Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Бесаспап қыз

 

Бесаспап қыз

1-шумақ:
Мен тигенде сенің қолыңа қолыммен,
Ұяласың, ұнайсың маған соныңмен.
Саған деген теңеуім менің таусылмас.
Біз сырлас жандар болып өтейік бес күндік өмірден.

Қайырмасы:
Көңілің кең диапазонындай фортепианоның,
Үнің көркем дауысындай көне қара домбыраның,
Тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның,
Жүз қырық аспап, мың қырық күйтабағым.

2-шумақ:
Гитараның ішегіндей діріл қаққан беу
Қою қара жайылған сүмбіл шаштан беу,
Домбыраның мойынындай жіңішкелігің,
Елігім, оймылым, иіскетші әтір шашқан беу.

Қайырмасы:
Көңілің кең диапазонындай фортепианоның,
Үнің көркем дауысындай көне қара домбыраның,
Тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның,
Жүз қырық аспап, мың қырық күйтабағым.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Мен тигенде сенің қолыңа қолыммен, - Когда я касаюсь своей рукой твоей руки,
мен – я
тию – касаться
(ти+ген+де) – когда касаюсь («ген» - суффикс причастия, «де» - окончание местного падежа)
сенің – твой
қол – рука
қол+ың+а – к твоей руке («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «а» - окончание дательно-направительного падежа)
қол+ым+мен – моей рукой («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «мен» - окончание творительного падежа)

Ұяласың, ұнайсың маған соныңмен. - Ты стесняешься, и ты нравишься мне этим.
ұялу – стесняться
ұял+а+сың – ты стесняешься («а» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)
ұнау – нравится
ұна+й+сың – ты нравишься («й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)
маған – мне
соныңмен – этим твоим

Саған деген теңеуім менің таусылмас. - Мои попытки сравнить тебя бесконечны.
саған – тебе
деген – здесь «именно тебе»
теңеу – сравнение
теңеу+ім – моё сравнение
менің – мой
таусылу – кончаться, иссякать
таусыл+ма+с – не иссякнут («ма» - отрицательный суффикс, «с» - суффикс будущего предположительного времени)

Біз сырлас жандар болып өтейік бес күндік өмірден. - Давай проведем мгновения жизни как близкие души.
біз – мы
сырлас жан – близкая душа
сырлас жан+дар – близкие души («дар» - окончание множественного числа)
болу – быть
бол+ып – будучи («ып» - суффикс деепричастия)
өту – переходить
өт+ейік – давай перейдём или проведём («ейік» - окончание повелительного наклонения 1-го лица множественного числа)
бес – пять
бес күндік – пятидневный, короткий, мимолётный
өмір – жизнь
өмір+ден – от жизни («ден» - окончание исходного падежа)

Припев:

Көңілің кең диапазонындай фортепианоның - Твоё настроение широкое как диапазон фортепиано.
көңіл – настроение
көңіл+ің – твоё настроение («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)
кең – широкий
фортепиано+ның диапазон+ы+ндай – как диапазон фортепиано («ның» - окончание родительного падежа, «ы» - притяжательное окончание 3-го лица, «ндай» - суффикс прилагательного сравнения)

Үнің көркем дауысындай көне қара домбыраның - Твой голос как красивый звук старинной домбры.
үн – голос
үн+ің – твой голос
көркем – красивый
дауыс – голос, звук
көне – старинный
қара – простой
домбыра+ның дауыс+ы+ндай – как звук домбры

Тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның - Твоё тело как запёкшая на солнце коричневая краска гитары.
тән – тело
тән+ің – твоё тело
күн – солнце
күнге күйген – загоревший, запёкший на солнце
қоңыр – коричневый
бояу – краска
гитара+ның бояу+ы+ндай – как краска гитары

Жүз қырық аспап, мың қырық күйтабағым - Ты мои сто сорок инструментов, тысяча сорок звуковых пластинок.
жүз – сто
қырық – сорок
аспап – инструмент
мың – тысяча
күйтабақ – звуковая пластинка
күйтабағ+ым – мои звуковые пластинки© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Махаббат жалыны Вернуться к началу Тойға шашу  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга