Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Жүрегіңнен бір орын бер

 

Жүрегіңнен бір орын бер

1-шумақ:
Сені көріп есім кетті,
Өмірім де өзгерді.
Өміріме керек емес
Сенен басқа өзге енді.

Жүрегіңнен бір орын бер,
Тынышталсын жүрегім.
Гүлдей сезім бір жүректе
Бүрін жарар кез келді.

Қайырмасы:
Жүрегіңнен бір орын бер,
Бір орын бер, бос болса.
Мекендейін сол орынды
Тағдыр бізді қосқанша.

Өміріңнен бір орын бер,
Бір орын бер, бұл өмір
Екеумізге құшақ жаяр
Күнді күтіп тосқанша.

2-шумақ:
Сен жұмбақсың, мен ғашықпын,
Менің сырым белгілі.
Сен қымбатсың, жауабың да
Қымбат маған ендігі.

Жүрегіңнен бір орын бер
Мәңгілікке, өтінем.
Бір жүректе өмір сүру -
Қос жүректің ерлігі.

Қайырмасы:
Жүрегіңнен бір орын бер,
Бір орын бер, бос болса.
Мекендейін сол орынды
Тағдыр бізді қосқанша.

Өміріңнен бір орын бер,
Бір орын бер, бұл өмір
Екеумізге құшақ жаяр
Күнді күтіп тосқанша.


Прослушать песню:

Разбор грамматики (1-го куплета и припева):

1-й куплет:

Сені көріп есім кетті, - Увидев тебя, я лишился рассудка,
сені – тебя
көру – видеть
көр+іп – увидев («іп» - суффикс деепричастия прошедшего времени)
ес – ум, рассудок
ес+ім – мой рассудок («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
кету – уходить
кет+ті – ушёл («ті» - суффикс простого прошедшего времени)

Өмірім де өзгерді. – Моя жизнь тоже изменилась.
өмір – жизнь
өмір+ім – моя жизнь («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
де – тоже, и
өзгеру – меняться
өзгер+ді – изменилась («ді» - суффикс простого прошедшего времени)

Өміріме керек емес – Моей жизни не надо
өмір+ім+е – моей жизни («е» - окончание дательно-направительного падежа)
керек – надо
керек емес – не надо

Сенен басқа өзге енді. – Теперь никого кроме тебя.
сенен – от тебя
сенен басқа – кроме тебя
өзге – другой, чужой
енді – теперь

Жүрегіңнен бір орын бер, - Дай место в твоём сердце,
жүрек – сердце
жүрег+ің+нен – от твоего сердца («ің» - притяжательное окончание 1-го лица, («нен» - исходный падеж)
бір – один, одно
орын – место
беру – давать
бер – дай (повелительное наклонение, обращение на «ты»)

Тынышталсын жүрегім. – Пусть успокоится мое сердце.
тынышталу – успокаиваться
тыныштал+сын – пусть успокоиться («сын» - повелительное наклонение 3-го лица)
жүрег+ім – моё сердце

Гүлдей сезім бір жүректе – Чувство в сердце словно цветок,
гүл – цветок
гүл+дей – как цветок
бір жүрек+те – в одном сердце

Бүрін жарар кез келді. – Пришло время ему расцвести.
бүр – почка (растения)
бүр+і+н – его почку («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - окончание винительного падежа)
жару – распустить, раскрыть
жар+ар – которая будет распущена («ар» - суффикс причастия будущего времени)
кез – время
келу – приходить
кел+ді – пришло
Буквально: пришло время, когда будет распущена его почка

Припев:

Жүрегіңнен бір орын бер, - Дай место в твоём сердце,

Бір орын бер, бос болса. – Дай место, если свободно.
бос – свободный
болу – быть
бол+са – если быть («са» - суффикс условного наклонения)

Мекендейін сол орынды – Дай пожить в том месте,
мекендеу – жить, обитать
мекенде+йін – давай я поживу («йін» - повелительное наклонение 1-го лица)
сол – тот
орын+ды – место («ды» - окончание винительного падежа)
Буквально: давай я обживу то место

Тағдыр бізді қосқанша. - Пока судьба нас не соединит.
тағдыр – судьба
біз - мы
біз+ді – нас
қосу – добавлять, присоединять
қос+қан+ша – до того, как соединит («қан+ша» образует сложноподчиненное предложение с придаточными времени)

Өміріңнен бір орын бер, - Дай место в твоём сердце,

Бір орын бер, бұл өмір - Дай место, эта жизнь
бұл – этот, эта
өмір – жизнь

Екеумізге құшақ жаяр – Раскроет объятия нам двоим,
екеу – двое
екеу+міз – мы двое («міз» - личное окончание 1-го лица множественного числа)
екеу+міз+ге – нам двоим («ге» - окончание дательно-направительного падежа)
құшақ – объятие
жаю – расстилать, разворачивать (основа глагола «жай»)
жа+яр – раскроет (основа «жай» с добавлением суффикса предположительного времени «ар», образует «яр»: жай+ар = жа+яр)

Күнді күтіп тосқанша. – Пока мы сильно ждём тот день.
күн – солнце, день
күн+ді – день («ді» - окончание винительного падежа)
күту – ждать
тосу – ждать
күт+іп тосу – ожидая ждать или сильно ждать
тос+қан+ша – пока ждём© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Сен маған массың Вернуться к началу Сен қорқақсың  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга