Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Келсеңші, күнім

 

Келсеңші, күнім

1-шумақ:
Ғашықтардың таусылған бар шері,
Не де болса өкпелетпе мені.
Қиналамын, көрмей қалсам сені,
Келсеңші, күнім, жақындап бері.

Сенсің менің қуанышым, мұңым,
Жүрегімнің естімейсің үнін,
Жұпар шашып, жүр жанымда гүлім.
Келсеңші, күнім, келсеңші бүгін.

Қайырмасы:
Келсеңші, күнім, асығып маған,
Нәзік жүректің әнін тыңдашы.
Іздесем сені қай жақтан табам?
Келсеңші, күнім, сағындырмашы.

Келсеңші, күнім, тыңдап тілекті,
Сағыныш сыйлап, сабылдырмашы.
Өзіңді сүйген нәзік жүректі,
Сағындырмашы, сағындырмашы.

2-шумақ:
Ханшайымым, сән-салтанат құрған,
Қандай әсем сымбатың, түр-тұлғаң.
Аппақ жүзің жаралғандай нұрдан,
Келсеңші, күнім, қасыма жылдам.

Жүрегімнің кілтін маған берші,
Сезімімді шын сезініп көрші.
Адаспайсың, тек соңымнан ерші,
Келсеңші, күнім, келсеңші, келші.

Қайырмасы:
Келсеңші, күнім, асығып маған,
Нәзік жүректің әнін тыңдашы.
Іздесем сені қай жақтан табам?
Келсеңші, күнім, сағындырмашы.

Келсеңші, күнім, тыңдап тілекті,
Сағыныш сыйлап, сабылдырмашы.
Өзіңді сүйген нәзік жүректі,
Сағындырмашы, сағындырмашы.


Прослушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Ғашықтардың таусылған бар шері, - Истощается тоска влюблённых
ғашық – влюблённый
ғашық+тар+дың – влюблённых («тар» - множественное число, «дың» - родительный падеж)
таусылу - истощаться, иссякать
таусыл+ған – истощённый («ған» - образует причастие прошедшего времени)
бар – есть
шер – тоска
ғашық+тар+дың шер+і – тоска влюблённых

Не де болса өкпелетпе мені. - Как бы то ни было, не обижай меня
Не де болса – как бы то ни было
өкпе – обида
өкпелету – обижать
өкпелет+пе – не обижай
мені – меня

Қиналамын, көрмей қалсам сені,- Я страдаю, не увидев тебя
қиналу – страдать, мучиться
көру – видеть
көр+ме+й қалу – не увидеть («ме» - отрицательный суффикс, «й» - деепричастие, «қалу» - здесь - вспомогательный глагол, образует «совершенный вид» для основного глагола «көру», то есть из «видеть», образует - «увидеть»))
көрмей қал+са+м – если не увижу («са» - условное наклонение, «м» - усеченное окончание 1-го лица)
сені – тебя

Келсеңші, күнім, жақындап бері. – Подойди ближе, пожалуйста, солнце моё
келу - приходить
кел+се+ң+ші – приди, пожалуйста («се» - суффикс условного наклонения, здесь играет роль «мягкой просьбы», «ң» - усеченное личное окончание 2-го лица)
күн – солнце
күн+ім – моё солнце («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
жақын – близко
жақындау – приближаться
жақында+п – приближаясь («п» - образует деепричастие)
бері – сюда

Сенсің менің қуанышым, мұңым, - Ты моя радость, моя печаль
сен – ты
сен+сің – ты есть
менің – моя
қуаныш – радость
қуаныш+ым – моя радость
мұң – печаль, проблема
мұң+ым – моя печаль

Жүрегімнің естімейсің үнін – Ты не слышишь голос моего сердца
жүрек – сердце
жүрег+ім+нің – моего сердца («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «нің» - родительный падеж)
үн - голос
жүрег+ім+нің үн+і+н – голос моего сердца («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
есту – слышать (основа глагола «есті»)
есті+ме+й+сің – ты не слышишь («ме» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «сің» - Личное окончание 2-го лица)

Жұпар шашып, жүр жанымда гүлім, - Благоухая, иди со мной, мой цветок
жұпар – ароматный
шашу – сеять, излучать
жұпар шаш+ып – благоухая («ып» - образует деепричастие)
жүру – двигаться, перемещаться
жүр – иди
жан+ым+да – рядом со мной
гүл – цветок
гүл+ім – мой цветок

Келсеңші, күнім, келсеңші бүгін. – Приди, пожалуйста, солнце моё, приди сегодня
бүгін – сегодня

Припев:

Келсеңші, күнім, асығып маған, - Спеша ко мне, приди, пожалуйста, солнце моё
асығу – спешить
асығ+ып – спеша («ып» - образует деепричастие)
маған – ко мне

Нәзік жүректің әнін тыңдашы. – Слушай, пожалуйста, песню нежного сердца.
нәзік – нежный
жүрек+тің – сердца («тің» - родительный падеж)
ән – песня
ән+і+н – песню («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
тыңдау – слушать
тыңдашы – слушай, пожалуйста

Іздесем сені қай жақтан табам? - Если искать тебя, где найду я?
іздеу – искать
ізде+се+м – если мне искать
сені – тебя
қай – какой
жақ – сторона
қай жақ+тан – в какой стороне (буквально: из какой стороны, «тан» - исходный падеж)
табу – найти
таб+а+м – я найду (сокращение от «таб+а+мын» - переходное время)

Келсеңші, күнім, сағындырмашы.- – Приди, пожалуйста, солнце моё, не вынуждай меня скучать.
сағыну – скучать
сағын+дыр+у – вынуждать скучать
сағын+дыр+ма+шы – не вынуждай скучать («ма» - отрицательный суффикс)

Келсеңші, күнім, тыңдап тілекті, - Приди, пожалуйста, солнце моё, слушая желание
тыңда+п – слушая («п» - образует деепричастие)
тілек – желание
тілек+ті – желание («ті» - винительный падеж)

Сағыныш сыйлап, сабылдырмашы. – Даря тоску, не вынуждай измучиться
сағыныш – тоска
сыйлау – дарить
сыйла+п – даря («п» - образует деепричастие)
сабылу – сильно устать, измучиться
сабылдыру – заставить устать, измучиться
сабылдыр+ма+шы – не вынуждай измучиться

Өзіңді сүйген нәзік жүректі - Любящее тебя нежное сердце
өз+ің – ты сам (ты сама)
өз+ің+ді – тебя саму («ді» - винительный падеж)
сүю – любить (основа глагола «сүй»)
сүй+ген – любящий («ген» - образует причастие прошедшего времени)
жүрек+ті – сердце («ді» - винительный падеж)

Сағындырмашы, сағындырмашы. – Не вынуждай скучать, не вынуждай скучать.© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Аспанға қараймын Вернуться к началу Алло  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга