Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Үнемшіл құмырсқа   (кабардин ертегісі)
Бережливый муравей   (кабардинская сказка)

Бір құмырсқа келе жатты. Алдынан адам шықты. Ол адам барлық жануарлар мен құстардың тілін білді.
Один муравей шёл. Навстречу человек вышел. Он всех животных и птиц язык знал.

– Сенің басың неге үлкен? – деп ол құмырсқадан сұрады.
– Твоя голова почему большая? – спросил он муравья.

– Себебі басымда ақыл көп.
– Потому что в моей голове ума много.

– Сенің белің неге жіңішке?
– Твоя талия почему тонкая?

– Себебі мен тамақты аз жеймін.
– Потому что я ем мало.

– Сен қанша тамақ жейсің?
– Ты сколько еды ешь?

– Бір бидайдың дәні маған бір жылға жетеді, – деп айтты құмырсқа.
– Одного пшеничного зерна мне на один год хватает, – сказал муравей.

– Көреміз, бір дән бір жылға жете ме, жетпей ме?
– Посмотрим, одного зерна на один год хватает или не хватает.

Адам құмырсқаны ұстап алды да, бір дән беріп, қамап қойды.
Человек муравья схватил, одно зерно дал и закрыл.

Бір жыл өтті. Адам құмырсқаны ұмытты. Екі жыл өтті. Құмырсқа есіне түсті.
Один год прошёл. Человек о муравье забыл. Два года прошло. Муравья вспомнил.

Құмырсқаны барып қараса, қасыда жарты дән жатыр екен.
Когда пришёл и взглянул на муравья, рядом половина зерна лежит.

– Сен айттың, саған бір жылға жетеді, – деп. – Екі жыл өтті, сенде әлі жарты дән бар! Ол қалай? – деп таңғалды адам.
– Ты говорил, тебе на один год хватит, – сказал. – Два года прошло, у тебя ещё половина зерна есть! Это как? – удивился человек.

– Мені қамап қойған ақымақ мені ұмытып кетуі мүмкін деп ойладым мен. – Аштан өлмеу үшін, мен дәнді бөліп қойдым.
– Меня закрывший глупец обо мне забыть может, я подумал. Чтобы от голода не умереть, я зерно поделил.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Қандай құмырсқа келе жатты?
2) Алдынан қандай адам шықты?
3) Неге құмырсқаның басы үлкен, ал белі жіңішке болды?
4) Неге адам құмырсқаны қамап қойды?
5) Бір жыл өткеннен кейін адам құмырсқаны жіберді ме?
6) Неге жібермеді?
7) Құмырсқа дәнді жеп қойды ма?
8) Неге құмырсқа дәнді жемеді?

"Рас", "өтірік" немесе "білмеймін" деп жауап беріңдер:
1) Бір құмырсқа адамның тілін білді.
2) Бұл әңгіме қашан болған?
3) Адам құмырсқаны екі жылға қамап қойды.
4) Екі жылдан кейін құмырсқа аштан өлді.
5) Құмырсқаның басы үлкен болды, себебі ақылы көп болды.
6) Адам құмырсқаны өлтірді.Текст на казахском языке взят из:
"Кім ең күшті". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой, Ж.Р. Уразбековой. Алматы. Раритет, 2004.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Айога Вернуться к началу Кәрі теке мен қасқыр  >>