Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Сен қорқақсың

 

Сен қорқақсың

1-шумақ:
Сен қорқақсың.
Ғашық болдым,
Өзің көрмей, тасып тұрдым.
Саған құшақ ашып көрдім,
Сен келмедің неге?
Сендей сұлу мен көрмедім,
Құшағымда тербелмедің.
Жүрегіңнен төр бермедің неге?
Ұялып жүрсің маған қарауға,
Айтшы, сен соншама кімсің?
Сүйіп қалдым, күйіп жану,
Қиын маған да.

Келмейсің бе, сен сертіңді бермейсің бе,
Сенесің бе, сенбейсің бе -
Маған енді бəрі бір.
Жүрек жылап қала берді,
Жалынбаймын саған енді,
Тағы да айтам: маған енді бəрі бір.
Қырсығып жүрсің, келем демейсің
Бəрін жан қалауың білсін.
Сағыныштан өл дейсің бе?
Енді не дейсің?

Қайырмасы:
Сен қорқақсың,
Келе алмайсың.
Келе алмасаң, неге алдайсың.
Қорқақ болмасаң,
Сүймей қалмасаң,
Сен жанымда менің
Мəңгі болмайсың ба?

2-шумақ:
Елеңдедім, сен бір күні келер дедім,
Мен не көрдім, не көрмедім,
Бəрін білдім. Қайтшы.
Неге сонша жалындырдың,
Келмей кеттің сағындырдың,
Сонда, жаным, саған кіммін, айтшы?
Ұялып жүрсің маған қарауға,
Айтшы, сен соншама кімсің?
Сүйіп қалдым, күйіп жану,
Қиын маған да.

Келмейсің бе, сен сертіңді бермейсің бе,
Сенесің бе, сенбейсің бе -
Маған енді бəрі бір.
Жүрек жылап қала берді,
Жалынбаймын саған енді,
Тағы да айтам: маған енді бəрі бір.
Қырсығып жүрсің, келем демейсің
Бəрін жан қалауың білсін.
Сағыныштан өл дейсің бе?
Енді не дейсің?

Қайырмасы:
Сен қорқақсың,
Келе алмайсың.
Келе алмасаң, неге алдайсың.
Қорқақ болмасаң,
Сүймей қалмасаң,
Сен жанымда менің
Мəңгі болмайсың ба?


Прослушать песню:

Разбор грамматики:

1-й куплет:

Сен қорқақсың. - Ты трусиха.
сен – ты
қорқақ – трус, трусиха
қорқақ+сың – ты трусиха («сың» - личное окончание 2-го лица)

Ғашық болдым, - Я влюбился.
ғашық – влюблённый
ғашық болу – влюбиться
ғашық бол+ды+м – я влюбился («ды» - суффикс прошедшего времени, «м» - усечённое личное окончание)

Өзің көрмей, тасып тұрдым. - Сама не видишь, я переполнен чувствами.
өзің – ты сама
көру – видеть
көр+ме+й – не видя («ме» - отрицательный суффикс, «й» -суффикс деепричастия настоящего времени)
тасу – переполняться, разливаться
тас+ып тұру – переполняться («ып» -суффикс деепричастия прошедшего времени)
тасып тұр+ды+м – я переполнялся чувствами («ды» - суффикс прошедшего времени, «м» - усечённое личное окончание)

Саған құшақ ашып көрдім, - Я пытался открыть тебе объятия.
саған – тебе
құшақ – объятия
ашу – открывать
аш+ып көру – пробовать открывать
аш+ып көр+ды+м – я пробовал открывать («ып» - суффикс деепричастия, «көру» - вспомогательный глагол, придающий значение «попробовать» или «попытаться»)

Сен келмедің неге? - Почему ты не пришла?
келу – приходить
кел+ме+ді+ң – ты не пришла («ме» - отрицательный суффикс, «ді» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
неге? - почему?

Сендей сұлу мен көрмедім, - Я не видел таких красивых, как ты.
сен+дей – как ты
сұлу – красивая
мен – я
көр+ме+ді+м – я не видел

Құшағымда тербелмедің. - Ты не трепетала в моих объятиях.
құшағ+ым+да – в моих объятиях («ым» - притяжат. окончание 1-го лица, «да» - местный падеж)
тербелу – качаться, колебаться
тербел+ме+ді+ң – ты не качалась (не трепетала)

Жүрегіңнен төр бермедің неге? - Ты почему не дала места в своём сердце?
жүрек – сердце
жүрег+ің+нен – от твоего сердца («ің» - притяжат. окончание 2-го лица, «нен» - исходный падеж)
төр – почётное место
беру – давать
бер+ме+ді+ң – ты не дала
неге? – почему?

Ұялып жүрсің маған қарауға, - Стесняешься, чтобы посмотреть на меня,
ұялу – стесняться, смущаться
ұял+ып жүр+сың – ты стесняешься («ып» - суффикс причастия, «жүр» - вспомогательный глагол, образующий настоящее продолженное время, «сың» - личное окончание 2-го лица)
маған - ко мне, на меня
қарау - смотреть
қарау+ға - чтобы посмотреть («ға» - дательно-направительный падеж)

Айтшы, сен соншама кімсің? - Скажи, ты кто такая?
айту – говорить
айт+шы – скажи, пожалуйста (повелительное наклонение)
соншама – настолько
кім? – кто?
кім+сің? – ты кто?

Сүйіп қалдым, күйіп жану, - Я влюбился, сильное желание,
сүю – любить (основа глагола «сүй»)
сүй+іп қалу – влюбиться
сүй+іп қал+ды+м – я влюбился
күю – гореть (основа глагола «күй»)
күй+іп жану – гореть, влюблённость, сильное желание

Қиын маған да. - И мне тяжело.
қиын – трудно, тяжело
маған – мне
да – и (союз)

Келмейсің бе, сен сертіңді бермейсің бе, - Не придёшь ли, не дашь ли клятву,
кел+ме+й+сің – ты не придёшь
серт – клятва
серт беру – давать клятву
серт бер+ме+й+сің – ты не дашь клятву

Сенесің бе, сенбейсің бе - Поверишь, не поверишь ли
сену – верить
сен+е+сің – будешь верить
сен+бе+й+сің – не будешь верить

Маған енді бəрі бір. - Мне теперь всё равно.
маған – мне
енді – теперь
бәрі бір – всё равно

Жүрек жылап қала берді. – Сердце продолжало плакать.
жүрек – сердце
жылау – плакать
жыла+п қалу – заплакать
жыла+п қал+а бер+ді – продолжало плакать

Жалынбаймын саған енді, - Не буду умолять тебя больше,
жалыну – умолять
жалын+ба+й+мын – я не буду умолять («мын» - личное окончание 1-го лица)
саған – тебе (здесь «тебя»)

Тағы да айтам: маған енді бəрі бір. - И снова скажу: мне теперь всё равно.
тағы – снова, ещё

да – и
айт+а+м – я скажу (=«айт+а+мын»)

Қырсығып жүрсің, келем демейсің - Упрямишься, «приду» не говоришь,
қырсығу – упрямиться
қырсығ+ып жүр+сің – ты упрямишься (прямо сейчас)
кел+е+м – я приду (=«кел+е+мін»)
де+ме+й+сің – ты не говоришь

Бəрін жан қалауың білсін. - Всё как душа желает пусть будет,
бәрін – всё
жан қалау+ың – твои желания души
біл+сін – пусть знает, пусть будет («сін» - повелительное наклонение 3-го лица)

Сағыныштан өл дейсің бе? - «Умири от томления» говоришь?
сағыныш – томление, тоска
сағыныш+тан – от томления («тан» - исходный падеж)
өлу – умереть
өл – умри
де+й+сің – ты говоришь

Енді не дейсің? - Теперь что скажешь?
енді – теперь
не? – что?
де+й+сің - скажешь

Припев:

Сен қорқақсың, - Ты трусиха,
сен – ты
қорқақ – трусиха
қорқақ+сың – ты трусиха («сың» - личное окончание 2-го лица)

Келе алмайсың. - Прийти не можешь.
келу – приходить
кел+е алу – мочь прийти («е» - суффикс деепричастия)
кел+е ал+ма+й+сың – ты не можешь прийти («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Келе алмасаң, неге алдайсың? - Если не можешь прийти, зачем обманываешь?
кел+е ал+ма+са+ң – если ты не можешь прийти («са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усеченное личное окончание 2-го лица)
неге? – зачем? почему?
алдау – обманывать
алда+й+сың – ты обманываешь

Қорқақ болмасаң, - Если б ты не была трусихой,
болу – быть
бол+ма+са+ң – если бы ты не была

Сүймей қалмасаң, - Если бы любила,
сүй+ме+й қал+ма+са+ң – если б ты не не любила (если бы любила)

Сен жанымда менің - Разве ты рядом со мной
менің жан+ым+да – рядом со мной («ым» - притяжат. окончание 1-го лица, «да» - местный падеж)

Мəңгі болмайсың ба? - Вечно не была бы?
мәңгі – вечно
бол+ма+й+сың – ты не будешь
ба? – вопросительная частица

2-й куплет:

Елеңдедім, сен бір күні келер дедім, - Волновался, что ты однажды придёшь говорил,
Елеңдеу – беспокоиться, волноваться
елеңде+ді+м – я волновался
бір күні – однажды
кел+ер – будешь пришедшей («ер» - суффикс причастия будущего времени)
де+ді+м - яговорил

Мен не көрдім, не көрмедім, - Я много повидал,
көр+ді+м – я видел
көр+ме+ді+м – я не видел
(что я видел, что не видел – смысловой перевод: я много повидал)

Бəрін білдім. Қайтшы. - Всё узнал. Вернись, пожалуйста.
біл+ді+м – я узнал
қайту – возвращаться
қайт+шы – вернись, пожалуйста

Неге сонша жалындырдың, - Почему столько заставляла упрашивать?
сонша - столько
жалындыру - заставлять упрашивать
жалындыр+ды+ң – ты заставляла упрашивать

Келмей кеттің сағындырдың, - Не приходив, заставила скучать,
кел+ме+й кет+ті+ң – не приходя уходила
сағындыру – заставлять скучать
сағындыр+ды+ң – ты заставила скучать

Сонда, жаным, саған кіммін, айтшы? - Тогда, душа моя, скажи, кто я тебе?
сонда – тогда
жаным – душа моя (обращение)
саған – тебе
кім+мін? – кто я? («мін» -личное окончание 1-го лица)
айт+шы – скажи, пожалуйста© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Жүрегіңнен бір орын бер Вернуться к началу Қайран көңіл-ай  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга