеңе, алмады, сыймады, екен.Текст на казахском языке взят из:
"Кiшкентай жанат". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Аю мен түлкі Вернуться к началу Неге қоянның құлағы ұзын  >>