Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Тамаша

 

Тамаша

1-шумақ:
Тамаша той-думанмен таң атырса,
Сол кезде жаныңда әсем жан отырса.
Тамаша жексенбі күн көл басында,
Тұнықтан балық аулап бала отырса.

2-шумақ:
Тамаша тойлы ауылдың түнін көрсе,
Түнде сол айдай сұлу теңін берсе.
Тамаша достарыңмен дала кезіп,
Торқалы туған жердің гүлін терсе.

3-шумақ:
Тамаша қырдан қызыл түлкі ауласа,
Түлкіге құмай қосып қиқулатса.
Тамаша қанжығаңды қандап қайтса,
Тамаша соның бәрі мүмкін болса.

4-шумақ:
Тамаша жүрегіңді қыстамаса,
Таршылық жан-жағыңнан қыстамаса.
Тамаша, тамаша емес бірақ та ол,
Бір мезгіл кетпен-күрек ұстамаса.


Прослушать песню:


Разбор грамматики (первого и второго куплета):

1-й куплет:

Тамаша той-думанмен таң атырса, - Замечательно, если с тоем и весельем встречать рассвет
тамаша – прекрасно, замечательно
той – пир, той
думан – веселье
думан+мен – с весельем
таң – утро, рассвет
таң атыру – ждать рассвета
таң атыр+са – если ждать рассвета (условное наклонение)

Сол кезде жаныңда әсем жан отырса. - И в это время рядом с тобой сидит прекрасная душа.
сол – это
кез – время, пора
сол кез+де – в это время («де» - местный падеж)
жан+ың+да – рядом с тобой
әсем – красивый, прекрасный
жан – душа
отыру – сидеть
отыр+са – если сидит

Тамаша жексенбі күн көл басында - Прекрасен воскресный день возле озера,
жексінбі – воскресенье
күн – день
көл – озеро
көл басында – у озера

Тұнықтан балық аулап бала отырса. – Когда из чистой воды ловит рыбу ребёнок.
тұнық – чистая (вода)
балық – рыба
аулау – ловить
балық аула+п – ловя рыбу («п» - образует деепричастие)
аула+п отыру – ловить сейчас («отыру» - вспомогательный глагол)
бала – ребёнок

2-й куплет:

Тамаша тойлы ауылдың түнін көрсе, - Замечательно, если видеть ночь свадебного аула,
той+лы – праздничный
ауыл – аул
түн – ночь
ауыл+дың - («дың» - родительный падеж)
ауыл+дың түн+і+н – ночь аула («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
көру – видеть
көр+се – если видеть

Түнде сол айдай сұлу теңін берсе. - Если той ночью Бог даст пару, красивую словно луна.
түн+де – ночью («де» - местный падеж)
сол – этот
ай – луна
ай+дай – как луна (луноликая)
сұлу – красавица
тең – ровня, пара
тең+і+н – ровню («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
беру – давать
бер+се – если даст (Бог)

Тамаша достарыңмен дала кезіп - Замечательно со своими друзьями по степи бродя,
дос – друг
дос+тар+ың+мен – с твоими друзьями («тар» - множественное число, «ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «мен» - творительный падеж)
дала – степь
дала кезу – бродить по степи
дала кез+іп – по степи бродя («іп» - образует деепричастие)

Торқалы туған жердің гүлін терсе. - Богатой родной земли цветы срывать.
торқалы – богатый
туған – родной
жер – земля
туған жер+дің – родной земли («дің» - родительный падеж)
туған жер+дің гүл+і+н – родной земли цветы («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
теру – срывать
тер+се – если срывать (условное наклонение)© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Сен үшін Вернуться к началу Келинка против Енешки  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга