Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Қызыл телпек
Красная шапочка

Баяғыда бір қыз болыпты.
Давным-давно девочка жила.

Бір күні оған шешесі қызыл телпек сыйлапты.
Однажды мама подарила ей красную шапочку.

Қыз телпекті ешқашан шешпепті.
Девочка шапочку никогда не снимала.

Сондықтан жұрт оны қызыл телпек деп кетіпті.
Поэтому народ стал называть её красной шапочкой.

Бір күні шешесі самса пісірді.
Однажды мама пирожки испекла.

– Қызыл телпек, самса мен майды әжеңе апар, жолда ешкіммен сөйлеспе, – деді шешесі.
– Красная шапочка, пирожки и масло бабушке отнеси, по дороге ни с кем не разговаривай, – сказала мама.

– Жарайды, – деді Қызыл телпек.
– Хорошо, – сказала Красная шапочка.

Қызыл телпек самсаны, майды алды, әжесіне кетті.
Красная шапочка пирожки, масло взяла, к бабушке пошла.

Жолда ол қасқырды көрді.
На дороге она волка увидела.

– Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың?
– Красная шапочка, ты куда идёшь?

– Әжеме бара жатырмын.
– К моей бабушке иду.

– Әжең қайда тұрады?
– Твоя бабушка где живёт?

– Әжем шеткі үйде тұрады.
– Моя бабушка в доме на окраине живёт.

Қасқыр қысқа жолмен жүгіріп кетті.
Волк короткой дорогой побежал.

Ол үйді тез тапты. Қасқыр есікті түртті.
Он дом быстро нашёл. Волк в дверь постучал.

– Бұл кім? – деді әжесі.
– Это кто? – сказала бабушка.

– Бұл мен, Қызыл телпекпін, – деді қасқыр жіңішке дауыспен. – Сізге самса мен май әкелдім.
– Это я, Красная шапочка, – сказал волк тоненьким голоском. Вам пирожки и масло принесла.

– Жіпті тарт та, кір.
– Дёрни за верёвчку, входи.

Қасқыр жіпті тартты, үйге кірді.
Волк верёвочку дёрнул, в дом зашёл.

Сосын әжені жеп қойды да, төсекке жатты.
Затем бабушку съел и в кровать лёг.

Бір уақытта Қызыл телпек келді, есікті түртті.
Через некоторое время Красная шапочка пришла, в дверь постучала.

– Бұл кім? – деді қасқыр жіңішке дауыспен.
– Это кто? – сказал волк тоненьким голоском.

– Бұл мен, Қызыл телпекпін, сізге самса мен май әкелдім.
– Это я, Красная шапочка, вам пирожки и масло принесла.

Қызыл телпек жіпті тартты да, үйге кірді. Қасқырға жақындады, сосын:
Красная шапочка верёвочку дёрнула, в дом вошла. К волку приблизилась, затем:

– Әже, әже, неге сіздің көзіңіз үлкен?
– Бабушка, бабушка, почему ваши глаза большие?

– Сені көру үшін.
– Чтобы видеть тебя.

– Әже, әже, неге сіздің қолыңыз үлкен?
– Бабушка, бабушка, почему ваши руки большие?

– Сені құшақтау үшін.
– Чтобы обнимать тебя.

– Әже, әже, неге сіздің аяғыңыз үлкен?
– Бабушка, бабушка, почему ваши ноги большие?

– Жақсы жүгіру үшін.
– Чтобы хорошо бегать.

– Әже, әже, неге сіздің құлағыңыз үлкен?
– Бабушка, бабушка, почему ваши уши большие?

– Жақсы жүгіру үшін.
– Чтобы хорошо слышать.

– Әже, әже, неге сіздің тісіңіз үлкен?
– Бабушка, бабушка, почему ваши зубы большие?

– Сені жеп қою үшін, – деп қасқыр Қызыл телпекті жеп қойды.
– Чтобы съесть тебя, – сказав, волк Красную шапочку съел.

– Сол кезде аңшылар үйге кірді. Олар қасқырдың ішін жарды.
– В тот момент охотники в дом вошли. Они живот волка распороли.

– Одан Қызыл телпек пен әжесі шықты. Сөйтіп олар аман қалды.
– Оттуда Красная шапочка и её бабушка вышли. Так они живы остались.
Сұрақтарға жауап беріңіздер:
1) Шешесі қызға не сыйлады?
2) Неге жұрт қызды Қызыл телпек деп кетіпті?
3) Бір күні Қызыл телпектің шешесі не пісірді?
4) Шешесі қызға не деді?
5) Қызыл телпек жолда нені көрді?
6) Қасқыр не деді?
7) Қызыл телпек не деді?
8) Қасқыр не істеді?
9) Қасқыр әжеге не деді?
10) Қасқыр әжені жеп қойды ма?
11) Қызыл телпек қасқырға не деді?
12) Аңшылар не істеді?
13) Кімдер аман қалды?

"Рас", "өтірік" немесе "білмеймін" деп жауап беріңіздер:
1) Қыс телпекті ешқашан шешпепті.
2) Жолда қыз аюды көрді.
3) Жіп қызыл болды ма, жасыл болды ма?
4) Қасқыр үйді тез тапты.
5) Сен қасқырсың, саған есікті ашпаймын, – деді әжесі.
6) Қызыл телпек нешеде болды?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңыздар:
Баяғыда бір .................... болыпты.
Бір күні оған шешесі қызыл телпек .................... .
Қыз телпекті .................... шешпепті.
Сондықтан .................... оны қызыл телпек деп кетіпті.
Бір күні шешесі самса пісірді.
– Қызыл телпек, самса мен майды әжеңе апар, жолда .................... сөйлеспе, – деді шешесі.
– Жарайды, – деді Қызыл телпек.
Қызыл телпек самсаны, майды ...................., әжесіне кетті.
Жолда ол қасқырды .................... .
– Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың?
– Әжеме бара жатырмын.
– Әжең .................... тұрады?
– Әжем шеткі .................... тұрады.
Қасқыр қысқа .................... жүгіріп кетті.
Ол үйді тез .................... . Қасқыр есікті .................... .
– Бұл кім? – .................... әжесі.
– Бұл мен, Қызыл телпекпін, - деді .................... жіңішке дауыспен. – Сізге .................... мен май әкелдім.
– Жіпті тарт та, .................... .
Қасқыр жіпті тартты, үйге кірді.
Сосын әжені жеп қойды да, төсекке .................... .
Бір уақытта Қызыл телпек ...................., есікті түртті.
– Бұл ....................? – деді қасқыр жіңішке дауыспен.
– Бұл ........ , Қызыл телпекпін, сізге самса мен май .................... .
– Жіпті тарт та, кір, – деді қасқыр.
Қызыл телпек жіпті тартты да, .................... кірді.
Қасқырға жақындады, сосын:
– Әже, әже, неге сіздің көзіңіз ....................?
– Сені көру үшін.
– Әже, әже, .................... сіздің қолыңыз үлкен?
– Сені құшақтау үшін.
– Әже, әже, неге сіздің аяғыңыз үлкен?
– Жақсы .................... үшін.
– Әже, әже, неге сіздің құлағыңыз үлкен?
– Жақсы .................... үшін.
– Әже, әже, неге сіздің .................... үлкен?
– Сені жеп қою үшін, – деп қасқыр Қызыл телпекті жеп қойды.
Сол кезде .................... үйге кірді. Олар қасқырдың.................... жарды.
Одан Қызыл телпек пен әжесі шықты. Сөйтіп олар аман .................... .
Керекті сөздер:
жүгіру, қыз, кім, аңшылар, үйде, деді, түртті, көрді, есту, әкелдім, жатты, келді, ешкіммен, үйге, сыйлапты, үлкен, мен, ішін, алды, ешқашан, тісіңіз, неге, тапты, самса, қайда, кір, жолмен, жұрт, қалды, қасқыр.
Текст на казахском языке взят из:
"Түлкi мен қаздар". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Қарлығаш пен дәуіт Вернуться к началу Түлкі мен қаздар  >>