Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Неге қоянның құлағы ұзын   (ағылшын ертегісі)
Почему у зайца уши длинные   (английская сказка)

Баяғыда бір кішкентай қоян болыпты. Ол үлкен және ақылды болғысы келді.
Давным давно один маленький заяц жил. Он большим и умным стать хотел.

Бір күні ол апасына келді.
Однажды он к своей тёте пришёл.

– Сәлеметсіз бе, апа! Халыңыз қалай?
– Здравствуйте, тётя! Как ваши дела?

– Жақсы. Рахмет. Өз халың қалай?
– Хорошо. Спасибо. Как твои дела?

– Жақсы, – деді қоян. – Апа, мен үлкен және ақылды болғым келеді. Сіз маған көмектесесіз бе?
– Хорошо, – сказал заяц. – Тётя, я большим и умным стать хочу. Вы мне поможете?

– Ия, – деді апасы. – Ана құсты көріп тұрсың ба? Соны маған әкел.
– Да, – сказала его тётя. – Ту птицу видишь? Её мне принеси.

Қоян қорапты алды, қорапқа бидай салды, сосын ағашқа келді. Сосын ағаштың түбіне отырды.
Заяц коробку взял, в коробку пшеницу положил, потом к дереву пошёл. Затем под дерево сел.

Торғай бидайды көрді. Торғай бидай жегісі келді.
Воробей пшеницу увидел. Воробей пшеницу поесть захотел.

– Қоян, сен не істеп жатырсың?
– Заяц, ты что делаешь?

– Мен бидай жеп жатырмын. Кел мұнда , бидай же, – деді қоян.
– Я пшеницу ем. Иди сюда, пшеницу ешь, – сказал заяц.

Торғай қорапқа қонды, қоян қорапты жапты, апасына келді.
Воробей в коробку спустился, заяц коробку закрыл, к тёте пришёл.

– Апа, мен сiзге торғайды әкелдiм. Мінеки!
– Апа, я вам воробья принёс. Вот!

– Рахмет, сен ақылдысың. Ендi маған жыланның тісін әкел.
– Спасибо, ты умный. Теперь мне змеиный зуб принеси.

Қоян орманға келді. Жыланды көрді. Не істеу керек?
Заяц в лес пришёл. Змею увидел. Что делать?

Қоян біледі, жылан құсты жақсы көреді.
Заяц знал, что змеи птиц любят.

Қоян шайырдан торғайды жасады, сосын оны томарға қойды.
Заяц из смолы воробья сделал, затем на бугор поставил.

Жылан торғайды тістеп алды, сол кезде қоян жыланның тісін жұлып алды. Қоян апасына келді.
Змея птицу укусила, в тот момент заяц змеиный зуб вырвал. Заяц к тёте пришёл.

– Апа, мен сізге жыланның тісін әкелдім. Мен торғайды ұстап алдым, мен жыланның тісін жұлып алдым. Мен бәрін істей аламын. Мен үлкенмін, мен ақылдымын, – деді қоян.
– Апа, я тебе змеиный зуб принёс. Я птицу поймал, я змеиный зуб вырвал. Я всё делать могу. Я большой, я умный, – сказал заяц.

– Сен бе? – деді апасы. – Мен қазір саған сабақ беремін.
– Ты? – сказала его тётя. – Я сейчас тебе урок дам.

Сосын апасы қояның құлағынан ұстады да, сілкіді.
Затем тётя зайца за уши схватила и затрясла.

– Мақтанба, қоян, мақтанба, – деді.
– Не хвастай, заяц, не хвастай, – сказала.

Апасы тағы және тағы сiлкiді. Содан берi қоянның құлағы ұзын екен.
Тётя ещё и ещё трясла. С тех пор у зайца уши длинные.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Баяғыда не болыпты?
2) Ол қандай болғысы келді?
3) Бір күні ол қайда келді?
4) Ол апасына не деді?
5) Апасы не әкел деді?
6) Қоян торғайға не деді?
7) Қоян торғайды қалай ұстап алды?
8) Апасы тағы не әкел деді?
9) Қоян жыланды ұстау үшін не істеді?
10) Қоян қалай мақтанды?
11) Апасы не айтты және не істеді?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңыздар:
Баяғыда бір кішкентай қоян болыпты. Ол үлкен және .................... болғысы келді.
Бір .................... ол апасына келді.
– Сәлеметсіз бе, апа! Халіңіз қалай?
– Жақсы. Рахмет. Өз халің қалай?
– Жақсы, – деді қоян. – Апа, мен үлкен және ақылды болғым келеді. Сіз маған .................... бе?
– Иә, -деді апасы. – Ана құсты көріп тұрсың ба? Соны .................... әкел.
Қоян қорапты алды, қорапқа бидай салды, сосын ағашқа .................... Сосын ағаштың түбіне .................... .
Торғай бидайды .................... . Торғай бидай жегісі келді.
– Қоян, сен не істеп ....................?
– Мен бидай жеп жатырмын. Кел мұнда, бидай, .................... . – деді қоян.
Торғай қорапқа қонды, қоян қорапты апасына .................... .
– Апа мен сізге торғайды әкелдім. Мінеки!
– Рахмет, сен ақылдысың. Енді маған жыланның тісін .................... .
Қоян орманға келді. Жыланды көрді. Не істеу керек?
Қоян ...................., жылан құсты жақсы көреді.
Қоян шайырдан торғайды ...................., сосын оны томарға қойды.
Жылан торғайды тістеп алды, сол кезде қоян жыланның тісін жұлып алды. Қоян апасына келді.
– Апа, мен сізге жыланның тісін әкелдім. Мен торғайды ұстап алдым, мен жыланның тісін жұлып алдым. Мен бәрін істей .................... . Мен үлкенмін, мен ақылдымын, – деді қоян.
– Сен бе? – деді апасы. – Мен .................... саған сабақ беремін.
Сосын апасы қоянның құлағынан ұстады да, .................... .
– Мақтанба, қоян, мақтанба, – деді.
Апасы тағы және тағы сілкіді. Содан бері қоянның құлағы .................... екен.
Керекті сөздер:
Же, жатырсың, біледі, әкелді, қазір, әкел, ұзын, жасады, сілкіді, аламын, ақылды, отырды, күні, маған, көмектесесіз, келді, көрді.Текст на казахском языке взят из:
"Кiшкентай жанат". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Түлкі мен тырна Вернуться к началу Шегіртке мен құмырсқа  >>