Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Две страны
1.  ә, ө, ү, і, е
2.  а, о, ұ, ы, я
3.  сравнение
4.  и, у, ю
Алина и Дружок
1.  м/ім/ым
2.  ң/ің/ың
3.  міз/мыз...
4.  ңіз/ңыз...
5.  сі/cы/і/ы
6.  буквы п, к, қ
7.  менікі...
8.  дікі/тікі/нікі
Весёлый мячик
1.  де/да
2.  те/та
3.  нде/нда
4.  ден/дан
5.  тен/тан
6.  нен/нан
Зайчонок
1.  ге/ға
2.  ке/қа
3.  е/а
4.  не/на
Волшебница
1.  дер/дар
2.  тер/тар
3.  лер/лар
4.  + местн.
5.  + исходн.
6.  + д-напр.
7.  счёт
Собир. в поход
1.  ді/ды
2.  ті/ты
3.  ні/ны
4.  н
5.  бен/пен/мен

Разноцветная игра
1.  дің/дың
2.  тің/тың
3.  нің/ның
4.  + мн.число
5.  сравнение
Большое дерево
Местный падеж
Исходный падеж
Дат.-направ. падеж
Множествен. число
Винительный падеж
Творительный падеж
Родительный падеж
 Қаз 
 Qaz

Алина и Дружок

Часть 7
Грамматика детям
Автор: Татьяна Валяева
Перевод на казахский: Камария Оразаева

Алина и Дружок

Притяжательные окончания

Алина мен Дружок

Тәуелдік жалғау

Часть 7  (менікі, сенікі ...)

Я б могла ещё Дружку
Объяснить, чью вещь беру,
Лёгким способом, простым.

7 бөлім  (менікі, сенікі ...)

Мен Дружокқа тағы түсіндіріп берер едім,
Кімнің затын аламын,
Оңай әдіспен, қарапайым.


И тебя сейчас я с ним
Познакомлю, но запомни:
Этот способ там используй,
Где необходимость есть
Подчеркнуть чья это вещь.
Сені қазір онымен мен
Таныстырамын, бірақ есіңе сақта:
Бұл әдісті сонда қолдан сен,
Қажеттілік болғанда
Кімнің заты екенін айтуға.


В разговоре со щенком
Очень мне подходит он!
«Мой» скажем просто – «менікі»,
А если «твой», то – «сенікі».
Әңгімеде күшікпен
Өте ұқсайды ол маған!
«Менің» дейміз жай – «менікі»,
Егер «сенің», онда – «сенікі».А к «текше» не добавляем
Ничего, лишь первым ставим.
На примерах сам поймёшь
До чего же способ прост:
Ал текшеге жалғамаймыз
Ештеңе, тек бірінші қоямыз.
Өзің мысалдардан түсінесің
Қаншалықты оңай екенін әдiстi.


Но давай учиться дальше,
«Наше» скажем мы и «Ваше»:
Әрі қарай үйренейік,
«Біздікі» айтамыз бiз және «Сіздiкі»:А щенков вдруг больше б стало,
Да и бабушек немало,
Их число большое мы
Обязательно б учли:
Көбейсе кенет күшіктер,
Әжелер де аз емес,
Көбейген санын олардың
Есепке алар едік әлбетте:Нам узнать осталось лишь,
Как сказать «его» и «их».
Қалды бізге тек бiлуге,
Қалай «оның» және «олардың» айтуға.Эту схему посмотри,
Всё ещё раз повтори:
Мына сызбаны қара,
Барлығын тағы бір қайтала:


По-казахски сам скажи
Эти все предметы чьи:
Қазақша өзің айта ғой
Осы барлық заттар кімдікі:
1) дәптер менікі
2) сағат менікі
3) тәтті тоқаш сенікі
4) хат сенікі
5) арба біздікі
6) жүлде біздікі
7) қолшатыр сіздікі
8) кілт сіздікі
9) алмұрт онікі
10) балмұздақ онікі
11) шаңғы олардікі
12) доп олардікі© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Алина и Дружок. Часть 6 Вернуться к началу Алина и Дружок. Часть 8  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга


Авторский сайт Татьяны Валяевой