Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Жүрегімнің тұрғынысың сен

 

Жүрегімнің тұрғынысың сен

1-шумақ:
Кейде көңіліме қарамайсың, жаралайсың,
Кейде өкпелеген баладайсың, баладайсың,
Саған ғашық болған,
Тасып толған жүрегімді, тілегімді сезу үшін,
Маған көзбен емес, көңіліңмен қарағайсың.

Қайырмасы:
Жайнап тұрған қыр гүлісің сен,
Сайрап тұрған бұлбұлымсың сен,
Бұл өмірдің күн нұрысың сен,
Жүрегімнің тұрғынысың сен.

2-шумақ:
Кейде өзгелерге мені жамандайсың,
Кейде жақсы көріп, жағдайыма алаңдайсың.
Сендей жанарымды жаулап алар,
Баурап алар бұл жалғаннан жан таппаймын.
Мендей сен де жанып сүйер жанды таба алмайсың.

Қайырмасы:
Жайнап тұрған қыр гүлісің сен,
Сайрап тұрған бұлбұлымсың сен,
Бұл өмірдің күн нұрысың сен,
Жүрегімнің тұрғынысың сен.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Кейде көңіліме қарамайсың, жаралайсың, - Иногда ты не замечаешь и ранишь мою душу,
кейде – иногда
көңіл – настроение, душа
көңіл+ім+е – на моё настроение
қарау – смотреть
қара+ма+й+сың – ты не смотришь («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)
жаралау – ранить
жарала+й+сың – ты ранишь («й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Кейде өкпелеген баладайсың, баладайсың, - Иногда ты как обиженный ребенок.
өкпелеу – обижаться
өкпеле+ген – обиженный («ген» - суффикс причастия прошедшего времени)
бала – ребёнок
бала+дай – как ребенок

Саған ғашық болған,
Тасып толған жүрегімді, тілегімді сезу үшін, -
Чтобы почувствовать влюбленные в тебя
И переполненные мои сердце и желание,
саған – тебе (в тебя)
ғашық болу – быть влюблённым
ғашық бол+ған – влюблённые («ған» - суффикс причастия прошедшего времени)
тасу – разливаться
толу – наполняться
тас+ып тол+ған – наполненные («ып» - суффикс деепричастия, «ған» - суффикс причастия прошедшего времени)
жүрек – сердце
жүрег+ім+ді – моё сердце («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «ді» - окончание винительного падежа)
тілек – желание
тілег+ім+ді – моё желание
сезу – чувствовать
сезу үшін – чтобы почувствовать

Маған көзбен емес, көңіліңмен қарағайсың. - Смотри на меня не глазами, а душой.
маған – на меня
көз – глаз
көз+бен – глазами («бен» - окончание винительного падежа)
емес – отрицание
көңіл+ің+мен – твоей душой («ің» - притяжательное окончание 2-го лица, «мен» - окончание винительного падежа)
қара+ғай+сың – ты смотри («ғай» - суффикс желательного наклонения, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Припев:

Жайнап тұрған қыр гүлісің сен, - Ты сияющий полевой цветок,
жайнау – сверкать, сиять
жайна+п тұру – сиять сейчас («п» - суффикс деепричастия, «тұру» - вспомогательный глагол, образующий настоящее время глагола)
жайнап тұр+ған – сияющий («ған» - суффикс причастия)
қыр – небольшая возвышенность
қыр гүл+і – полевой цветок («і» - притяжательное окончание 3-го лица)
қыр гүл+і+сің – ты полевой цветок («сың» - личное окончание 2-го лица)

Сайрап тұрған бұлбұлымсың сен, - Ты мой поющий соловей,
сайрау – петь, щебетать
сайрап тұрған – поющий
бұлбұл – соловей
бұлбұл+ым+сың – ты мой соловей («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Бұл өмірдің күн нұрысың сен, - Ты этого мира солнечный луч,
бұл – этот, эта
өмір – жизнь
өмір+дің – жизни («дің» - окончание родительного падежа)
күн – солнце
нұр – луч
күн нұр+ы+сың – ты солнца луч
сен – ты

Жүрегімнің тұрғынысың сен. - Ты житель моего сердца.
жүрег+ім+нің – моего сердца («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «нің» - окончание родительного падежа)
тұрғын – житель
жүрегімнің тұрғын+ы+сың – ты житель моего сердца («ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «сың» - личное окончание 2-го лица)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Мұз Вернуться к началу Махаббат жалыны  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга