Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Махаббат

 

Махаббат

1-шумақ:
Бір-бірінен көз алмай қарап,
Жол үстінде тұр екі бейне,
Жүректерін бір күй мазалап,
Тұр екеуі айлы түнде.

Қайырмасы:
Жаулап алды махаббат,
Әнім саған арналады.

2-шумақ:
Бақыттымын тек қана сенімен,
Дейді ғашықтардың көздері,
Махаббаттың үнсіз тілінен
Арзанырақ алтынның өзі.

Қайырмасы:
Жаулап алды махаббат,
Әнім саған арналады.

3-шумақ:
Күлімдейді жастар сырласа,
Куә оған тентек жұлдыздар,
Махаббатсыз құлпырған бақша
Су сұраған шөлге айналар.

Қайырмасы:
Жаулап алды махаббат,
Әнім саған арналады.


Cлушать песню на YouTube


Разбор грамматики (первого, второго куплета и припева):

1-й куплет:

Бір-бірінен көз алмай қарап - Не отводя друг от друга глаз,
бір – один
бір-бір+і+не – друг от друга («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «не» - окончание дательно-направительного падежа)
көз алмай – не отрывая глаз
қарау - смотреть
қара+п – смотря («п» - суффикс деепричастия)

Жол үстінде тұр екі бейне - На дороге стоят два образа
жол – дорога
жол үстінде – на дороге
екі – два
бейне – образ
тұру – стоять
тұр – стоят сейчас

Жүректерін бір күй мазалап - Их сердца беспокоит одна мелодия,
жүрек – сердце
жүрек+тер+і+н – сердца («тер» - окончание множественного числа, «і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - окончание винительного падежа)
бір – один
күй – мотив, мелодия
мазалау – беспокоить
мазала+п – беспокоя («п» - суффикс деепричастия)

Тұр екеуі айлы түнде - Стоят оба лунной ночью.
екеу – двое
екеу+і – они двое («і» - притяжательное окончание 3-го лица)
айлы – лунный
түн – ночь
түн+де – ночью («де» - окончание местного падежа)

Припев:

Жаулап алды махаббат, - Захватила любовь,
жаулау – оккупировать, захватывать
жаулап алу – захватить
жаулап ал+ды – захватила («ды» - суффикс простого прошедшего времени)
махаббат - любовь

Әнім саған арналады - Моя песня тебе посвящается.
ән – песня
ән+ім – моя песня («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
саған – тебе
арналу – быть посвященным
арнал+а+ды – посвящается («а» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)

2-й куплет:

Бақыттымын тек қана сенімен - Я счастлива только с тобой,
бақыты – счастливый
бақытты+мын – я счастливый («мын» - личное окончание 1-го лица)
тек – лишь
қана – только
сенімен – с тобой

Дейді ғашықтардың көздері - Говорят глаза влюблённых,
деу – говорить
де+й+ді – говорят («й» - суффикс переходного времени, «ді» - личное окончание 3-го лица)
ғашық – влюблённый
ғашық+тар+дың – влюблённых («тар» - окончание множественного числа, «дың» - окончание родительного падежа)
көз – глаз
көз+дер+і – глаза («дер» - окончание множественного числа, «і» - притяжательное окончание 3-го лица)

Махаббаттың үнсіз тілінен - Молчаливого языка любви
махаббат – любовь
махаббат+тың – любви («тың» - окончание родительного падежа)
үнсіз – безмолвный
тіл – язык
тіл+і+нен – от языка («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «нен» - окончание исходного падежа)

Арзанырақ алтынның өзі - Дешевле даже золото.
арзан – дешёвый
арзанырақ – дешевле
алтын – золото
алтын+ның өзі – само золото («ның» - окончание родительного падежа)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Вальс Вернуться к началу Боз жорға  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга