Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Видео
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
1. Родина, Народ
2. Семья, Дети
3. Дружба, Вражда
4. Труд, Дело
5. Учение, Мудрость
6. Слово, Речь, Язык
  7. Добро, Зло
  8. Богатство, Бедность
  9. Смелость, Риск
10. Цель, Мечта
11. Здоровье, Болезнь
12. Еда (хлеб)
Разные, стр.1
Разные, стр.2

Фразеологизмы   А – И
Фразеологизмы   К – Я
Если хотите сказать (Айтқыңыз келсе)

Фразеологизмы, устойчивые выражения

Из книги Каната Тасибекова "Ситуативный казахский"
А – И
А
Абыройын төгу Уронить авторитет
Ағыл-тегіл еңіреп жылау Лить слезы в три ручья
Адамға санамау Не считать за человека
Адамның сырты алдамшы Внешность обманчива
Аза бойы қаза болу Помертветь от страха
Аймандай қылу Вывести на чистую воду
Айтпай-ақ түсініктіИ без слов все понятно
Айтуға ауыз бармады Язык не повернулся сказать
Айтуға оңай, істеуге қиын Легко сказать, трудно сделать
Ақсаусақ Белоручка
Ақсүйек Белая кость
Ақылға келу Взяться за ум
Ақылға сыймау В голове не укладывается
Ақырзаман Конец света
Алды-артына қарамай Невзирая ни на что
Алжып кетуВыжить из ума
Алла жар болсын Бог в помощь
Алыпкел, шауыпкел Подай-принеси
Аман – сау В добром здравии
Амандық жоқ, саулық жоқНи здравствуй, ни прощай
Анасынан қайта туғандай Как заново родился
Анығына жету Дойти до сути
Арасы жер мен көктей Как небо и земля
Арасы суып кету Охладеть друг к другу
Арқамнан жүк түскендей Как гора с плеч свалилась
Арсыз-ұятсыз Ни стыда ни совести
Аспанға көтеру Превозносить до небес
Аспанды алақандай етті Небо с овчинку показалось
Аспаннан [көктен] түсті С неба свалился
Аспаның ашық болсын Чистого неба над головой
Асыл арман Заветная мечта
Ат үсті Наспех
Ата жау Заклятые враги
Ауадай қажет Нужен как воздух
Аузы көпіріп С пеной у рта
Аузын ашса жүрегі көрінеді Душа нараспашку
Аузын толтырып айту Говорить взахлеб
Ауыз аштырмадыНе дал рта раскрыть
АуызбастрықПлата за молчание
Ауызбен айтып жеткізе алмауСловами не передать
Ауызым бармадыЯзык не повернулся сказать
Ауызына келгенін айту Говорить что попало
Ащы шындықГорькая правда
Аяғына жығылу Упасть в ноги
Аяғына тік тұрғызу Поставить по стойке смирно
Аяқ аттаған сайынНа каждом шагу
Аяқтан шалуСтавить подножку
Аяқтандырып жіберуПоставить на ноги

Ә
Әркімдікі – өзіне Каждому своё
Әрі ойлап, бері ойлап Так думаю, эдак
Әрі-сәрі Так себе

Б
Баладай мәз болды Обрадовался как ребенок
Бар дауысымен Во весь голос
Бар күшін салып Изо всех сил
Бармағын шығардыПоказал кукиш
Бармақ шайнау Кусать локти /пальцы/
Бас бәйге Главный приз
Бас кейіпкер Главный герой /произведения/
Бас көтерместен Не поднимая головы
Басты қатыру Морочить голову
Басыма да кірмеді Мне и в голову не пришло
Басымен жауап бересіз Головой отвечаете
Басын қоярға жер таппау Негде голову преклонить
Басына көтерді На голову (уши) поставил
Басынан бастау Начинать с самого начала
Басынан сөз асырмайды Не дает слова сказать /в свой адрес/
Басында бәтуа жоқ В голове путаница
Бәрі өз ретімен болады Всему свое время
Бәрін бір жаққа айдау Валить все в одну кучу
Бес саусақтай білу Знать как свои пять пальцев
Беті бар, жүзі бар демеу Не щадя самолюбия
Беті бүлк етпеді Мускул на лице не дрогнул
Бетімен кетті От рук отбился
Бетіне айту Говорить прямо в лицо
Бой берді Дал волю
Бой көрсетті Показал себя
Бойын билей алмады Не смог совладать с собой
Боқмұрын бала Сопливый мальчишка
Бос қол С пустыми руками
Босағасын тоздыру Обивать пороги
Босқа әурелену Напрасные хлопоты
Бостан босқа сенделу Шататься без дела
Ботадай боздау Реветь как корова /верблюжонок/
Былқ етпеді Даже не пошевелился
Бір аяғы анда, бір аяғы мұнда Одна нога здесь, другая там
Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде Одной ногой в могиле стоять
Бір қазаға екі жаза жоқ Два раза не убьешь
Бір құдай біледі Одному богу известно
Бір қызарды, бір бозарды То краснеет, то бледнеет
Бір өзі неге тұрады Он один стоит многих
Бірауыз сөзге келмеу Без единого слова
Бір-біріне сайма-сай Один под стать другому
Бірден көзге түседі Сразу бросается в глаза
Біреуден асып түсу Затмить кого-либо
Біреудің қолымен от көсеу Загребать жар чужими руками
Бірі ұрымға, бірі қырымға Кто в лес, кто по дрова
Бірін-бірі көре алмайды Ненавидят друг друга
Бітеу жара Скрытая рана

Д
Далбасамен уақыт өткізу Бесцельно проводить время
Дамыл білмеу, бермеу Не знать, не давать покоя
Демі біткенше До последнего вздоха
Денем түршікті Мурашки по коже пробежали
Дер кезінде В самом расцвете
Додаға түсу Очутиться в гуще событий
Дүние кезек Жизнь изменчива
Дүрілдеп тұрған кезі В зените славы
Дым болмағандай Как ни в чем не бывало
Дымыңды шығарма Ни звука

Е
Егіздің сыңарындай Как братья-близнецы
Екі ауыз сөз Пара слов
Екі аяғын қолына алу Взять ноги в руки
Екі езуі екі құлағында Рот до ушей
Екі жақ болды Разделились на два лагеря
Екі жеп биге шығу Раз-два и в дамки
Екі қолын мұрнына тығып қалды Остался с носом
Екі оттың арасында Между двух огней
Ел қатарлы Как все
Елден бөлек Не как все
Енеден екінші туғандай Как второй раз родился
Ең құрығанда На худой конец
Еңсесі көтерілу Воспрянуть духом
Ер – бас, әйел – мойын Муж – голова, жена – шея
Еркек шора Бой-баба
Ернін томпайту /дүрдию/ Надувать губы
Ернінің емшек сүті кеппеген Молоко на губах не обсохло
Ертеден қара кешке дейін С утра до позднего вечера
Есебі жоқ Не счесть /много/
Есі кетті Потерял голову
Етпетінен түсу Упасть навзничь

Ж
Жағадан алу Схватить за шиворот
Жала жабу Возводить напраслину
Жалған дүние Бренный мир
Жалғанның жаннаты Рай на земле
Жан жарам Душевная рана
Жан жолдасым Закадычный друг
Жан тәнімен Душой и телом
Жаны ашу Душой болеть
Жанын аямастан Не жалея себя
Жанын салу Вкладывать душу
Жанын шығарамын Душу выну
Жападан жалғыз Один одинешенек
Жарасына тұз себу Сыпать соль на рану
Жарық күнде түскен жасындай Как гром среди ясного неба
Жасанды көрсету Играть на публику
Жауапқа тарту Привлечь к ответу
Жегені желкесінен шықты Ему это боком вышло
Желіккен жесір Разбитная вдовушка
Жер қылды Смешал с землей (с грязью)
Жер мен көктей Как небо и земля (разница)
Жерге кіріп кете жаздады Чуть сквозь землю не провалился
Жердің астына кіріп кету Сквозь землю не провалиться
Жермен-жексен ету Сравнять с землей
Жетпегені осы еді Только этого не хватало
Жоқ жерде Из ничего, на пустом месте
Жол түсті Выпала дорога
Жолдан адасты Сбился с пути
Жолың болсын Счастливого пути
Жөн көрдім Посчитал правильным
Жөні келді Подвернулся случай
Жұдырық жеді Получил тумаков
Жұлдызы жанды Взошла (его) звезда
Жұрттың бәріне бірдей жақпайсыңНа всех не угодишь
Жүз есе артық В сто раз лучше
Жүрек сыры Сердечные тайны
Жүрекке жақын алмаңыз Не принимайте близко к сердцу
Жылайын ба, күлейін беТо ли плакать, то ли смеяться
Жын қаққыр Чтоб тебя черти взяли
Жыны ұстау Зло берет

З
Зая кеткен ақша Выброшенные деньги

И
Игіліктің ерте-кеші жоқ Никогда не поздно делать добро
Иек астында Под носом (подбородком)
Ине-жіптен жаңа өткен С иголочки (новенький)
Ит пен мысықтай Как кошка с собакой
Итше таласады Грызутся как собаки
Итіне дейін біледі Каждая собака знает©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Разные, стр.2 Вернуться к началу Фразеологизмы К-Я  >>