Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Менің Қазақстаным
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай бердім
Әй-әй, бөпем
Ұмытшы мені тез
Жаса Қазақстан
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Құстар әні
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Енешка vs Келін
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Менің Қазақстаным
Сборник №2

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Құстар әні

 

Құстар әні

1-шумақ:
Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып,
Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып.
Зымырайды менің бала кезімдей,
Бір жалт етіп өте шыққан,
          өте шыққан сезімдей.

2-шумақ:
Құстар, құстар сызылтып ән салады,
Сол әнімен тербетеді даланы.
Ал, адамдар күліп бастап өмірін,
Кетерінде жылай да алмай,
          жылай да алмай қалады.

3-шумақ:
Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе,
Тамаша үнмен келіп еді көктемде.
Өскен жерге сыймай кетіп барады,
Өскен жерін қимай кетіп,
          қимай кетіп барады.


Cлушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, – Укорачивая летнюю и довольную жизнь,
жаз – лето
өмір – жизнь
жаз өмір+і+н – жизнь лета («і» – притяжательное окончание 3-го лица, «н» – винительный падеж)
мәз – радостный, довольный
қысқарту – укорачивать
қысқарт+ып – укорачивая («ып» – суффикс деепричастия)

Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып. – Птицы возвращаются на юг.
құс – птица (птицы)
қайту – возвращаться
қайт+ып бара жатыр – возвращаются («ып» – суффикс деепричастия, глагол бару в форме «бар+а» – показывает направление и удаление от говорящего, «жатыр» – вспомогательный глагол, образующий настоящее время)

Зымырайды менің бала кезімдей, – Проносятся, как моё детство,
зымырау – мчаться, нестись
зымыра+й+ды – проносятся («й» – суффикс переходного времени, «ды» – личное окончание 3-го лица)
менің – мой
бала – ребёнок
кез – пора, время
бала кез+ім+дей – как моё детство («ім» – притяжательное окончание 1-го лица, «дей» – суффикс прилагательного подобия)

Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей. – Как чувство, мгновенно охватывающее и уносящееся прочь.
бір – один, некий
жалт ету – сверкнуть на мгновение
жалт ет+іп – сверкнув на мгновение («іп» – суффикс деепричастия)
өту – проходить
өт+е шығу – промчаться (основа глагола «шық»
өт+е шық+қан – промчавшийся
сез – чувство
сез+ім+дей – как моё чувтво («ім» – притяжательное окончание 1-го лица, «дей» – суффикс прилагательного подобия)

2-й куплет:

Құстар, құстар сызылтып ән салады, – Птицы, птицы красиво песни поют,
құс – птица
құс+тар – птицы («тар» – окончание множественного числа)
сызылу –приятно звучать
ән – песня
ән салу – петь
ән сал+а+ды – красиво поют песни («а» – суффикс переходного времени, «ды» – личное окончание 3-го лица)

Сол әнімен тербетеді даланы. – Теми песнями убаюкивают степь,
сол – тот
ән+і+мен – песнями («і» – притяжательное окончание 3-го лица, «мен» – окончание творительного падежа)
тербету – качать, убаюкивать
тербет+е+ді – убаюкивают («е» – суффикс переходного времени, «ді» – личное окончание 3-го лица)
дала – степь
дала+ны – степь («ны» – окончание винительного падежа)

Ал, адамдар күліп бастап өмірін, – А люди начиная жизнь с веселья,
ал – а
адам – человек
адам+дар – люди
күлу – смеятся
күл+іп – смеясь («іп» – суффикс деепричастия)
бастау – начинать
баста+п – начав («п» – суффикс деепричастия)
өмір+і+н – жизнь («і» – притяжательное окончание 3-го лица, «н» – винительный падеж)

Кетерінде жылай да алмай, жылай да алмай қалады. – Покидая, даже не смогут всплакнуть.
кету – уходить
кет+ер+і+нде – когда будут уходить («ер» – суффикс причастия будущего времени, «і» – притяжательное окончание 3-го лица, «нде» – окончание местного падежа)
жылау – плакать
жыла+й алмау – не мочь плакать («й» – суффикс деепричастия)
жыла+й алма+й қалу – не смочь всплакнуть
жыла+й алма+й қал+а+ды – не смогут всплакнуть («а» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)
да – и© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Қош, махаббат Вернуться к началу Сұлу қыз  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга