Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 29

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

29-1
      – Мына мысық қанша тұрады?
      – 1000 рубль.
      – Бірақ, кеше сіз ол үшін 200 рубль сұрағансыз.
      – Иә, бірақ бүгін ол тотықұсты жеп қойды.

29-1
      – Myna mysyq qanşa tūrady?
      – 1000 rübl.
      – Bıraq, keşe sız ol üşın 200 rübl sūrağansyz.
      – İä, bıraq bügın ol totyqūsty jep qoidy.
Скрыть текст
29-2
      Екі құрбы кездесіпті. Біреуі шағыныпты:
      – Күйеуімді тәртіпке үйрете алмадым.
      – Не болып еді?
      – Ол әмиянын әрдайым басқа бір жерге тығып тастайды.

29-2
      Ekı qūrby kezdesıptı. Bıreuı şağynypty:
      – Küieuımdı tärtıpke üirete almadym.
      – Ne bolyp edı?
      – Ol ämianyn ärdaiym basqa bır jerge tyğyp tastaidy.
Скрыть текст
29-3
      – Тыңдашы, достым, маған мынаны түсіндірші. Әйелің әндете бастаған сайын, сен неге балконға шығып кетесің?
      – Жәй, мен оны ұрып жатыр деп ойлап қалмау үшін.

29-3
      – Tyñdaşy, dostym, mağan mynany tüsındırşı. Äielıñ ändete bastağan saiyn, sen nege balkonğa şyğyp ketesıñ?
      – Jäi, men ony ūryp jatyr dep oilap qalmau üşın.
Скрыть текст
29-4
      – Балам, сен енді үлкенсің, сондықтан сенімен сөйлесетін кез келді деп шештік...
      – Мәссаған, мен сендер мылқау деп ойласам.

29-4
      – Balam, sen endı ülkensıñ, sondyqtan senımen söilesetın kez keldı dep şeştık...
      – Mässağan, men sender mylqau dep oilasam.
Скрыть текст
29-5
      Тілшілер жаңалықтарды бұрынырақ саналғандай ойлап таппайтындығы, оларды интернеттен алатындығы ғалымдардың соңғы зерттеулерінде анықталды.

29-5
      Tılşıler jañalyqtardy būrynyraq sanalğandai oilap tappaityndyğy, olardy internetten alatyndyğy ğalymdardyñ soñğy zertteulerınde anyqtaldy.
Скрыть текст
29-6
      Менің мысығымның жағдайына үңілсем, мен оның үйінде өмір сүріп жатқандаймын, ал оның түнерген көз қарасына қарасам, мен бұл үйден кетуім керек секілді.

29-6
      Menıñ mysyğymnyñ jağdaiyna üñılsem, men onyñ üiınde ömır sürıp jatqandaimyn, al onyñ tünergen köz qarasyna qarasam, men būl üiden ketuım kerek sekıldı.
Скрыть текст
29-7
      – Сен мені енді жақсы көрмейсің! - деп әйелі күйеуіне мұның шағады. - Бұрын сен кеш бойы менің алдымда отырып, көзіме қарап, менің қолдарымды ұстап отыратынсың....
      – Біз пианиноны сатқаннан кейін, бұлай істеудің қажеті жоқ деп ойлаймын.

29-7
      – Sen menı endı jaqsy körmeisıñ! - dep äielı küieuıne mūnyñ şağady. - Būryn sen keş boiy menıñ aldymda otyryp, közıme qarap, menıñ qoldarymdy ūstap otyratynsyñ....
      – Bız pianinony satqannan keiın, būlai ısteudıñ qajetı joq dep oilaimyn.
Скрыть текст
29-8
      Сары шашты қыз пиццерияға келіп пиццаға тапсырыс беріпті. Сатушы одан сұрапты:
      – Сізге 6 тілім қылайын ба әлде 12 ме?
      – Әрине 6-ау қылыңыз, мен деген 12 тілімді тауыса алмаймын ғой!

29-8
      Sary şaşty qyz pisseriağa kelıp pissağa tapsyrys berıptı. Satuşy odan sūrapty:
      – Sızge 6 tılım qylaiyn ba älde 12 me?
      – Ärine 6-au qylyñyz, men degen 12 tılımdı tauysa almaimyn ğoi!
Скрыть текст
29-9
      – Ал енді балам, сен үлкендердің алдында айтуға болмайтын сөздерді қайталап жіберейік...

29-9
      – Al endı balam, sen ülkenderdıñ aldynda aituğa bolmaityn sözderdı qaitalap jıbereiık...
Скрыть текст
29-10
      «Тек шыныңды айт», - деп сұрағанда, қазір өтірік айту керектігін түсінесің.

29-10
      «Tek şynyñdy ait», - dep sūrağanda, qazır ötırık aitu kerektıgın tüsınesıñ.
Скрыть текст
29-11
      – Қымбаттым, сен ертең менің анамның туған күні екенін білемісің?
      – Өй соны бір, жыл сайын бірдеңесі қайталана береді екен!

29-11
      – Qymbattym, sen erteñ menıñ anamnyñ tuğan künı ekenın bılemısıñ?
      – Öi sony bır, jyl saiyn bırdeñesı qaitalana beredı eken!
Скрыть текст
29-12
      – Анашым, неге інімді ләйлек алып келді, ал мен қырыққабаттың (орамжапырақ) ішінен тауып алдыңдар?
      – Ләйлек түсіріп алған ғой сені...

29-12
      – Anaşym, nege ınımdı läilek alyp keldı, al men qyryqqabattyñ (oramjapyraq) ışınen tauyp aldyñdar?
      – Läilek tüsırıp alğan ğoi senı...
Скрыть текст
29-13
      Бір сары шашты қыз басқасынан сұрапты:
      – Сен не туралы армандайсың?
      – Мен періні кезіктіріп, ол маған 100 мың доллар сыйлағаны жайлы армандаймын...
      – Ал неге бірден миллион емес?
      – Енді, миллион дегенің шындыққа жанаспай қалады ғой.

29-13
      Bır sary şaşty qyz basqasynan sūrapty:
      – Sen ne turaly armandaisyñ?
      – Men perını kezıktırıp, ol mağan 100 myñ dollar syilağany jaily armandaimyn...
      – Al nege bırden million emes?
      – Endı, million degenıñ şyndyqqa janaspai qalady ğoi.
Скрыть текст
29-14
      Мейрамханада келуші ас мәзірін ұзақ қарап, даяшыны қасына шақырады:
      – Өтінемін, маған ахвлеадини тағамының бір порциясы.
      – Өкінішке орай бұл мүмкін емес.
      – Неге?
      – Ахвледиани - біздің директорымыз.

29-14
      Meiramhanada keluşı as mäzırın ūzaq qarap, daiaşyny qasyna şaqyrady:
      – Ötınemın, mağan ahvleadini tağamynyñ bır porsiasy.
      – Ökınışke orai būl mümkın emes.
      – Nege?
      – Ahvlediani - bızdıñ direktorymyz.
Скрыть текст
29-15
      – Cаражан, енді біз сен қалағандай қымбат пәтерде тұратын боламыз!
      – Ой, Абрамым сол, мен қатты ризамын! Біз жаңа пәтер сатып аламыз ба?
      – Жоқ, бізге пәтерақыны көтеріп жіберді...

29-15
      – Carajan, endı bız sen qalağandai qymbat päterde tūratyn bolamyz!
      – Oi, Abramym sol, men qatty rizamyn! Bız jaña päter satyp alamyz ba?
      – Joq, bızge päteraqyny köterıp jıberdı...
Скрыть текст
29-16
      – Қымбаттым, біз үйленгенде мен сенімен барлық қорқынышың мен қамыңды бөлісетін боламын.
      – Бірақ, сүйіктім, менде ешқандай да қорқыныш та қамым да жоқ!
      – Мен айттым ғой - біз үйленген соң деп.

29-16
      – Qymbattym, bız üilengende men senımen barlyq qorqynyşyñ men qamyñdy bölısetın bolamyn.
      – Bıraq, süiıktım, mende eşqandai da qorqynyş ta qamym da joq!
      – Men aittym ğoi - bız üilengen soñ dep.
Скрыть текст
29-17
      – Апа, әр баланың әкесі болуы тиіс деген шын ба?
      – Шын, балам.
      – Онда неге біздің жанұяда үш бала бар да, ал әке біреу-ақ?

29-17
      – Apa, är balanyñ äkesı boluy tiıs degen şyn ba?
      – Şyn, balam.
      – Onda nege bızdıñ janūiada üş bala bar da, al äke bıreu-aq?
Скрыть текст
29-18
      – Маша, неге көңіл күйің жоқ?
      – Күні бойы күйеуімді аңдыдым, сөйтсем шыныменде ол балық аулауға барыпты.

29-18
      – Maşa, nege köñıl küiıñ joq?
      – Künı boiy küieuımdı añdydym, söitsem şynymende ol balyq aulauğa barypty.
Скрыть текст
29-19
      Таза ұят дегенің склероздың басталғанынан көрсетеді.

29-19
      Taza ūiat degenıñ sklerozdyñ bastalğanynan körsetedı.
Скрыть текст
29-20
      – Сен шулаған уақытта шулайтын көрші - мінсіз көрші.

29-20
      – Sen şulağan uaqytta şulaityn körşı - mınsız körşı.
Скрыть текст
29-21
      Әйелі күйеуіне:
      – Мені мазалама деп өтіндім ғой! Сенің кесірінен мен тамақ пісіру бойынша, нұсқаулықты жауып тастадым. Енді кешкі асқа не пісіргенімді білмеймін.

29-21
      Äielı küieuıne:
      – Menı mazalama dep ötındım ğoi! Senıñ kesırınen men tamaq pısıru boiynşa, nūsqaulyqty jauyp tastadym. Endı keşkı asqa ne pısırgenımdı bılmeimın.
Скрыть текст
29-22
      Күйеуі сыраханадан үйге жай оралады.
      – Бұл не деген сұмдық! Сен сыраханадан түннің біруағында келіп, мені оятасың, сосын мен ұйықтай алмаймын.
      – Сен маған көбірек ақша бер, сонда мен таңертең келем.

29-22
      Küieuı syrahanadan üige jai oralady.
      – Būl ne degen sūmdyq! Sen syrahanadan tünnıñ bıruağynda kelıp, menı oiatasyñ, sosyn men ūiyqtai almaimyn.
      – Sen mağan köbırek aqşa ber, sonda men tañerteñ kelem.
Скрыть текст
29-23
      Әйел өзінің айнадағы бейнесін ұзақ әрі мұқият қарайды:
      – Түсіңе алар емеспін: мен құлпырып кеттім бе әлде көру қабілетім нашар болып кетті ме?

29-23
      Äiel özınıñ ainadağy beinesın ūzaq ärı mūqiat qaraidy:
      – Tüsıñe alar emespın: men qūlpyryp kettım be älde köru qabıletım naşar bolyp kettı me?
Скрыть текст
29-24
      Жұмыстан демалу үшін адамның отбасысы жақсы болу керек. Және де енесі жақсы болу керек, осы жұмысыңа қуана баруы үшін.

29-24
      Jūmystan demalu üşın adamnyñ otbasysy jaqsy bolu kerek. Jäne de enesı jaqsy bolu kerek, osy jūmysyña quana baruy üşın.
Скрыть текст
29-25
      – О, Лёша келді. Енді өзіміздің сүйікті ісімізбен айналыса аламыз.
      – Қандай?
      – Лёшаның кеткенін күту.

29-25
      – O, Löşa keldı. Endı özımızdıñ süiıktı ısımızben ainalysa alamyz.
      – Qandai?
      – Löşanyñ ketkenın kütu.
Скрыть текст
29-26
      Әкесі қызын балабақшадан алып кетуге келді. Киіндіріп, аяқ-киімін кигізді, қолғабы ғана қалды. Әкесі:
      – Танечка, неге сенде төрт қолғап? Қайсысын киесің?
      – Әке! Бұл шұлықтар.

29-26
      Äkesı qyzyn balabaqşadan alyp ketuge keldı. Kiındırıp, aiaq-kiımın kigızdı, qolğaby ğana qaldy. Äkesı:
      – Tanechka, nege sende tört qolğap? Qaisysyn kiesıñ?
      – Äke! Būl şūlyqtar.
Скрыть текст
29-27
      Бес жастағы балақай телефонға жүгіріп келді:
      – Алло!
      – Балақай, анаңды немесе әкеңді шақыршы.
      – Олар үйде жоқ.
      – Басқа біреу бар ма?
      – Иә.
      – Оны шақыршы, өтінемін.
      Біраз уақыттан кейін балақай телефонды тағы алып:
      – Ол ауыр. Мен оны бесік арбадан шығара алмаймын!
Грамматика

29-27
      Bes jastağy balaqai telefonğa jügırıp keldı:
      – Alo!
      – Balaqai, anañdy nemese äkeñdı şaqyrşy.
      – Olar üide joq.
      – Basqa bıreu bar ma?
      – İä.
      – Ony şaqyrşy, ötınemın.
      Bıraz uaqyttan keiın balaqai telefondy tağy alyp:
      – Ol auyr. Men ony besık arbadan şyğara almaimyn!
Скрыть текст
29-28
      Сары шашты қыз несие рәсімдеп жатыр екен. Менеджер:
      – Мында сомасын жазбаша түрде жазыңыз!
      – Ал қалай сонда?
      –- Әріптермен да!
      – Жігітім, сіздің есіңіз дұрыс па? Мен сонда қалай санды әріппен жазып беремін?

29-28
      Sary şaşty qyz nesie räsımdep jatyr eken. Menejer:
      – Mynda somasyn jazbaşa türde jazyñyz!
      – Al qalai sonda?
      –- Ärıptermen da!
      – Jıgıtım, sızdıñ esıñız dūrys pa? Men sonda qalai sandy ärıppen jazyp beremın?
Скрыть текст
29-29
      Екі аққұба құрбылар бір-бірімен сөйлесіп тұр. Біреуі опасын алып шығып, айнасына қарады:
      – Мәссаған, түрі таныс сияқты.
      Құрбысы:
      – Берші, мен қарап көрейін... дұрыс, ақымақ, бұл мен ғой.

29-29
      Ekı aqqūba qūrbylar bır-bırımen söilesıp tūr. Bıreuı opasyn alyp şyğyp, ainasyna qarady:
      – Mässağan, türı tanys siaqty.
      Qūrbysy:
      – Berşı, men qarap köreiın... dūrys, aqymaq, būl men ğoi.
Скрыть текст
29-30
      – Жексенбі күні қайда болдың?
      – Мөңкені ауладым.
      – Көп ұстадың ба?
      – Біреуінде ұстаған жоқпын.
      – Онда мөңкені аулағаныңды қайдан білдің?

29-30
      – Jeksenbı künı qaida boldyñ?
      – Möñkenı auladym.
      – Köp ūstadyñ ba?
      – Bıreuınde ūstağan joqpyn.
      – Onda möñkenı aulağanyñdy qaidan bıldıñ?
Скрыть текст
29-31
      Абстракционист-суретші өнер сүйішу қауымға түсіндіріп жатыр:
      – Міне менің портретім. Қарама-қарсы әйелімдікі.
      Бір қарт адам күрсініп:
      – Сіздің балаларыңыз болмаған шығар?

29-31
      Abstraksionis-suretşı öner süiışu qauymğa tüsındırıp jatyr:
      – Mıne menıñ portretım. Qarama-qarsy äielımdıkı.
      Bır qart adam kürsınıp:
      – Sızdıñ balalaryñyz bolmağan şyğar?
Скрыть текст
29-32
      Бастығы - хатшысына:
      – Жексенбі күні не істейсіз?
      Хатшысы үміттеніп:
      – Ештеңе.
      – Онда сіздің есіңізге түсірейін, бүгін жексенбі емес.

29-32
      Bastyğy - hatşysyna:
      – Jeksenbı künı ne ısteisız?
      Hatşysy ümıttenıp:
      – Eşteñe.
      – Onda sızdıñ esıñızge tüsıreiın, bügın jeksenbı emes.
Скрыть текст
29-33
      – Мен ертең дәрігерге барамын.
      – Дәрігерге? Ауырып қалдың ба?
      – Ауырып қалдым деп үміттенем. Әйтпесе аман болсам, өзімді сонша нашар сезінер ме едім?

29-33
      – Men erteñ därıgerge baramyn.
      – Därıgerge? Auyryp qaldyñ ba?
      – Auyryp qaldym dep ümıttenem. Äitpese aman bolsam, özımdı sonşa naşar sezıner me edım?
Скрыть текст
29-34
      Көшеде:
      – Бойжеткен! Сіздің анаңызға күйеу бала керек жоқ па?
      – Жоқ...
      – Ал әкеңізге шөлмектес ше?..

29-34
      Köşede:
      – Boijetken! Sızdıñ anañyzğa küieu bala kerek joq pa?
      – Joq...
      – Al äkeñızge şölmektes şe?..
Скрыть текст
29-35
      – Қымбаттым, менің көзім аспан секілді көкпеңбек пе?
      – Иә.
      – Ал еріндерім раушан гүлдері секілді қып-қызыл ма?
      – Иә.
      – Мен сенің осындай қошаметтеріңді жақсы көремін!

29-35
      – Qymbattym, menıñ közım aspan sekıldı kökpeñbek pe?
      – İä.
      – Al erınderım rauşan gülderı sekıldı qyp-qyzyl ma?
      – İä.
      – Men senıñ osyndai qoşametterıñdı jaqsy köremın!
Скрыть текст
29-36
      Қызы аспаз мамандығына оқып жатыр. Анасы:
      – Сендерге өздерің дайындаған асты ішуге рұқсат бере ме?
      Қызы (жыламсырап):
      – Бізді мәжбүрлейді.

29-36
      Qyzy aspaz mamandyğyna oqyp jatyr. Anasy:
      – Senderge özderıñ daiyndağan asty ışuge rūqsat bere me?
      Qyzy (jylamsyrap):
      – Bızdı mäjbürleidı.
Скрыть текст
29-37
      Еркек пен әйел әңгімелесіп отыр екен. Ханым:
      – Сіз мені шынымен танымадыңыз ба?
      – Жоқ. Мен кек сақтамаймын.

29-37
      Erkek pen äiel äñgımelesıp otyr eken. Hanym:
      – Sız menı şynymen tanymadyñyz ba?
      – Joq. Men kek saqtamaimyn.
Скрыть текст
29-38
      – Дәрігер, менде ішімдікпен проблемаларым бар!
      – Не болды?
      – Ақшам жоқ!!!

29-38
      – Därıger, mende ışımdıkpen problemalarym bar!
      – Ne boldy?
      – Aqşam joq!!!
Скрыть текст
29-39
      Егер сіздің ішкі дауысыңыз ең жоғарғы деңгейдегі ашуын шығарып сыртқа дейін жетіп жатса - демек бұл әйеліңіз.

29-39
      Eger sızdıñ ışkı dauysyñyz eñ joğarğy deñgeidegı aşuyn şyğaryp syrtqa deiın jetıp jatsa - demek būl äielıñız.
Скрыть текст
29-40
      Өткен жылдың қорытындысы: әкемнің айылбасты белбеуі жылдың озық оқушысы болды.

29-40
      Ötken jyldyñ qorytyndysy: äkemnıñ aiylbasty belbeuı jyldyñ ozyq oquşysy boldy.
Скрыть текст
29-41
      Әйелі - күйеуіне:
      – Сүйіктім, бүгін мен сенің жұмыс орныңа соғып сенің пенжегіңнің қалтасынан 300 долллар алдым.
      – Ештеңе етпейді, мен онда жұмыс істемейтініме екі апта болған.

29-41
      Äielı - küieuıne:
      – Süiıktım, bügın men senıñ jūmys ornyña soğyp senıñ penjegıñnıñ qaltasynan 300 dolllar aldym.
      – Eşteñe etpeidı, men onda jūmys ıstemeitınıme ekı apta bolğan.
Скрыть текст
29-42
      – Әйелі - күйеуіне:
      – Сүйіктім, тұмшапеште қоян тұр еді. Оны қарап қойшы, мен көкөністер алуға шығып келейін.
      Бір сағаттан соң қайтып келіп.
      – Ал сүйіктім, қалай болды?
      – Бәрі дұрыс, ойдағыдай. Қоян пештен шыққан жоқ!

29-42
      – Äielı - küieuıne:
      – Süiıktım, tūmşapeşte qoian tūr edı. Ony qarap qoişy, men kökönıster aluğa şyğyp keleiın.
      Bır sağattan soñ qaityp kelıp.
      – Al süiıktım, qalai boldy?
      – Bärı dūrys, oidağydai. Qoian peşten şyqqan joq!
Скрыть текст
29-43
      Әйелі – күйеуіне:
      – Сен тағы да ештеңе ұстай алмапсың ғой!
      – Сенікі дұрыс емес, мен бір добалдай балық түсірдім!
      – Ол қайда?
      – Менің лақтырма қармағыммен бірге бір жерде жүзіп жүр!

29-43
      Äielı – küieuıne:
      – Sen tağy da eşteñe ūstai almapsyñ ğoi!
      – Senıkı dūrys emes, men bır dobaldai balyq tüsırdım!
      – Ol qaida?
      – Menıñ laqtyrma qarmağymmen bırge bır jerde jüzıp jür!
Скрыть текст
29-44
      Анасы кішкентай баласымен дүкен ішінде келе жатады:
      – Қызым, саған бірдеңе әперейін бе?
      – Иә!
      – Не?
      – Әзірше білмеймін, бірақ... екі!

29-44
      Anasy kışkentai balasymen düken ışınde kele jatady:
      – Qyzym, sağan bırdeñe äpereiın be?
      – İä!
      – Ne?
      – Äzırşe bılmeimın, bıraq... ekı!
Скрыть текст
29-45
      – Қымбаттым, сен неге маған «қымбаттым» деген сөзді, мен сенен тон алып беруді өтінгенде ғана айтасың?

29-45
      – Qymbattym, sen nege mağan «qymbattym» degen sözdı, men senen ton alyp berudı ötıngende ğana aitasyñ?
Скрыть текст
29-46
      – Әйелдер нені қалайды?
      – Әйелдер, бәрі өздері қалағандай болғанын қалайды!

29-46
      – Äielder nenı qalaidy?
      – Äielder, bärı özderı qalağandai bolğanyn qalaidy!
Скрыть текст
29-47
      – Даяшы, неге сіз барлық тағамдарды суық түрінде бересіз?
      – Сіз араққа, винегретке, дірілдекке және балмұздаққа тапсырыс бердіңіз, қайсысын жылытайын?

29-47
      – Daiaşy, nege sız barlyq tağamdardy suyq türınde beresız?
      – Sız araqqa, vinegretke, dırıldekke jäne balmūzdaqqa tapsyrys berdıñız, qaisysyn jylytaiyn?
Скрыть текст
29-48
      Жалдамалы жұмыскерлердің фирма қожайынына қарағанда, өздерін өте жақсы сезінетін күні болады. Ол жалақы алатын күні.

29-48
      Jaldamaly jūmyskerlerdıñ firma qojaiynyna qarağanda, özderın öte jaqsy sezınetın künı bolady. Ol jalaqy alatyn künı.
Скрыть текст
29-49
      – Аққұба қыз компьютер алдына келген кезде не істейді?
      – Айғайлайды, себебі тышқанды көреді.

29-49
      – Aqqūba qyz kömpüter aldyna kelgen kezde ne ısteidı?
      – Aiğailaidy, sebebı tyşqandy köredı.
Скрыть текст
29-50
      – Егер сен болмағанда, біз тамаша жұп болар едік - деп, күрсінді әйелі.

29-50
      – Eger sen bolmağanda, bız tamaşa jūp bolar edık - dep, kürsındı äielı.
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гаухар Назымбекова, Nurdaulet Aspenov, Гульнар Абдраимова© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Выпуск 28 Вернуться к началу Выпуск 30  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга