Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Той жыры

 

Той жыры

1-шумақ:
Махаббатың құдірет күші әлдилеп,
Екі жастың табыстырған жүрегін.
Жастық жалын, асыл арман, ақ ниет
Бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін.

Қайырмасы:
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер.
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
Ән салайық би билейік, би билейік,
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер.

2-шумақ:
Бірге аттанып болашаққа, өмірге
Тікті бүгін ортамызға отауын.
Қуаныш пен шаттық орнап көңілге,
Тойламаққа келді бүгін көп қауым.

Қайырмасы:
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер.
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
Ән салайық би билейік, би билейік,
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер.

3-шумақ:
Жас шаңырақ болсын бақыт бесігі.
Жас жұбайлар, құтты болсын тойларың
Кең ашылсын болашақтың есігі
Орындалсын арман, тілек, ойларың.

Қайырмасы:
Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер.
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер.
Ән салайық би билейік, би билейік,
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Махаббатың құдірет күші әлдилеп, – Могучая сила любви убаюкивая,
махаббат – любовь
махабба+тың – любви («тың» – окончание родительного падежа)
құдірет – могущество, мощь
күш – сила
махабба+тың күш+і – сила любви («і» – притяжательное окончание 3-го лица)
әлдилеу – убаюкивать
әлдиле+п – убаюкивая («п» – суффикс деепричастия)

Екі жастың табыстырған жүрегін. – Примирила сердца двух молодых.
екі – два
жас – молодой
жас+тың – молодых («тың» – окончание родительного падежа)
жүрек – сердце
жүрег+і+н – сердца («і» – притяжательное окончание 3-го лица, «н» – окончание винительного падежа)
табыстыру – мирить
табыстыр+ған – помирила («ған» - суффикс давно прошедшего очевидного времени)

Жастық жалын, асыл арман, ақ ниет – Пламя молодости, благородная мечта, чистые намерения
жастық – молодость, юность
жалын – пламя
асыл – дорогой, благородный
арман – мечта
ақ – белый, чистый
ниет – намерение

Бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін. – Подарив счастье, преподнесли его цветы.
бақыт – счастье
сыйлау – дарить
сыйла+п – подарив («п» – суффикс деепричастия)
ұсыну – предлагать, протягивать
ұсын+ып+ты – протянули, преподнесли («ып» - суффикс давно прошедшего неочевидного времени, «ты» - личное окончание 3-го лица)
гүл – цветок
гүл+дер+і+н – его цветы («дер» – окончание множественного числа, «і» – притяжательное окончание 3-го лица, «н» – окончание винительного падежа)

Припев:

Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер – Сладкие дни во время тоя,
той – пиршество, свадьба
үстінде – наверху, во время
тәтті – сладкий
күн – день
күн+дер – дни («дер» – окончание множественного числа)

Жас жұбайлар, шат күліңдер, шат күліңдер – Веселитесь молодые супруги,
жас – молодой
жұбай – супруг
жас жұбай+лар – молодые супруги, молодожёны («лар» – окончание множественного числа)
шат – весёлый
шат күлу – весело смеяться
шат күл+іңдер – весело смейтесь, веселитесь («іңдер» – повелительное наклонение 2-го лица множественного числа, обращение на «ты»)

Ән салайық би билейік, би билейік – Давайте будем петь песни и танцевать.
ән – песня
ән салу – петь
ән сал+айық – давайте петь песни («айық» – повелительное наклонение 1-го лица множественного числа)
би – танец
би билеу – танцевать
би бил+ейік – давайте танцевать («ейік» – повелительное наклонение 1-го лица множественного числа)

Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер – Пусть взмывают восторженные голоса.
шарықтау – парить, возноситься высоко
шарықта+сын – пусть взмывают («сын» – повелительное наклонение 3-го лица)
шаттық – восторженный, торжественный
үн – голос
үн+дер – голоса («дер» – окончание множественного числа)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Куә бол Вернуться к началу Aнашым  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга