Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Ауырмайды жүрек

 

Ауырмайды жүрек

1-шумақ:
Жастықтың жалынды бір күні еді,
Тым ерекше атты таңдары-ай!
Көздеріңе көзім байланғанда,
Жүрек тулап оттай жанғаны-ай!

Неге ояттың мені жүрмедің бе,
Ой-санамды мәңгі жауламай,
Неге ғана маған кездестің сен,
Ғашық болдым қалай аңдамай?..

Қайырмасы:
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сенсіз өткен күндер болмаса,
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сені ойлатқан түндер болмаса.

Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Мөлдіреген көзің болмаса,
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сүйем деген сөзің болмаса...

2-шумақ:
Жалындаған сол бір жаздың әнін,
Күз нөсері енді жалғасын,
Ауырады жүрек, ауырады,
Ауырады жүрек болғасын.

Бізде емес ол жақ жылы дей ме,
Самғай бер қанатың талмасын,
Жылатасың дағы жұбатасың,
Әрбір сөзің атқан қорғасын.

Қайырмасы:
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сенсіз өткен күндер болмаса,
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сені ойлатқан түндер болмаса.

Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Мөлдіреген көзің болмаса,
Ауырмайды жүрек, ауырмайды,
Сүйем деген сөзің болмаса...


Cлушать песню на YouTube


Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Жастықтың жалынды бір күні еді, - Были горячие дни молодости,
жастық – молодость
жалынды – пылающий, горячий
бір – один
күн – день
бір күн+і – один день (по смыслу переводим «некие дни», «і» - притяжательное окончание 3-го лица)
еді - были

Тым ерекше атты таңдары-ай! - И совершенно особенными были рассветы!
тым – очень, совершенно
ерекше – особенный
таң – рассвет
таң+дар+ы – его рассветы («дар» - окончание множественного числа, «ы» - притяжательное окончание 3-го лица)
-ай – усилительная частица
таң ату – рассветать
таңдары ат+ты – расцветали, вставали рассветы («ты» - суффикс прошедшего времени)

Көздеріңе көзім байланғанда, - Когда мой взор сплетался с твоим,
көз – глаз
көз+дер+ің+е – в твои глаза («дер» - окончание множественного числа, «ің» - притяжательное окончание 2-го лица, «е» - окончание дательно-направительного падежа)
көз+ім – мои глаза («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
байлану – быть привязанным
байлан+ған+да – когда сплетался («ған» - суффикс причастия, «да» - окончание местного падежа)

Жүрек тулап оттай жанғаны-ай! - Сердце вспыхивало, как огонь.
жүрек – сердце
тулау – бушевать
тула+п – разбушевавшись («п» - суффикс деепричастия)
от – огонь
от+тай – как огонь
жану – загораться
жан+ған+ы – его (сердца) вспыхивание («ған» - суффикс причастия прошедшего времени, «ы» - притяжательное окончание 3-го лица)

Неге ояттың мені, жүрмедің бе, - Почему ты разбудила меня, ходила бы,
неге? – почему?
ояту – будить
оят+ты+ң – ты разбудила («ты» - суффикс простого прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
мені – меня
жүру – двигаться
жүр+ме+ді+ң – не ходила («ме» - отрицательная частица, «ді» - суффикс простого прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
бе? – вопросительная частица

Ой-санамды мәңгі жауламай, - Не захватывая моё сознание.
ой-сана – сознание
ой-сана+м+ды – моё сознание («м» - притяжательное окончание 1-го лица, «ды» - окончание винительного падежа)
мәңгі – вечно
жаулау – захватить, оккупировать
жаула+ма+й – не захватывая («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс деепричастия)

Неге ғана маған кездестің сен, - Почему ты только мне повстречалась,
ғана – только
маған – мне
кездесу – встречаться
кездес+ті+ң – встретилась («ті» - суффикс простого прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
сен – ты

Ғашық болдым қалай аңдамай?.. - Как я мог так безрассудно влюбиться?
ғашық болу – быть влюблённым
ғашық бол+ды+м – я влюбился («ды» - суффикс простого прошедшего времени, «м» - усечённое личное окончание 1-го лица)
қалай? – как?
аңдамай – безрассудно

Припев:

Ауырмайды жүрек, ауырмайды, - Не болит сердце, не болит,
ауыру – болеть
ауфр+ма+й+ды – не болит («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «ды» - личное окончание 3-го лица)
жүрек – сердце

Сенсіз өткен күндер болмаса, - Если бы не быдо дней, проведенных без тебя.
сен+сіз – без тебя
өту – проходить
өт+кен – проведённый («кен» - суффикс причастия прошедшего времени)
күн+дер – дни («дер» - окончание множественного числа)
болу – быть
бол+ма+са – если бы не было («ма» - отрицательный суффикс, «са» - суффикс условного наклонения)

Ауырмайды жүрек, ауырмайды, - Не болит сердце, не болит,

Сені ойлатқан түндер болмаса. - Если бы не было ночей, заставляющих думать о тебе.
ойлату – заставлять думать
ойлат+қан – заставляющих думать («қан» - суффикс причастия прошедшего времени)
түн - ночь
түн+дер – ночи («дер» - окончание множественного числа)

Ауырмайды жүрек, ауырмайды, - Не болит сердце, не болит,

Мөлдіреген көзің болмаса, - Если бы не твои прозрачные глаза,
Мөлдіреген – прозрачный
көз+ің – твои глаза («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Ауырмайды жүрек, ауырмайды, - Не болит сердце, не болит,

Сүйем деген сөзің болмаса... - Если бы не твои слова «Люблю».
сүю – любить (основа глагола «сүй»)
сүй+е+м – я люблю («е» - суффикс переходного времени, «м»=«мін» - личное окончание 1-го лица)
деу – говорить
де+ген – сказавший
сөз – слово, слова
сөз+ің – твои слова («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Аппақ гүлдер Вернуться к началу Айта берсін  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга