Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Оқ

 

Оқ

1-шумақ:
Суық сөздер
Оқтан да бетер
Жанымды жаралайды терең.
Таба алмай емін оның бірден
Іздеумен келем.

Қайырмасы:
Қаламаймын күлкі болғанымды
Өзгенің алдында,
Тек сұраймын ойланғаныңды
Сөзді сөйлер алдында!
Сөз - Оқ,
Ем - Жоқ.

2-шумақ:
Назарыңнан тарылып демім,
Қамалғандаймын торға темір.
Құтқарар мені бұл қамаудан тек сенің,
Тек сенің жылы сөздерің.

Қайырмасы:
Қаламаймын күлкі болғанымды
Өзгенің алдында,
Тек сұраймын ойланғаныңды
Ойлан сөйлер алдында!
Сөз - Оқ,
Ем…

Айтылған сөз - атылған оқ.
Айтылған сөз - атылған оқ.
Қаламаймын күлкі болғанымды
Қаламаймын күлкі болғанымды

Қайырмасы:
Қаламаймын күлкі болғанымды
Өзгенің алдында,
Тек сұраймын ойланғаныңды
Сөзді сөйлер алдында!
Сөз - Оқ,
Ем…
Сөз - Оқ,
Ем - Жоқ!


Прослушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Суық сөздер - Холодные слова
сүық – холодный
сөз – слово
сөз+дер – слова («дер» - окончание множественного числа)

Оқтан да бетер - Хуже даже пули
оқ – пуля
оқ+тан – от пули (в сравнении с пулей, «тан» - исходный падеж)
да – и, даже
бетер - хуже

Жанымды жаралайды терең. - Ранят мою душу.
жан – душа
жан+ым+ды – мою душу («ым» - притяж. окончание 1-го лица, «ды» - винительный падеж)
жаралау – ранить
жарала+й+ды – ранят («й» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)
терең – глубоко

Таба алмай емін оның бірден - Я не могу сразу найти от них лекарство.
табу – найти
таб+а алу – мочь найти («а» - суффикс деепричастия)
таб+а ал+ма+й+мын – я не могу найти («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного ремени, «мын» - личное окончание 1-го лица)
ем – лекарство, лечение
оның - его
оның ем+і+н – его лекарство («і» - притяж. окончание 3-го лица, «н» - окончание винительного падежа)
бірден – сразу

Іздеумен келем. - Я хожу в поиске.
іздеу – искать, поиск
іздеу+мен – с поиском
келу – приходить, находиться
кел+е+м – я хожу («е» - суффикс переходного времени, «м» сокращение от «мін» - личное окончание 1-го лица)

Припев:

Қаламаймын күлкі болғанымды - Я не хочу быть посмешищем
қалау – желать
қала+ма+й+мын – не желаю («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «мын» - личное окончание 1-го лица)
күлкі – шутка
күлкі болу – быть объектом шуток, быть посмешищем
күлкі бол+ған+ым+ды – чтобы я была посмешищем («ған» - суффикс причастия прошедшего времени, «ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «ды» - винительный падеж)

Өзгенің алдында, - Перед другими.
өзге – другой, чужой
алды – перед
өзге+нің алд+ы+нда – перед другими («нің» - окончание родительного падежа, «ы» - притяж. окончание 3-го лица, «нда» - местный падеж)

Тек сұраймын ойланғаныңды - Только прошу, чтобы ты думал,
тек – только
сұрау – спрашивать, просить
сұра+й+мын – я прошу («й» - суффикс переходного времени, «мын» - личное окончание 1-го лица)
ойлану – обдумывать
ойлан+ған+ың+ды – чтобы ты обдумывал («ған» - суффикс причастия прошедшего времени, «ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «ды» - винительный падеж)

Сөзді сөйлер алдында! - Прежде чем произносить слова.
сөз+ді – слова («ді» - винительный падеж)
сөйлеу – говорить
сөйле+р – которые будут говориться («р» - суффикс причастия будущего времени)
алдында - перед© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Алло Вернуться к началу Сен  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга