Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Уайымдама

 

Уайымдама

Көз ілмеген түндерің сенің қайда?
Жылағаның көл болып толды ма?
Уайымдама, жақсының бәрі алда,
Күн шуағын күтуден шаршама.

Бәрі алда,
Уайымдама,
Тек тоқтама,
Күнің алда.

Сырларыңды айтасың сен аспанға,
Өзгелерден күтесің сиқыр күш.
Уайымдама, жетесің сол қадамға,
Өзіңсің сол ғажайып асыл күш.

Уайымдама.


Прослушать песню:

Разбор грамматики:

Көз ілмеген түндерің сенің қайда? - Где твои бессонные ночи?
көз – глаз
көз ілмеу – не смыкать глаз
көз ілме+ген – бессонный («ген» - суффикс причастия прошедшего времени)
түн – ночь
түн+дер+ің – твои ночи («дер» - окончание множественного числа, «ің» - притяжательное окончание 2-го лица)
сенің – твой, твои
қайда? – где?

Жылағаның көл болып толды ма? - Твоими слезами наполнилось озеро?
жылау – плакать
жыла+ған+ың – твой плачь или твои слёзы («ған» - суффикс причастия прошедшего времени, «ың» - притяжательное окончание 2-го лица)
көл – озеро
болу – быть
бол+ып – став («ып» - суффикс деепричастия)
толу – наполняться
тол+ды – наполнились («ды» - суффикс прошедшего времени)
ма? - вопросительная частица
Буквально: Твои слезы наполнились озером став?

Уайымдама, жақсының бәрі алда, - Не унывай, всё лучшее впереди,
уайымдау – переживать, печалиться, унывать
уайымда+ма – не унывай («ма» - отрицательный суффикс)
жақсы – хороший, положительный
бәрі – всё
жақсы+ның бәр+і – всё хорошее, всё лучшее («ның» - окончание родительного падежа, "і" - притяжательное окончание 3-го лица, слово «бәрі» без притяжательных окончаний не употребляется)
алда – впереди

Күн шуағын күтуден шаршама. - Не уставай ждать луч солнца.
күн – солнце
шуақ - луч
күн шуағ+ы+н – луч солнца («ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
күту – ждать, ожидание
күту+ден – от ожидания («ден» - окончание исходного падежа)
шаршау – уставать
шарша+ма – не уставай

Бәрі алда, - Всё впереди,

Уайымдама, - Не унывай,

Тек тоқтама, - Только не останавливайся,
тек – только
тоқтау - останавливаться
тоқта+ма - не останавливайся («ма» - отрицательный суффикс)

Күнің алда. - Твой день впереди.
күн – день
күн+ің – твой день («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Сырларыңды айтасың сен аспанға, - Свои тайны рассказываешь ты небу,
сыр – тайна, секрет
сыр+лар+ың+ды – твои тайны («лар» - множественное число, «ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «ды» - винительный падеж)
айту – говорить
айт+а+сың – ты говоришь («а» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)
сен – ты
аспан – небо
аспан+ға – небу («ға» - дательно-направительный падеж)

Өзгелерден күтесің сиқыр күш. - От других ты ждёшь волшебной силы.
өзге – другой
өзге+лер+ден – от других («лер» - множественное число, «ден» - исходный падеж)
күту – ждать
күт+е+сің – ты ждёшь («е» - суффикс переходного времени, «сің» - личное окончание 2-го лица)

Уайымдама, жетесің сол қадамға, - Не унывай, ты достигнешь тех шагов,
уайымда+ма – не унывай
жету – достигать
жет+е+сің – ты достигнешь («е» - суффикс переходного времени, «сің» - личное окончание 2-го лица)
сол – тот
қадам – шаг, шаги
қадам+ға – до шагов («ға» - дательно-направительный падеж)

Өзіңсің сол ғажайып асыл күш. - Ты сам являешься той волшебной, драгоценной силой.
өзің – ты сам
өзің+сің – ты есть сам («сің» - личное окончание 2-го лица)
сол – тот
ғажайып – волшебный
асыл – драгоценный
күш – сила

Уайымдама. - Не унывай.© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Отан Ана Вернуться к началу Келші, келші, балашым  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга