Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Мұз

 

Мұз

Сонымен, білемін əркімнің таңдауы бар,
Ал менде арман бар,
Солай де, білемін сенің де таңдауың бар,
Сенде арман бар.

Сенбеген таптайды, сен құлағанда тайып,
Болмайды олай!
Білмеймін кім қандай,
Бірақ сенуге әрдайым мендік жүрек дайын!

Неге бəрі мұз?
Неге бəрі мұз?
Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз?

Жоқ шекаралар, ол сенің миыңдағы мекендерде бар тек.
Оу, мен кеткен едім үйлеріңнен: тар деп,
Енді қарамаймын терезеден,
Алаңдамаймын: уайым іштен келмесе деп,
Қысымынан құлаймын көздерінің немесе, мен
Оны байқамаймын қиялымен теңесе де,
Көре алмаған сайын, алыстаймын екі есе мен,
Сен іш дайындаған шайыңды кесемен!

Сонымен, сонымен,
Бəрі ойдағыдай, берілмеймін оңай.
Солай де... Солай, иə,
Бəрі ойдағыдай, берілме оңай!

Сенбеген таптайды, сен құлағанда тайып,
Болмайды олай!
Білмеймін кім қандай,
Бірақ сенуге әрдайым мендік жүрек дайын!

Неге бəрі мұз?
Неге бəрі мұз?
Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз?

Анам айтатын маған: тізеңді құшақтама деп,
Ал мен түсінбей тұрмын,
Не үшін солай отырғанымды əлі.
Бөтен бе бəрі?
Бір күннің астында бөтен бе бəрі?
Əлемде расында бөтен бе бəрі?
Ай, ай, ай, жалғасса əрі,
Шынайы бақыттың жоғалды мəні!
Ай, ай, ай, ай,
Ай, ай, солай иə, ай ай, солай иə.

When you feel alone,
You can breath with the world
Just keep our rhythm,
One love, one rhythm.
So if you feel alone,
You can breath with the world
Just keep our rhythm,
One love, one rhythm.


Cлушать песню на YouTube


Разбор грамматики (части песни):

Сонымен, білемін əркімнің таңдауы бар, - Итак, я знаю, что у каждого есть выбор,
сонымен – итак, значит
білу – знать
біл+е+мін – я знаю («е» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 1-го лица)
әркім – каждый
әркім+нің – каждого («нің» - окончание родительного падежа)
таңдау – выбор
таңдау+ы – его выбор («ы» - притяжательное окончание 3-го лица)
бар – есть

Ал менде арман бар, - А у меня есть мечта.
ал – а, но
менде – у меня
арман – мечта
бар – есть

Солай де, білемін сенің де таңдауың бар, - Значит так, я знаю, что и у тебя есть выбор,
солай де – значит так
біл+е+мін – я знаю
сенің – твой
де – тоже
таңдау+ың – твой выбор («ың» - притяжательное окончание 2-го лица)

Сенде арман бар. - У тебя есть мечта.
сенде – у тебя
арман – мечта
бар – есть

Сенбеген таптайды, сен құлағанда тайып, - Не верящий, затопчет тебя, когда ты поскользнёшься,
сену – верить
таптау – топтать
тапта+й+ды – затопчет («й» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)
сен – ты
құлау – падать
құла+ған+да – когда упадёшь
таю – поскользнуться («основа глагола «тай»)
тай+ып – поскользнувшись («ып» - суффикс деепричастия)

Болмайды олай! - Нельзя так!
болу – быть
бол+ма+й+ды – здесь в значении «нельзя» («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)
олай – так

Білмеймін кім қандай, - Я не знаю, кто какой (каким является),
білу – знать
біл+ме+й+мін – я не знаю («ме» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 3-го лица)
кім? – кто?
қандай? – какой?

Бірақ сенуге әрдайым мендік жүрек дайын! - Но моё сердце всегда готово верить!
бірақ – но
сену – верить
сену+ге – чтобы верить («ге» - окончание дательно-направительного падежа)
мендік – мой, свойственный мне
жүрек – сердце
дайын – готово

Неге бəрі мұз? - Почему всё лёд?
неге? – почему?
бəрі – всё
мұз – лёд

Неге бəрі мұз? - Почему всё лёд?

Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз? - Может, вместе будем ждать, когда взойдёт солнце?
мүмкін – возможно
күн – солнце
шығу – выходить
дейін – до
шық+қан+ға дейін – до выхода (восхода) («қан» - суффикс причастия, «ға» - дательно-направительный падеж)
бірге – вместе
күту – ждать
күт+е тұр+а+мыз – мы будем ждать («е» - суффикс деепричастия, вспомогательный глагол «тұру» показывает продолжительное действие, «а» - суффикс переходного времени, «мыз» - личное окончание 1 лица множественного числа)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Aнашым Вернуться к началу Жүрегімнің тұрғынысың сен  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга