Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
 Жаңа толқын, 1 деңгей
1. Танысу
2. Санамақ
3. Апта, айлар
4. Жыл мезгілдері
5. Уақыт
6. Күн тәртібі
  7. Телефонмен...
  8. Менің кеңсем
  9. Түскі ас
10. Бос уақыт
11. Мамандық
12. Іссапарда
 Жаңа толқын, 2 деңгей
1. Танысу
2. Жолда
3. Қонақүйде
4. Мейрамханада
5. Поштада
6. Конгресс-холлда
  7. Дүкенде
  8. Паркте
  9. Кітапханада
10. Думан ойын...
11. Қонақта
12. Байтеректе
Вернуться
к другим
разговорникам

2-Сабақ, Жолда

2 урок. В пути

Текст к разговорнику "Жаңа толқын"
Аудио курс можно скачать по ссылке:   Жаңа толқын, 2 деңгей

қонақтар – гости, қала – город
ел – страна, солтүстік – север
орналасқан – расположен
оң жағымызда – справа от нас
Қандай? – Какой?, ғимарат – здание
сол жақта – слева, артында / ары жағында – за ним
тура алдымызда – прямо перед нами
Қай жерде? – Где?, өзен – река
Кесіп өтеді – пересекает, бөліп тұр – разделяет
Қайда? – Куда?

- Құрметті қонақтар. – Уважаемые гости.
Қаламен танысып отырыңыздар. – Знакомьтесь с городом.
Біздің қала мың тоғыз жуз тоқсан жетінші жылы еліміздің астанасы болды. – В 1997 году город стал столицей нашей страны.
Қала еліміздің солтүстігінде орналасқан. – Город расположен на севере страны.
Қазір қала көркейюде. – Сейчас город расцветает.
- Кешіріңіз, біздің оң жағымызда қандай ғимарат? – Извините, справа от нас какое здание?
- Біздің оң жағымызда ғимарат - цирк, ал сол жақтағы - «Думан» ойын - сауық орталығы. – Справа от нас здание цирка, а с левой стороны развлекательный центр «Думан».
Тура алдымызда монша сауықтыру кешені бар. – Прямо перед нами банно- оздоровительный комплекс.
- Күләш Байсеитова атындағы ұлтық опера және балет театры қай жерде? – Где находиться национальный театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой?
- Күләш Байсеитова атындағы ұлтық опера және балет театры темір-жол вокзалының қасында. – Национальный театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой рядом с железно-дорожным вокзалом.
- Қарсы алдымызда тұрған қандай ғимарат? – Напротив нас какое здание находиться?
- Бұл «Нұр-Астана» мешіті. – Это мечеть «Нур-Астана».
Оның ары жағында «Грос» супермаркеті бар. – За ним супермаркет «Грос».
- Қаланы қандай өзен кесіп өтеді? – Город какая река пересекает?
- Қаланы Есіл өзені кесіп өтеді. – Город пересекает река Есиль.
Ол қаланың оң жағалауымен сол жағалауын бөліп тұр. – Она делит город на правый и левый берег.
- Анау биік мұнара «Астана Байтерек» мұнарасы шығар. – Та высокая башня возможно башня «Астана – Байтерек».
- Дұрыс айтасыз. – Правильно говорите.
Бұл әгілі «Астана – Байтерек» мұнарасы. – Это знаменитая башня «Астана – Байтерек».
Одан әрі де бүкіл өкімет уйі, Парламент, турлі Министерліктердің ғимараты орналасқан. – От него дальше Дом правительства ,Парламент, различные здания Министерства расположены.
- Біз қайда келдік? – Мы куда пришли?
- Біз «Жұмбақтас» қонақ үйіне келдік. – Мы пришли в гостиницу «Жумбактас».

1-Тапсырма
- Астана қаласын Есіл өзені кесіп жатыр. – Город Астану пересекает река Есиль.
Ол қаланың оң жағалауымен сол жағалауын бөліп тұр. – Она делит город на правый и левый берег.
Күләш Байсеитова атындағы опера және балет театры темір-жол вокзалының қасында. – Театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой рядом с железно-дорожным вокзалом.

- Ортылық цирк қаланың оң жағында. – Центральный цирк на правой стороне города.
Ал «Думан» ойын- сауық орталығы қаланың сол жағында орналасқан. – А развлекательный центр «Думан» расположен на левой стороне.
Тура алдымызда монша сауықтыру кешені бар. – Прямо перед нами банный оздоровительный комплекс.
Астанада биік «Байтерек» мұнарасы бар.– В Астане есть высокая башня «Байтерек».

- Біздің қаламың тоғыз жуз тоқсан жетінші жылы еліміздің астанасы болды. – В 1997 году город стал столицей нашей страны.
Қала еліміздің солтүстігінде орналасқан. – Город расположен на севере страны.
Қазір қала көркейюде. – Сейчас город расцветает.
Астанада «Нұр-Астана» мешеті, «Грос» супермаркеті, өкімет уйі, Парламент, түрлі Министерліктердің ғимараты бар. – В Астане есть мечеть «Нур-Астана», супермаркет «Грос», Дом правительства ,Парламент, различные здания Министерства.

2-Тапсырма
- Астана қаласын Есіл өзені кесіп жатыр. – Город Астану пересекает река Есиль.
Есіл өзені қаланың оң жағалауы мен сол жағалауын бөліп тұр. – Река Есиль разделяет правый и левый берег города.

- Цирк қаланың оң жағында, ал «Думан» ойын-сауық орталығы қаланың сол жағында орналасқан. – Цирк расположен на правой стороне, а развлекательный центр «Думан» расположен на левой стороне.
Тура алдымызда монша сауықтыру кешені бар. – Прямо перед нами банно- оздоровительный комплекс.
Астанада «Байтерек» мұнарасы бар. – В Астане есть башня «Байтерек».

- Біздің қала мың тоғыз жуз тоқсан жетінші жылы еліміздің астанасы болды. – Наш город в 1997 году стал столицей.
Астана еліміздің елордасы. – Астана столица нашей страны.
Қала еліміздің солтүстігінде орналасқан. – Город расположен на севере страны.
Қазір қала көркейюде. – Сейчас город расцветает.
Астанада «Нұр-Астана» мешеті, «Грос» супермаркеті, өкімет уйі, Парламент, турлі Министерліктердің ғимараты бар. – В Астане есть мечеть «Нур-Астана», супермаркет «Грос», Дом правительства, Парламент, различные здания Министерства.
Астанада түрлі ғимараттар бар. – В Астане есть различные здания.

3-Тапсырма
- Астана қаласын қандай өзен кесіп жатыр? – Какая река пересекает город Астану?
- Есіл өзені қандай жағалауларды бөліп тұр? – Река Есиль разделяет на какие берега?
- Күләш Байсеитова атындағы опера және балет театры қайда орналасқан? – Театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой где расположен?
- Ортылық цирк қайда орналасқан? – Где расположен центральный цирк ?
- «Думан» ойын-сауық орталығы қайда орналасқан? – Где расположен развлекательный центр «Думан»?
- Монша сауықтыру кешені қайда? – Где банно-оздоровительный комплекс?
- Астанада не бар? – В Астане что есть?
- Мың тоғыз жуз тоқсан жетінші жылы не болды? – Что было в 1997 году?
- Қала қашан Ел Астанасы болды? – Когда город стал столицей?
- Астана қай жерде орналасқан? – Где находится Астана?
- Қазір қала қандай? – Сейчас город какой?
- Астанада не бар? – В Астане что есть?


Издательство: Республиканский Центр ускоренного обучения государственного языка при Комитете по языкам Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан, 2007
Авторы: Б.Б. Белгара, Н.Ж. Курманова, Ж.М. Бектурганова, Л.Т. Айтпанова
©  Татьяна Валяева   2007–2021
http://kaz-tili.kz/
 <<  1. Танысу Вернуться к началу 3. Қонақүйде  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Гостевая книга