Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Menıñ Qazaqstanym
Közımnıñ qarasy
Köktem välsı
Jaiau
Közıñe qarai berdım
Äi-äi, böpem
Ūmytşy menı tez
Jasa Qazaqstan
Tañğy qala
Arman
Daididau
Qaida?
Jauap bar ma?
Änım sen edıñ
Mahabbat änı
Qoş, mahabbat
Qūstar änı
Sūlu qyz
Ömır-ai
Jeñıs Künı
Ömır, ömır
Ömırde olai...
Meiırımdı bol
Otan Ana
Uaiymdama
Kelşı, kelşı...
Qoi, kürsınbe
Kinodağydai
Alystama
Janym
Ğasyrlyq mūñ
Alo
Oq
Sen
Qamajai
Şudyñ boiynda
Sen mağan masyñ
Jüregıñnen bır...
Sen qorqaqsyñ
Qairan köñıl-ai
Mahabbat ber mağan
Aspanğa qaraimyn
Kelseñşı, künım
Sen üşın
Tamaşa
Būl ömırde
Alysta
Eneşka vs Kelın
Перевод с русского:
Tört jañbyr...
Sen menı ūmytqanda
Sen keler dep
Menıñ Qazaqstanym
Сборник №2

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз
 Qaz 

Alo

 

Alo

1-şumaq:
– Alo.
– Alo. Būl kım?
– Kım ızdeñ?
– Tanydyñ ba?
– Jūldyz ba edıñ?
– İä, senıñ jūldyzmyn.
Jan aşpağan syrdy ızdem.
– Keşırıñız! Kım edıñız?
– Bır sūludyñ tıregımız.
Äzır boidaq, basymyz bos...
– Bos orynğa gül egıñız!

Qaiyrmasy:
– Oi-oi-oi, qaryndas, olai demeñız,
Söilei solai nege qyz?
Qyryq üiden qarauyl bolsa,
Qasa qalai kelemız?
Kel, syrlasaiyq,
Kel, syrlasaiyq,
Qosylğan solai köp egız.

– Oi-oi-oi, jıgıtım, olai demeñız,
Qalai bız oñai könemız?
Bağamdy bıl, bağalai alsañ,
Bağyña qarai köremız.
Kel, syrlasaiyq,
Kel, syrlasaiyq,
Qosylğan solai köp egız.

2-şumaq:
– Neşede edı, şyn jasyñyz?
Sūlulardyñ syrlasymyz.
– Qyzdyñ jasyn sūramaidy.
– Qai jylğy edı qūrdasyñyz?
– Qūrdastarym kelse jüzge,
Menıñ jasym – on segızde.
– Sız sondai körm kep tūr,
Senbeseñız, senseñız de.

Qaiyrmasy:
– Oi-oi-oi, jıgıtım, olai demeñız,
Qalai bız oñai könemız?
Bağamdy bıl, bağalai alsañ,
Bağyña qarai köremız.
Kel, syrlasaiyq,
Kel, syrlasaiyq,
Qosylğan solai köp egız.

– Oi-oi-oi, qaryndas, olai demeñız,
Söilei solai nege qyz?
Qyryq üiden qarauyl bolsa,
Qasa qalai kelemız?
Kel, syrlasaiyq,
Kel, syrlasaiyq,
Qosylğan solai köp egız.


Слушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

- Alo.

- Alo. Būl kım? – Это кто?

- Kımdı ızdedıñ? - Кого искали?
kım+dı – кого («dı» - винительный падеж)
ızdeu - искать
ızde+dı+ñ - ты искал («dı» - суффикс прошедшего времени, «ñ» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- Таныдың ба? - Узнала?
tanu – узнавать (основа глагола «таны»)
tany+dy+ñ – ты узнала («dy» - суффикс прошедшего времени, «ñ» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- Jūldyz ba edıñ? - Звезда что ли?
jūldyz – звезда
ba – вопросительная частица
edı+ñ – здесь усиливает вопрос («ñ» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- İä, senıñ jūldyzyñmyn. - Да, я твоя звезда.
iä – да
senıñ – твой, твоя
jūldyz+yñ+myn – я твоя звезда («yñ» - притяжательное окончание 2-го лица, «myn» - личное окончание 1-го лица)

Jan aşpağan syrdy ızdedım. - Ищу тайну, никем нераскрытую.
jan – душа, кто-то
aşu – открывать
jan aş+pa+ğan – никем не открытую («pa» - отрицательный суффикс, «ğan» - образует причастие прошедшего времени)
syr – тайна
syr+dy – тайну («dy» - винительный падеж)
ızdeu - искать
ızde+dı+m – искал («dı» - суффикс прошедшего времени, «m» - усеченное личное окончание 1-го лица)

- Keşırıñız! Kım edıñız? - Извините! Кто вы?
keşıru – прощать
keşır+ıñız – простите («ıñız» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)
kım? - кто? kım edı+ñız? - кто вы есть? («ñız» - усеченное личное окончание 2-го лица, уважительная форма)
- Bır sūludyñ tıregımız. - Я - опора некой красавицы.
bır – один
sūlu – красавица
sūlu+dyñ tıreg+ı – опора красавицы («dyñ» - родительный падеж, «ı» - притяжательное окончание 3-го лица)
tırek – опора
tıreg+ı+mız – мы опора (по смыслу «я опора», но говорится обобщенно, поэтому «мы»)

Äzır boidaq, basymyz bos... - Пока что холост, свободен…
äzır – пока
boidaq – холостой
bas – голова
bos - свободен
bas+ymyz bos – свободный (без девушки)

Bos orynğa gül egıñız! - Посадите цветы на пустое место!
oryn – место
bos oryn+ğa – на свободное место («ğa» - дательно-направительный падеж)
gül – цветок (цветы)
egu – сажать
eg+ıñız – посадите («ıñız» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)

Припев:

– Oi-oi-oi, qaryndas, olai demeñız, – Ой-ой-ой, сестрёнка, так не говорите,
qaryndas – обращение к девушке «сестрёнка»
olai – так
deu – говорить
de+me+ñız – не говорите («me» - отрицательный суффикс, «ñız» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)

Söileidı solai nege qyz? - Зачем девушке так говорить?
söileu – говорить
söile+i+dı – говорить («i» - суффикс переходного времени, «dı» - личное окончание 3-го лица)
nege? – зачем?
solai – так
qyz - девушка

Qyryq üiden qarauyl bolsa, - Если есть охрана из сорока домов,
qyryq – сорок
üi – дом
üi+den – из домов
qarauyl – караул, охрана
bolu – быть
bol+sa – если есть, если будет («sa» - суффикс условного наклонения)

Qasyña qalai kelemız? - Как подойти к тебе близко?
qas+yñ+a – к тебе близко («yñ» - притяжательное окончание 2-го лица, «a» - дательно-направительный падеж)
kelu – приходить
kel+e+mız – мы подойдём (здесь по смыслу «я подойду», «e» - суффикс переходного времени, «mız» - личное окончание 1-го лица, множественное число)

Kel, syrlasaiyq, - Давай поговорим по душам,
kel – иди или давай
syrlasu – делиться секретами, говорить по душам
syrlas+aiyq – давай поговорим по душам («aiyq» - повелительное наклонение 1-го лица, множественное число)

Qosylğan solai köp egız. - Так многие пары соединились.
qosylu – соединяться
qosyl+ğan – соединились («ğan» - суффикс давно прошедшего очевидного времени)
solai – так
köp – много
egız – пара, двойня

– Oi-oi-oi, jıgıtım, olai demeñız, – Ой-ой-ой, паренёк, так не говорите,
jıgıt – парень
jıgıt+ım – обращение к парню

Qalai bız oñai könemız? - Как я могу легко согласиться?
qalai? – как?
bız – мы
oñai – легко
könu – соглашаться
kön+e+mız – мы согласимся (по смыслу «я соглашусь», «e» - суффикс переходного времени, «mız» - личное окончание 1-го лица, множественное число)

Bağamdy bıl, bağalai alsañ, - Знай мою цену, если сможешь оценить,
bağa – цена
bağa+m+dy – мою цену («m» - притяжательное окончание 1-го лица, «dy» - винительный падеж)
bılu – знать
bıl – знай (повелительное наклонение)
bağalau – оценивать
bağala+i alu – мочь оценить («i» - суффикс деепричастия)
bağala+i al+sa+ñ – если сможешь оценить («sa» - суффикс условного наклонения, «ñ» - усечённое окончание 2-го лица)

Bağyña qarai köremız. - Посмотрю на твою удачу.
baq – счастье, удача
bağ+yñ+a – на твою удачу («yñ» - притяжательное окончание 2-го лица, «а» - дательно-направительный падеж)
qarai – к, по направлению
көру – смотреть
kör+e+mız – мы посмотрим («я посмотрю», «e» - суффикс переходного времени, «mız» - личное окончание 1-го лица, множественное число)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Ğasyrlyq mūñ Вернуться к началу Oq  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга