Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
Притяжательные окончания
Пространственные падежи
Родительный и винит. падежи
Множеств. число, отрицание
Творительный падеж
Послелоги
Служебные имена
Настоящее время глагола
Переходное время глагола
Прошедшее время глагола
Условное наклонение
Желательное наклонение
Повелительное наклонение
Глагол алу - мочь
Занимательный казахский 1
Занимательный казахский 2
Занимательный казахский 3

Упражнения

К теме:  Повелительное наклонение глагола

Автор: Татьяна Валяева

№1. С глаголами
бару, айту, тыңдау, ішу, қайту, оқу, әкелу, ренжу, ұстау, билеу,
отыру, жабу, пісіру, ашу, көру, жинау, жеу, жуу, жаю, илу

составьте таблицу:

Мен
-йын/-йiн, -айын/-ейiн
Біз
-йық/-йiк, -айық/-ейiк
барайын
...
барайық
...

Правильные ответы


№2. Добавьте окончания повелительного наклонения. Переведите на русский язык.
1) Мен онымен сөйлес... .   2) (біз) Терезені ашпа... .
3) (біз) Тыныш отыр... .   4) (біз) Алмаға гүл мен торт сыйла... .
5) (мен) Сенің портретіңді сал... .   6) (біз) Бәрін ұмыт... .
7) (біз) Келесі көшеге дейін көтеріл... .   8) (біз) Бірге шай іш... .
9) (мен) Оған не айт...?   10) (біз) Ішуге бір нәрсе алдыр... .
11) (біз) Шахмат ойна...шы.   12) (біз) Жексенбіде саяжайға бар...шы.
13) (мен) қашан кел...?   14) (біз) Бірге серуенде... .
15) (біз) Басқа нәрсе туралы сөйлес... .

Правильные ответы


№3. С глаголами
бару, әкелу, жеу, апару, жабу, ашу, есту, оқу, жазу, қою, болу,
жуу, кесу, жағу, ұстау, құю, аудару, соғу, сөйлеу, кіру

составьте таблицу:

Сен

Сендер
-ңдар/-ңдер,
-ыңдар/-iңдер
Сiз
-ңыз/-ңiз,
-ыңыз/-iңiз
Сiздер
-ңыздар/-ңiздер,
-ыңыздар/-iңiздер
бар
...
барыңдар
...
барыңыз
...
барыңыздар
...

Правильные ответы


№4. Добавьте окончания повелительного наклонения. Переведите на русский язык.
1) (сіз) Есікті жаб...шы.   2) (сіз) Дәріні уақытында іш... .
3) (сендер) Бүгін кешке кел... .   4) (сіз) Мекен-жайыңызды айт...шы.
5) (сен) өзіңді дұрыс ұста... !   6) (сіздер) Сәлем айт... !
7) (сіз) Маған телефон соғ. .   8) (сендер) Жылдамырақ кел... .
9) (сіз) Осы жерде тоқта...шы.   10) (сіз) Маған жарты келі кәмпит өлше...ші.
11) (сендер) Бір-біріңді аяла... .   12) (сен) Терезені ашпа... .
13) (сіздер) Бұл дәріні ішпе... .   14) (сіз) Орныңыздан тұрма... .
15) (сіздер) Бақытты ұзақ өмір сүр... .

Правильные ответы


№5. С глаголами
бару, айту, оқу, жабу, қою, ойлау, сүрту, білу, жүру, әкелу, соғу,
демалу, есту, орындау, құю, тебу, аулау, болу, істеу, жаю

составьте таблицу:

Ол, Олар

-сын/-сiн
Ол, Олар
-ба/-бе, -па/-пе, -ма/-ме
-сын/-сiн
барсын
...
бармасын
...

Правильные ответы


№6. Добавьте окончания повелительного наклонения. Переведите на русский язык.
1) Ол маған телефон соқ...шы.   2) Балалар үйде жина... .
3) Сәуле тамақ пісір... .   4) Ол емтиханды жақсы тапсыр... .
5) Хат жіберме... .   6) Бізге қонаққа келме... .
7) Мақаланы аудар...шы.   8) Уақытты текке өткізбе... .
9) Марат телефон соқпа... .   10) Алма қонақ шақыр... .
11) Көктем саған бақыт пен махаббат әкел...!
12) Әр күніңіз қуанышты бол...!   13) Армандарыңыз орындал...!
14) Денсаулығыңыз жақсы бол...!   15) Жаман достар болма...!

Правильные ответы


№7. Переведите на казахский язык:
1) Разбудите меня в восемь часов, пожалуйста.   2) Замените мне вилку, пожалуйста.
3) Приходи в другое время.   4) Давайте сегодня в пять часов встретимся.
5) Не тратьте столько денег.   6) Дайте мне одну коробку спичек, пожалуйста.
7) Пусть в твоём сердце всегда поёт весна!
8) Давай послушаем новости.   9) Будьте счастливы!
10) Тебе помочь?   11) Пожалуйста, пусть Кайрат дверь откроет.
12) Мой руки перед едой.   13) Пусть у Вас будет много детей!
14) Давай я тарелки помою.   15) Давайте собрание начнём.

Правильные ответы


Скачать формы для заполнения и правильные ответы в одном файле /doc/


©  Татьяна Валяева   2007–2018
http://kaz-tili.kz/
Казахский язык – просто о сложном  в  Facebook  и  ВКонтакте
 <<  Упр. Желательное наклонение Вернуться к началу Глагол алу - мочь  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Оставить отзыв