Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
 Работа
 А-Б 
 B 
 Г-З 
 И-К 
 Л-М 
 H 
 О 
 П 
 Р-С 
 Т 
 У-Ю 
 Я 
 В быту
 А-Б 
 B 
 Г-З 
 И-К 
 Л-М 
 Н 
 О 
 П 
 Р-С 
 Т 
 У-Ю 
 Я 
На собрании
Резолюция/виза
Характеристика
Вернуться
к другим
разговорникам

Резолюция/виза

Русско-казахский сборник фраз и словосочетаний.
Краткий русско-казахский сборник


Авторы: Р. Керимбаев, А. Керимбаев

В
В приказ. Бұйрыққа қосыңыз.
 2. Бұйрыққа.
Būiryqqa qosyñyz.
 2. Būiryqqa.
Ваши предложения. Сіздің ұсыныстарыңыз. Sızdıñ ūsynystaryñyz.
Весьма срочно. Өте тез.
 2. Аса шұғыл.
Öte tez.
 2. Asa şūğyl.
Взять под жесткий контроль. Қатаң бақылауға алынсын. Qatañ baqylauğa alynsyn.
Взять под строгий контроль. Қатаң бақылауға алынсын. Qatañ baqylauğa alynsyn.
Виза начальника. Бастықтың бұрыштамасы. Bastyqtyñ būryştamasy.
Визирование. Бұрыштама қою. Būryştama qoiu.
Визирование документа. Құжатқа бұрыштама қою. Qūjatqa būryştama qoiu.
Виновных наказать. Кінәлілер жазалансын. Kınälıler jazalansyn.
Включите в план работы. Жұмыс жоспарына енгізіңіз.
 2. Жұмыс жоспарына қосыңыз.
Jūmys josparyna engızıñız.
 2. Jūmys josparyna qosyñyz.
Включить в план работы. Жұмыс жоспарына енгізілсін. Jūmys josparyna engızılsın.
Внести изменения и дополнения. Өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. Özgerıster men tolyqtyrular engızılsın.
Внести в базу данных. Дерекқорға енгізілсін. Derekqorğa engızılsın.
Внести дополнения. Толықтырулар енгізілсін. Tolyqtyrular engızılsın.
Внесите конкретные предложения. Нақты ұсыныстар енгізіңіз (беріңіз). Naqty ūsynystar engızıñız (berıñız).
Внесите на подпись. Қол қоюға жіберіңіз. Qol qoiuğa jıberıñız.
Внести на визирование. Бұрыштама қоюға жіберіңіз. Būryştama qoiuğa jıberıñız.
Внести предложения. Ұсыныстар берілсін (енгізілсін). Usynystar berılsın (engızılsın).
Внести согласованный вариант на утверждение. Келісілген нұсқасын бекітуге берсін. Kelısılgen nūsqasyn bekıtuge bersın.
Внести соответствующие изменения. Тиісті өзгерістер енгізілсін. Tiıstı özgerıster engızılsın.
Возложить обязанности. Жүктелсін. Jüktelsın.
Возражаю. Қарсымын. Qarsymyn.
Возьмите под контроль. Бақылауға алыңыз. Baqylauğa alyñyz.
Возьмите на контроль исполнение поручений Главы государства. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауды бақылауға алыңыз. Memleket basşysynyñ tapsyrmalaryn oryndaudy baqylauğa alyñyz.
Возьмите на контроль исполнение поручений руководителя управления. Басқарма басшының тапсырмаларын орындауды бақылауға алыңыз. Basqarma basşynyñ tapsyrmalaryn oryndaudy baqylauğa alyñyz.
Возьмите на контроль исполнение поручения. Тапсырмаларды орындауды бақылауға алыңыз. Tapsyrmalardy oryndaudy baqylauğa alyñyz.
Выделить средства. Қаржы бөлінсін. Qarjy bölınsın.
Вызвать на беседу. Сұхбаттасуға шақырылсын. Sūhbattasuğa şaqyrylsyn.
Г
Готовьте к отправке. Жөнелтуге дайындаңыз. Jöneltuge daiyndañyz.
Д
Дайте информацию. Ақпарат беріңіз. Aqparat berıñız.
Дайте разрешение. Рұқсат беріңіз. Rūqsat berıñız.
Для изучения. Зерделеу үшін (оқып-үйрену үшін). Zerdeleu üşın (oqyp-üirenu üşın).
Для информирования инстанций. Тиісті орындарға хабарлау үшін. Tiıstı oryndarğa habarlau üşın.
Для исполнения. Орындау үшін. Oryndau üşın.
Для исполнения в срок ... ... мерзімінде орындау үшін. ... merzımınde oryndau üşın.
Для исполнения в установленном порядке. Белгіленген тәртіппен орындау үшін. Belgılengen tärtıppen oryndau üşın.
Для исполнения в установленный срок. Белгіленген мерзімде орындау үшін. Belgılengen merzımde oryndau üşın.
Для исполнения поручения. Тапсырманы орындау үшін. Tapsyrmany oryndau üşın.
Для исполнения указанных в информации поручений. Ақпаратта көрсетілген тапсырма- ларды орындау үшін. Aqparatta körsetılgen tapsyrma- lardy oryndau üşın.
Для контроля исполнения. Орындалуын бақылау үшін. Oryndaluyn baqylau üşın.
Для обобщения имеющихся сведений и информирования инстанций. Қолда бар мәліметтерді қорытып, тиісті орындарға хабарлау үшін. Qolda bar mälımetterdı qorytyp, tiıstı oryndarğa habarlau üşın.
Для ознакомления. Танысу үшін. Tanysu üşın.
Для организации исполнения постановления. Қаулыны орындауды ұйымдастыру үшін. Qaulyny oryndaudy ūiymdastyru üşın.
Для организации намеченных мероприятий. Көзделген шараларды ұйымдастыру үшін. Közdelgen şaralardy ūiymdastyru üşın.
Для организации проверки и принятия решения. Тексеру мен шешім қабылдауды ұйымдастыру үшін. Tekseru men şeşım qabyldaudy ūiymdastyru üşın.
Для организации проверки полученных данных. Алынған мәліметтерді тексеруді ұйымдастыру үшін. Alynğan mälımetterdı tekserudı ūiymdastyru üşın.
Для организации согласования проекта. Жобамен келісуді ұйымдастыру үшін. Jobamen kelısudı ūiymdastyru üşın.
Для предложений. Ұсыныстар үшін. Usynystar üşın.
Для продолжения работы. Жұмысты жалғастыру үшін. Jūmysty jalğastyru üşın.
Для рассмотрения и совместной работы. Қарау және бірлескен жұмыс үшін. Qarau jäne bırlesken jūmys üşın.
Для руководства и исполнения. Басшылыққа алып, орындау үшін. Basşylyqqa alyp, oryndau üşın.
Для сведения. Мәлімет үшін. Mälımet üşın.
Для учёта в работе. Жұмыста ескеру үшін. Jūmysta eskeru üşın.
Для учёта и контроля. Есепке алып, бақылау үшін. Esepke alyp, baqylau üşın.
Довести до личного состава. Жеке құрамға жеткізілсін. Jeke qūramğa jetkızılsın.
Доложите. Баяндаңыз. Baiandañyz.
Доложите о проделанной работе. Істің жағдайы туралы баяндаңыз. Istıñ jağdaiy turaly baiandañyz.
Доложите о целесообразности. Қажеттілігін баяндаңыз. Qajettılıgın baiandañyz.
Доложите о ходе исполнения. Орындалу барысы туралы баяндаңыз. Oryndalu barysy turaly baiandañyz.
Доложите об исполнении. Орындалуы туралы баяндаңыз. Oryndaluy turaly baiandañyz.
Доложить. Баяндалсын. Baiandalsyn.
Доложить в установленном порядке. Белгіленген тәртіппен баяндалсын. Belgılengen tärtıppen baiandalsyn.
Доложить об исполнении. Орындалу туралы баяндалсын. Oryndalu turaly baiandalsyn.
Е
Если есть предложения, внесите. Егер де ұсыныстарыңыз болса, енгізіңіз. Eger de ūsynystaryñyz bolsa, engızıñız.
И
Изучите. Зерделеңіз. Zerdeleñız.
Изучить. Зерделенсін. Zerdelensın.
Изыскать возможности. Мүмкіндіктерді қарастыру. Mümkındıkterdı qarastyru.
Исполнение на контроль. Орындалуы бақылауға алынсын. Oryndaluy baqylauğa alynsyn.
Исполнение приказа возложить на начальника отдела кадров. Бұйрықтың орындалуын қадағалау кадрлар бөлімінің бастығына жүктелсін. Būiryqtyñ oryndaluyn qadağalau kadrlar bölımınıñ bastyğyna jüktelsın.
К
К запросу. Сұрау салуға. Sūrau saluğa.
К исполнению, на исполнение. Орындау үшін, орындауға. Oryndau üşın, oryndauğa.
К руководству и исполнению. Басшылыққа алу және орындау үшін. Basşylyqqa alu jäne oryndau üşın.
К сведению. Мәлімет үшін. Mälımet üşın.
Категорически возражаю. Үзілді-кесілді қарсымын. Üzıldı-kesıldı qarsymyn.
Н
На рассмотрение. Қарау үшін, қарауға. Qarau üşın, qarauğa.
На служебное совещание. Қызметтік мәжіліске. Qyzmettık mäjılıske.
На учёт. Есепке алуға. Esepke aluğa.
На читку приказов. Бұйрықтар оқуына апарылсын. Būiryqtar oquyna aparylsyn.
Найдите выход и решите вопрос. Шешімін тауып, сұрақты шешіңдер. Şeşımın tauyp, sūraqty şeşıñder.
Наладить деловые отношения с другими отделами. Басқа бөлімдермен іскер байланыс орнату жолға қойылсын. Basqa bölımdermen ısker bailanys ornatu jolğa qoiylsyn.
Направить заместителю. Орынбасарға жіберілсін. Orynbasarğa jıberılsın.
Направить в бухгалтерию. Бухгалтерияға жіберілсін. Buhgalteriağa jıberılsın.
Направить наши предложения. Біздің ұсыныстарымыз жолдансын. Bızdıñ ūsynystarymyz joldansyn.
Не возражаю. Қарсы емеспін. Qarsy emespın.
Не согласен. Келіспеймін. Kelıspeimın.
Необходимо подготовить справку. Анықтама дайындау қажет. Anyqtama daiyndau qajet.
Необходимо уделить внимание. Көңіл бөлу қажет. Köñıl bölu qajet.
Необходимо усилить контроль. Бақылауды күшейту керек. Baqylaudy küşeitu kerek.
О
Обеспечить контроль. Бақылауды қамтамасыз ету. Baqylaudy qamtamasyz etu.
Обеспечить явку коллектива. Ұжымның келуі қамтамасыз етілсін. Ujymnyñ keluı qamtamasyz etılsın.
Обобщите и дайте ответ. Қорытынды жасап, жауап беріңіз. Qorytyndy jasap, jauap berıñız.
Обобщите и доложите. Жинақтап баяндаңыз. Jinaqtap baiandañyz.
Обсудить. Талқылансын. Talqylansyn.
Обьявить заинтересованным службам. Мүдделі қызметтерге хабарлансын. Müddelı qyzmetterge habarlansyn.
Объявить заинтересованым лицам. Мүдделі тұлғаларға хабарлансын. Müddelı tūlğalarğa habarlansyn.
Объявить замечание. Ескерту жасалсын. Eskertu jasalsyn.
Ознакомлен/а. Таныстым. Tanystym.
Ознакомить. Таныстырылсын. Tanystyrylsyn.
Ознакомить заместителей. Орынбасарларға таныстырылсын. Orynbasarlarğa tanystyrylsyn.
Ознакомить членов комиссии. Комиссия мүшелеріне таныстырылсын. Komisia müşelerıne tanystyrylsyn.
Ознакомтесь. Танысыңыз. Tanysyñyz.
Организовать круглый стол. Дөңгелек үстел ұйымдастыру. Döñgelek üstel ūiymdastyru.
Организовать работу. Жұмыс ұйымдастырылсын. Jūmys ūiymdastyrylsyn.
Организуйте тщательное рассмотрение предложенных материалов. Ұсынылған материалдарды мұқият қарауды ұйымдастырыңыз. Usynylğan materialdardy mūqiat qaraudy ūiymdastyryñyz.
Организуйте тщательное изучение прилагаемых материалов. Қоса берілген материалдарды мұқият қарауды ұйымдастырыңыз. Qosa berılgen materialdardy mūqiat qaraudy ūiymdastyryñyz.
Освободить. Босатылсын. Bosatylsyn.
Отказать. Болмайды. Bolmaidy.
Откомандировать (прикомандировать). Іссапарға жіберілсін. Issaparğa jıberılsın.
П
Переговорим. Сөйлесейік. Söileseiık.
Переговорите. Сөйлесіңіз. Söilesıñız.
Пересмотреть. Қайта қаралсын. Qaita qaralsyn.
Пересмотрите. Қайта қараңыз. Qaita qarañyz.
По результатам проверки подготовьте ответ. Тексеру нәтижелері бойынша жауап әзірлеңіз. Tekseru nätijelerı boiynşa jauap äzırleñız.
Подготовить информацию. Ақпарат дайындалсын. Aqparat daiyndalsyn.
Подготовить материалы к оперативному совещанию. Жедел кеңеске материалдар әзірленсін. Jedel keñeske materialdar äzırlensın.
Подготовить нормативную базу. Нормативтік база әзірленсін. Normativtık baza äzırlensın.
Подготовить план работы. Жұмыс жоспары әзірленсін. Jūmys jospary äzırlensın.
Подготовить предложения. Ұсыныстар даярлансын. Usynystar daiarlansyn.
Подготовить приказ. Бұйрық дайындалсын. Būiryq daiyndalsyn.
Подготовить справку. Анықтама әзірленсін. Anyqtama äzırlensın.
Подготовить указание. Нұсқау әзірленсін. Nūsqau äzırlensın.
Подготовьте приказ. Бұйрық әзірлеңіз. Būiryq äzırleñız.
Подготовьте проект приказа. Бұйрықтың жобасын әзірлеңіз. Būiryqtyñ jobasyn äzırleñız.
Подготовьте ответ. Жауап әзірлеңіз. Jauap äzırleñız.
Подготовьте ответ заявителю. Өтініш иесіне жауап әзірлеңіз. Ötınış iesıne jauap äzırleñız.
Подготовьте ответ в установленный срок. Белгіленген мерзімде жауап дайындаңыз. Belgılengen merzımde jauap daiyndañyz.
Подготовьте соответствующий ответ. Тиісті жауап дайындаңыз. Tiıstı jauap daiyndañyz.
Поручить. Тапсырылсын. Tapsyrylsyn.
Поручить главному специалисту. Бас маманға тапсырылсын. Bas mamanğa tapsyrylsyn.
Поставить визу (на деловых бумагах). Бұрыштама соғу. Būryştama soğu.
Привести в соответствие с приказом все документы. Барлық құжаттар бұйрыққа сәйкес төндірілсін. Barlyq qūjattar būiryqqa säikes töndırılsın.
Привести в порядок. Ретке келтірілсін. Retke keltırılsın.
Приказ довести до личного состава. Бұйрық жеке құрамға жеткізілсін. Būiryq jeke qūramğa jetkızılsın.
Примите активное участие в подготовке и рассмотрении данного вопроса. Осы мәселені қарауға және дайындауға белсенді түрде қатысыңыз. Osy mäselenı qarauğa jäne daiyndauğa belsendı türde qatysyñyz.
Примите решение. Шешім қабылдаңыз. Şeşım qabyldañyz.
Примите участие. Қатысыңыз. Qatysyñyz.
Принимается/Не принимается. Қабылданады/Қабылданбайды. Qabyldanady/Qabyldanbaidy.
Принять к руководству. Басшылыққа алу. Basşylyqqa alu.
Принять к сведению. Назарға алынсын. Nazarğa alynsyn.
Принять надлежащие меры по выполнению указанных требований. Көрсетілген талаптарды орындау жөніндегі тиісті шаралар қабылдансын. Körsetılgen talaptardy oryndau jönındegı tiıstı şaralar qabyldansyn.
Проверить. Тексерілсін. Tekserılsın.
Проверить тщательно. Мұқият тексерілсін. Mūqiat tekserılsın.
Провести служебную проверку. Қызметтік тексеру жүргізілсін. Qyzmettık tekseru jürgızılsın.
Провести служебное расследование. Қызметтік тергеу жүргізілсін. Qyzmettık tergeu jürgızılsın.
Против. Қарсымын. Qarsymyn.
Проработать. Пысықталсын. Pysyqtalsyn.
Прошу оформить. Ресімдеуіңізді өтінемін. Resımdeuıñızdı ötınemın.
Прошу разобраться и доложить. Талдап, баяндауыңызды сұраймын. Taldap, baiandauyñyzdy sūraimyn.
Прошу подготовить обобщенную справку. Қорытынды анықтама дайындауыңызды сұраймын. Qorytyndy anyqtama daiyndauyñyzdy sūraimyn.
Прошу принять необходимые меры. Қажетті шара қолдануыңызды сұраймын. Qajettı şara qoldanuyñyzdy sūraimyn.
Прошу принять решение. Шешім қабылдауыңызды сұраймын. Şeşım qabyldauyñyzdy sūraimyn.
Прошу принять соответствующие меры. Тиісті шара қолдануыңызды сұраймын. Tiıstı şara qoldanuyñyzdy sūraimyn.
Прошу разобраться и оказать соответствующую помощь. Қарап, тиісті көмек көрсетуіңізді сұраймын. Qarap, tiıstı kömek körsetuıñızdı sūraimyn.
Прошу Вас ответить до 10 декабря. Оныншы желтоқсанға дейін жауап беруіңізді сұраймын. Onynşy jeltoqsanğa deiın jauap beruıñızdı sūraimyn.
Прошу Вас ответить немедленно. Тез жауап беруіңізді өтінемін. Tez jauap beruıñızdı ötınemın.
Прошу Вас принять меры. Шара қолдануыңызды сұраймын. Şara qoldanuyñyzdy sūraimyn.
Прошу сообщить Ваше решение. Өз шешіміңізді хабарлауыңызды сұраймын. Öz şeşımıñızdı habarlauyñyzdy sūraimyn.
Прошу усилить контроль. Қадағалауды күшейтуіңізді сұраймын. Qadağalaudy küşeituıñızdı sūraimyn.
Р
Разобраться и доложить. Жан-жақты қарап баяндалсын.
 2. Анық-қанығына жетіңіз, баянда-ңыз.
Jan-jaqty qarap baiandalsyn.
 2. Anyq-qanyğyna jetıñız, baianda-ñyz.
Разработать положение. Ереже әзірленсін. Ereje äzırlensın.
Разработать проект приказа. Бұйрық жобасы әзірленсін. Būiryq jobasy äzırlensın.
Разрешаю. Рұқсат етемін. Rūqsat etemın.
Рассмотрено. Қаралды. Qaraldy.
Рассмотреть. Қаралсын. Qaralsyn.
Рассмотреть в министерстве. Министрлікте қарау. Ministrlıkte qarau.
Рассмотреть всесторонне. Жан-жақты қарау. Jan-jaqty qarau.
Рассмотреть дополнительные возможности. Қосымша мүмкіндіктер қарастырылсын. Qosymşa mümkındıkter qarastyrylsyn.
Рассмотреть заявление. Өтінішті қарау. Ötınıştı qarau.
Рассмотреть и доложить. Қарап баяндаңыз. Qarap baiandañyz.
Рассмотреть и дать соответствующий ответ. Қарастырып, тиісті жауап берілсін. Qarastyryp, tiıstı jauap berılsın.
Рассмотреть на заседании. Отырыста қаралсын. Otyrysta qaralsyn.
Рассмотрите, при необходимости подготовьте ответ. Қараңыз, қажет болған жағдайда, жауап дайындаңыз. Qarañyz, qajet bolğan jağdaida, jauap daiyndañyz.
Решите вопрос. Мәселені шешіңіз. Mäselenı şeşıñız.
Результаты доложите. Нәтижесін баяндаңыз. Nätijesın baiandañyz.
С
С замечанием. Ескертумен. Eskertumen.
С замечанием (кого-то). (Біреудің) ескертуімен. (Bıreudıñ) eskertuımen.
Сделайте анализ. Талдау жасаңыз. Taldau jasañyz.
Совместно рассмотреть и дать предложения. Бірлесіп қарап, ұсыныстар беріңіз. Bırlesıp qarap, ūsynystar berıñız.
Согласен. Келісемін. Kelısemın.
Согласовано. Келісілді. Kelısıldı.
Согласно визы руководства. Басшылықтың бұрыштамасына сәйкес. Basşylyqtyñ būryştamasyna säikes.
Создайте необходимые условия. Қажетті жағдай жасаңыз. Qajettı jağdai jasañyz.
Создать комиссию. Комиссия құрылсын. Komisia qūrylsyn.
Срочно. Шұғыл. Şūğyl.
Срочно сообщить. Дереу хабарлансын. Dereu habarlansyn.
Срочное рассмотрение. Тез арада қарау. Tez arada qarau.
Считать утратившим силу. Күші жойылды деп есептелсін. Küşı joiyldy dep eseptelsın.
Т
Тщательно изучите. Мұқият зерделеңіз. Mūqiat zerdeleñız.
У
Уволить с работы. Жұмыстан босату. Jūmystan bosatu.
Удостоверяю. Куәландырамын. Kuälandyramyn.
Усилить контроль. Бақылау күшейтілсін. Baqylau küşeitılsın.
Ускорить ответ. Жауабы тездетілсін. Jauaby tezdetılsın.
Установить контроль. Бақылау орнатылсын. Baqylau ornatylsyn.
Устранить недостатки. Кемшіліктер жойылсын. Kemşılıkter joiylsyn.
Утвердить. Бекітілсін. Bekıtılsın.
Утвердить годовой план. Жылдық жоспар бекітілсін. Jyldyq jospar bekıtılsın.
Уточнить список участников. Қатысушылар тізімін нақтылау. Qatysuşylar tızımın naqtylau.
Х
Ходатайствую. Қолдаймын. Qoldaimyn.
Ш
Широко внедрить. Кеңінен енгізу. Keñınen engızu.©  Татьяна Валяева   2007–2021
http://kaz-tili.kz/
  Вернуться к началу  


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Гостевая книга