Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Алматы түні

 

Алматы түні

1-шумақ:
Ажарлы көркің сұлу, жаным,
Бір көріп ұнап қалдың.
Жүрегім сезген жылу барын,
Бір көріп сыр ақтардым.

Тайдырды жүзің ұяң, жаным,
Қолым да дірілдеді.
Алматының түнін қиялдадым
Бақытты күнімдегі.

Қайырмасы:
Алматының түндері-ай,
Махаббаттың мәңгі аралындай.
Алматының түндері-ай,
Аралайық бірге, маралым-ай.

2-шумақ:
Сыңғырлап күлкің қалды менің
Елестеп құлағыма.
Қылығың баурап алды сенің,
Баладым сыңарыма.

Шынайы сезім жанды мөлдір
Көзіңнің шырағында.
Сағынып салсам әнді, жаным,
Елесің тұрады ма?

Қайырмасы:
Алматының түндері-ай,
Алатаудың салқын самалындай.
Алматының түндері-ай,
Ұйқымды ұрлап сен алатындай.


Cлушать песню на YouTube


Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Ажарлы көркің, сұлу жаным, - Твоя красота прекрасна, душа моя,
ажарлы – красивый, симпатичный
көрік – красота
көрк+ің – твоя красота («ің» - притяжательное окончание 2-го лица, в слове «көрік» выпадает гласная «і» при присоединении притяжательного окончания)
сұлу – красивая
жан – душа
жан+ым – душа моя (ласковое обращение, «ым» - притяжательное окончание 1-го лица)

Бір көріп ұнап қалдың. – Ты понравилась мне с первого взгляда.
бір – один, раз
көр+іп – увидев («іп» - образует причастие)
ұнау – нравится
ұна+п қалу – понравится («п» - образует причастие, қалу – вспомогательный глагол, показывающий завершенное действие, придает оттенок внезапности происходящего)
ұнап қал+ды+ң – ты понравилась («ды» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усеченное окончание 2-го лица)

Жүрегім сезген жылу барын, - Моё сердце почувствовало, что есть тепло
жүрек – сердце
жүрег+ім – моё сердце («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
сезу – чувствовать
сез+ген – почувствовало («ген» - суффикс прошедшего достоверного времени)
жылу – тепло
бар – есть
жылу бар+ы –тепла наличие («ы» - притяжательное окончание 3-го лица)
жылу бар+ы+н – наличие тепла (почувствовало что? «н» - винительный падеж)

Бір көріп сыр ақтардым. – Однажды увидев, раскрыл свои тайны.
сыр – тайна
ақтару – выворачивать, выливать
сыр ақтар+ды+м – я раскрыл тайны («ды» - суффикс прошедшего времени, «м» - усечённое окончание 1-го лица)

Тайдырды жүзің ұяң жаным, - Ты отвела робкий взгляд, моя душа.
тайдыру – отстраняться
тайдыр+ды – отстранилось
жүз – лицо
жүз+ің – твоё лицо (здесь по смыслу «взгляд»)
ұяң – робкий, скромный

Қолым да дірілдеді. – Мои руки тоже дрожали
қол – рука (здесь «руки»)
қол+ым – мои руки
да – тоже
дірілдеу – дрожать
дірілде+ді – дрожали («ді» - суффикс прошедшего времени)

Алматының түнін қиялдадым, - Об Алматинской ночи мечтал я,
түн - ночь
Алматы+ның түн+і+н – об ночи Алматы («ның» - родительный падеж, «і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
қиялдау – мечтать, фантазировать
қиялда+ды+м – я мечтал («ды» - суффикс прошедшего времени, «м» - усечённое окончание 1-го лица)

Бақытты күнімдегі.- В мои счастливые дни.
бақытты – счастливый
күн – день (дни)
күн+ім – мои дни («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
күн+ім+де+гі – в мои счастливые дни («де» - местный падеж, «гі» - образует временное прилагательное)

Припев:

Алматының түндері-ай, - Ах, Алматинские ночи
Алматы+ның түн+дер+і – Алматинские ночи («дер» - множественное число)
ай – усилительная частица

Махаббаттың мәңгі аралындай. – Словно остров вечной любви
махаббат – любовь
мәңгі – вечный
арал – остров
махаббат+тың арал+ы – остров любви
арал+ы+ндай – словно остров («ндай» - образует сравнительное прилагательное)

Алматының түндері-ай, - Ах, Алматинские ночи

Аралайық бірге маралым-ай. – Давай прогуляемся вместе, дорогая.
аралау – бродить, посещать, ходить
арала+йық – давай прогуляемся («йық» - повелительное наклонение 1-го лица, множественного числа)
бірге – вместе
марал – марал (вид благородного оленя)
марал+ым – ласковое обращение© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Ұнайды маған Вернуться к началу Ана туралы жыр  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга