Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 36

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

36-1
      Чукча жолмен келе жатыр, қараса – қараса айна жатыр. Көтерді де оған қарады: «О, менікі!»

36-1
      Şukşa jolmen kele jatyr, qarasa – qarasa aina jatyr. Köterdı de oğan qarady: «O, menıkı!»
Скрыть текст
36-2
      – Қызық, сіздің қызыңыз анасына ұқсай ма?
      – Мен қайдан білейін? Ол әлі сөйлеуді бастаған жоқ.

36-2
      – Qyzyq, sızdıñ qyzyñyz anasyna ūqsai ma?
      – Men qaidan bıleiın? Ol älı söileudı bastağan joq.
Скрыть текст
36-3
      – Сіздерді биыл Сочиге бармайды дейді ме?
      – Жоқ, бұл жылы біз Ялтаға бармаймыз. Сочиге өткен жылы (былтыр) бармадық.

36-3
      – Sızderdı biyl Soşige barmaidy deidı me?
      – Joq, būl jyly bız İaltağa barmaimyz. Soşige ötken jyly (byltyr) barmadyq.
Скрыть текст
36-4
      Бүгін ата - аналар жиналысына бардым, ұлымның тілегі ұнады: «Әке, ең бастысы онда ешкімнің сөзіне сенбе!»

36-4
      Bügın ata - analar jinalysyna bardym, ūlymnyñ tılegı ūnady: «Äke, eñ bastysy onda eşkımnıñ sözıne senbe!»
Скрыть текст
36-5
      Білесіз бе, адам ықылық атып тұрса, оны қорқыту керек. Ол ықылық атуды қояды. Ол кекештенетін болады.

36-5
      Bılesız be, adam yqylyq atyp tūrsa, ony qorqytu kerek. Ol yqylyq atudy qoiady. Ol kekeştenetın bolady.
Скрыть текст
36-6
      Бүкіл партиялар үкімет басына тұруға тырысады, халықты осындай жолмен тонау әдістері әділетті деп санайды.

36-6
      Bükıl partialar ükımet basyna tūruğa tyrysady, halyqty osyndai jolmen tonau ädısterı ädılettı dep sanaidy.
Скрыть текст
36-7
      Ер адам мейрамханада даяшыға:
      – Естимісің, тұз әкел!
      – Сізге қандайы?
      – Не, тұз да әртүрлі бола ма?
      – Иә, бар «бұл не пәле» , «қарай гөр, ә».
      – Жақсы. Екеуін де әкел, айырып көрерміз.
      Даяшы екі тұз салғышты әкелді. Ер адам бірін алып төңкеріп сілкіді... одан бірде бір тұз қиыршығы түспейді. Ер адам:
      – Бұл не пәле!
      Екіншісін алады, төңкереді, сол кезде қақпағы ашылып кетіп барлық тұз тәрелкеге түседі. Ер адам:
      – Өй қарай гөр өзін...

36-7
      Er adam meiramhanada daiaşyğa:
      – Estimısıñ, tūz äkel!
      – Sızge qandaiy?
      – Ne, tūz da ärtürlı bola ma?
      – İä, bar «būl ne päle» , «qarai gör, ä».
      – Jaqsy. Ekeuın de äkel, aiyryp körermız.
      Daiaşy ekı tūz salğyşty äkeldı. Er adam bırın alyp töñkerıp sılkıdı... odan bırde bır tūz qiyrşyğy tüspeidı. Er adam:
      – Būl ne päle!
      Ekınşısın alady, töñkeredı, sol kezde qaqpağy aşylyp ketıp barlyq tūz tärelkege tüsedı. Er adam:
      – Öi qarai gör özın...
Скрыть текст
36-8
      Сұрақ жауап түрінде тест емтиханы жүріп жатыр, оған «иә» немесе «жоқ» деп жауап беру керек. Студенттердің бірі тиынды лақтырып және нәтижелерін жазып жатыр. Оқытушы: «Енді, бұл бірінші болып бітірер» - деп, ойлады.
      Емтихан аяқталды, қалған студенттер жазып болып қайтты, ал ол болса, тиынды лақтырып әлі отыр. Оқытушы әбден жалығып, қасына келіп:
      – Не, барлық сұрақтарға жауап бердің бе? - деп, сұрайды.
      – Иә.
      – Онда несіне отырсың?
      – Тексеріп отырмын.

36-8
      Sūraq jauap türınde test emtihany jürıp jatyr, oğan «iä» nemese «joq» dep jauap beru kerek. Studentterdıñ bırı tiyndy laqtyryp jäne nätijelerın jazyp jatyr. Oqytuşy: «Endı, būl bırınşı bolyp bıtırer» - dep, oilady.
      Emtihan aiaqtaldy, qalğan studentter jazyp bolyp qaitty, al ol bolsa, tiyndy laqtyryp älı otyr. Oqytuşy äbden jalyğyp, qasyna kelıp:
      – Ne, barlyq sūraqtarğa jauap berdıñ be? - dep, sūraidy.
      – İä.
      – Onda nesıne otyrsyñ?
      – Tekserıp otyrmyn.
Скрыть текст
36-9
      Жігіт - қызға:
      – Кешіріңіз, сіз сұлулық салонынан келесіз бе?
      – Иә.
      – Жабық болып, көрінген шығар.

36-9
      Jıgıt - qyzğa:
      – Keşırıñız, sız sūlulyq salonynan kelesız be?
      – İä.
      – Jabyq bolyp, körıngen şyğar.
Скрыть текст
36-10
      Сот жүріп жатыр. Прокурор - сотталушыға:
      – Сіздің арыңыз соншалық қара, сақалыңыз секілді.
      Сотталушы:
      – Егер сақалға қарап төрешілік етсеңіз - сізде ол да жоқ қой!

36-10
      Sot jürıp jatyr. Prokuror - sottaluşyğa:
      – Sızdıñ aryñyz sonşalyq qara, saqalyñyz sekıldı.
      Sottaluşy:
      – Eger saqalğa qarap töreşılık etseñız - sızde ol da joq qoi!
Скрыть текст
36-11
      Жас әйел күйеуіне:
      – Біз енді үйленгендіктен, сен гольф ойнауды қойғаның жақсы болар. Өзің ойлап қарашы - егер сен сырғытпа таяқтарыңды сатсаң, біз жаңа жиһаз алуымызға мүмкіндік туады.
      – Сен менің бұрынғы әйелім секілді айтасың ғой.
      – Бұрынғы?! Сен маған дейін басқаға үйленгеніңді айтпадың ғой!
      – Бұған дейін болған емес.

36-11
      Jas äiel küieuıne:
      – Bız endı üilengendıkten, sen gölf oinaudy qoiğanyñ jaqsy bolar. Özıñ oilap qaraşy - eger sen syrğytpa taiaqtaryñdy satsañ, bız jaña jihaz aluymyzğa mümkındık tuady.
      – Sen menıñ būrynğy äielım sekıldı aitasyñ ğoi.
      – Būrynğy?! Sen mağan deiın basqağa üilengenıñdı aitpadyñ ğoi!
      – Būğan deiın bolğan emes.
Скрыть текст
36-12
      Әже мен ата жастық кездерін еске түсірмекші. Ата әжені кездесуге шақырады. Ата шығындалып, гүл сатып алады да, уағдаласқан орынға келеді. Тосып тұр. Екі сағат өтті, әжей келген жоқ. Үш сағат. Төрт... Ата ашуға булығып үйге оралса, әжей шай ішіп отыр.
      – Кемпірім-ау, неге келмедің?
      – Мені анам жіберген жоқ.

36-12
      Äje men ata jastyq kezderın eske tüsırmekşı. Ata äjenı kezdesuge şaqyrady. Ata şyğyndalyp, gül satyp alady da, uağdalasqan orynğa keledı. Tosyp tūr. Ekı sağat öttı, äjei kelgen joq. Üş sağat. Tört... Ata aşuğa bulyğyp üige oralsa, äjei şai ışıp otyr.
      – Kempırım-au, nege kelmedıñ?
      – Menı anam jıbergen joq.
Скрыть текст
36-13
      – Маринка, мен ешқашанда тұрмысқа шықпайтын шығармын...
      – Иә, жооооқ, біреу-міреу кездесіп қалар!

36-13
      – Marinka, men eşqaşanda tūrmysqa şyqpaityn şyğarmyn...
      – İä, jooooq, bıreu-mıreu kezdesıp qalar!
Скрыть текст
36-14
      Реалист - ол дегеніміз, стақан жартылай толы ма немесе жартылай бос па оған бәрі бір. Оған маңыздысы, стақанда не бары.

36-14
      Realis - ol degenımız, staqan jartylai toly ma nemese jartylai bos pa oğan bärı bır. Oğan mañyzdysy, staqanda ne bary.
Скрыть текст
36-15
      – Аға, сіздің үйленгеніңізге көп болды ма?
      – Әйелім он бес жыл дейді, өзіме елу жыл сияқты!

36-15
      – Ağa, sızdıñ üilengenıñızge köp boldy ma?
      – Äielım on bes jyl deidı, özıme elu jyl siaqty!
Скрыть текст
36-16
      Жұмысқа көлікпен баратындар, жұмысына жақын жерден пәтер алатындар, негізінде олар пысықтар емес.

36-16
      Jūmysqa kölıkpen baratyndar, jūmysyna jaqyn jerden päter alatyndar, negızınde olar pysyqtar emes.
Скрыть текст
36-17
      Менің тілек армандарымның орындалуын қалайтын адамдарға, мен әрқашанда сенімсіздікпен қарайтынмын. Олар оны кешірмейді ғой!

36-17
      Menıñ tılek armandarymnyñ oryndaluyn qalaityn adamdarğa, men ärqaşanda senımsızdıkpen qaraitynmyn. Olar ony keşırmeidı ğoi!
Скрыть текст
36-18
      – Түні бойы көз ілмедім: сен қорылдадың, ал ит болса үріп, аузын жаппады...
      – Сенің қалағанын не? Сонда мен үріп, ит қорылдауы керек пе?!

36-18
      – Tünı boiy köz ılmedım: sen qoryldadyñ, al it bolsa ürıp, auzyn jappady...
      – Senıñ qalağanyn ne? Sonda men ürıp, it qoryldauy kerek pe?!
Скрыть текст
36-19
      – Дәрігер, «дәстүрлі наркоз» деген не?
      – Науқас, сізге оны білудің қажеті жоқ - арағыңыз бен міне бір саптыаяққа сыраңызды ішіңіз де, ота жасайтын үстелге шығып жатыңыз...

36-19
      – Därıger, «dästürlı narkoz» degen ne?
      – Nauqas, sızge ony bıludıñ qajetı joq - arağyñyz ben mıne bır saptyaiaqqa syrañyzdy ışıñız de, ota jasaityn üstelge şyğyp jatyñyz...
Скрыть текст
36-20
      Әйел сауалнама толтырып отыр. Кезекті графада: «Сіз қандай физикалық жаттығулармен айналысасыз?» «Ешқандай» - деп толтырды әйел. Келесі сұрақ: «Қаншалықты жиі?» Әйел ойланбастан: «Күнде».

36-20
      Äiel saualnama toltyryp otyr. Kezektı grafada: «Sız qandai fizikalyq jattyğularmen ainalysasyz?» «Eşqandai» - dep toltyrdy äiel. Kelesı sūraq: «Qanşalyqty jiı?» Äiel oilanbastan: «Künde».
Скрыть текст
36-21
      Жедел сатыда ерлі-зайыптар және сұлу бойжеткен келе жатыр. Кенеттен бойжеткен айғайлап, еркектің бетінен шапалақпен салып жіберіп:
      – Бұл сіздің ендігәрі қыздарды шымшуыңызды қойдырады!
      Қыз өзінің қабатында шығып кеткен соң, күйеуі әйеліне ақталып:
      – Мен оны шымшыған жоқпын!
      – Білемін, оны шымшыған менмін, - деді әйелі.

36-21
      Jedel satyda erlı-zaiyptar jäne sūlu boijetken kele jatyr. Kenetten boijetken aiğailap, erkektıñ betınen şapalaqpen salyp jıberıp:
      – Būl sızdıñ endıgärı qyzdardy şymşuyñyzdy qoidyrady!
      Qyz özınıñ qabatynda şyğyp ketken soñ, küieuı äielıne aqtalyp:
      – Men ony şymşyğan joqpyn!
      – Bılemın, ony şymşyğan menmın, - dedı äielı.
Скрыть текст
36-22
      Науқас дәрігерге келіп, аяғының ауыратынын айтып, шағымданды.
      – Мм, сіздегі маңызды мәселе, буыныңыз шығып кеткен. Сіз бұл жағдайда жүргеніңізге көп болды ма?
      – Екі жұма болды.
      – Екі жұма?! Сонша уақыт шыдап жүрдіңіз бе? Неге бірден келмедіңіз?
      – Дәрігер, мен ауыра бастасам, әйелім маған темекі тастау керектігін айтып есімді алады... Өзіңіз түсінесіз ғой....

36-22
      Nauqas därıgerge kelıp, aiağynyñ auyratynyn aityp, şağymdandy.
      – Mm, sızdegı mañyzdy mäsele, buynyñyz şyğyp ketken. Sız būl jağdaida jürgenıñızge köp boldy ma?
      – Ekı jūma boldy.
      – Ekı jūma?! Sonşa uaqyt şydap jürdıñız be? Nege bırden kelmedıñız?
      – Därıger, men auyra bastasam, äielım mağan temekı tastau kerektıgın aityp esımdı alady... Özıñız tüsınesız ğoi....
Скрыть текст
36-23
      – Сіз отбасылық өміріңізде бақыттысыз ба?
      – Иә! Біз бір-бірімізді сүйетініміз соншалық, үшінші рет айырылысуды кейінге қалдырдық.

36-23
      – Sız otbasylyq ömırıñızde baqyttysyz ba?
      – İä! Bız bır-bırımızdı süietınımız sonşalyq, üşınşı ret aiyrylysudy keiınge qaldyrdyq.
Скрыть текст
36-24
      Екі алқаш дүкенге кіріп, сөрелердің жанына келіп қарап тұр:
      – Қарашы, коньяк 500 рубль тұрады!
      – Ол ішпейтіндер үшін.

36-24
      Ekı alqaş dükenge kırıp, sörelerdıñ janyna kelıp qarap tūr:
      – Qaraşy, könäk 500 rübl tūrady!
      – Ol ışpeitınder üşın.
Скрыть текст
36-25
      Сот төрағасы сотталушыдан:
      – Мас күйіңізде театрға кірмекші болғаныңызды мойындайсыз ба?
      – Мойындаймын, сау кезімде ондай ой басыма келмеуші еді...

36-25
      Sot törağasy sottaluşydan:
      – Mas küiıñızde teatrğa kırmekşı bolğanyñyzdy moiyndaisyz ba?
      – Moiyndaimyn, sau kezımde ondai oi basyma kelmeuşı edı...
Скрыть текст
36-26
      Күйеуі кроссворд шешіп отыр.
      – Тыңдашы, - деп ол әйеліне, - алты әріптен тұратын, әрі жойылып кеткен, құсты білесің бе?
      – Ол біздің шымшық қой, оны мысық өткен аптада жеп қойды.

36-26
      Küieuı krosvord şeşıp otyr.
      – Tyñdaşy, - dep ol äielıne, - alty ärıpten tūratyn, ärı joiylyp ketken, qūsty bılesıñ be?
      – Ol bızdıñ şymşyq qoi, ony mysyq ötken aptada jep qoidy.
Скрыть текст
36-27
      Гольдберг ұстамадан кафеде қайтыс болды. Оның танысы оның әйеліне бұл хабарды жайлап жеткізбекші болады. Гольдберг ханымға келіп:
      – Қайырлы күн! Мен кафеден келдім.
      – Күйеуім сонда шығар?
      – Сонда.
      – Карта ойнап отырған шығар?
      – Дұрыс айтасыз.
      – Жеңіліп жатыр ма?
      – Иә.
      – Ұстамасы ұстап қалса екен!
      – Ұстады.

36-27
      Göldberg ūstamadan kafede qaitys boldy. Onyñ tanysy onyñ äielıne būl habardy jailap jetkızbekşı bolady. Göldberg hanymğa kelıp:
      – Qaiyrly kün! Men kafeden keldım.
      – Küieuım sonda şyğar?
      – Sonda.
      – Karta oinap otyrğan şyğar?
      – Dūrys aitasyz.
      – Jeñılıp jatyr ma?
      – İä.
      – Ūstamasy ūstap qalsa eken!
      – Ūstady.
Скрыть текст
36-28
      Үйде жаңа бала күтуші. Кешкісін театрға жиналып жатып, үй есі бала күтушісіне тапсырмалар беріп жатыр:
      – Ит тамағын жеп болған соң, суын бер. Егер буфеттің есігін тырмаласа, кептірілген нан бер, ал егер тоңазытқыштың жанына отырса, онда ол салқын сүт ішкісі келетінін білдіреді, ал өз төсемшесіне жатқан кезде, абайлап көрпесін жауып қою керек.
      – Балалар туралы не айтасыз? Нешеде ұйқыға жатқызу керек?
      – Балалар? - деп таңырқайды анасы. - Оларды ұйықтатудың қажеті қанша? Телевизиялық бағдарлама біткен кезде, олар өздері-ақ ұйқыға жатады.

36-28
      Üide jaña bala kütuşı. Keşkısın teatrğa jinalyp jatyp, üi esı bala kütuşısıne tapsyrmalar berıp jatyr:
      – İt tamağyn jep bolğan soñ, suyn ber. Eger bufettıñ esıgın tyrmalasa, keptırılgen nan ber, al eger toñazytqyştyñ janyna otyrsa, onda ol salqyn süt ışkısı keletının bıldıredı, al öz tösemşesıne jatqan kezde, abailap körpesın jauyp qoiu kerek.
      – Balalar turaly ne aitasyz? Neşede ūiqyğa jatqyzu kerek?
      – Balalar? - dep tañyrqaidy anasy. - Olardy ūiyqtatudyñ qajetı qanşa? Televizialyq bağdarlama bıtken kezde, olar özderı-aq ūiqyğa jatady.
Скрыть текст
36-29
      Әйелі күйеуіне ашу үстінде:
      – Оданда сайтанға күйеуге шығуым керек еді!
      – О не дегенің қымбаттым! Қандас туыстар арасындағы некеге тиым салынған!

36-29
      Erler ortasy äielderdı söz qyludy ūnatady. Qanşa tañqalarlyq bolsa da, äielder de sony ısteidı.
Скрыть текст
36-30
      – 10 жыл отбасылық өмірімізде, біз күйеуім екеуіміз бір-ақ рет бірге бір жерге бардық.
      – Театрға бардыңыздар ма?
      – Жоқ, өрт болды.

36-30
      – 10 jyl otbasylyq ömırımızde, bız küieuım ekeuımız bır-aq ret bırge bır jerge bardyq.
      – Teatrğa bardyñyzdar ma?
      – Joq, ört boldy.
Скрыть текст
36-31
      Ажырасу бойынша іс жүріп жатыр. Сот күйеуден:
      – Неліктен ажырасуға шешім қабылдадыңыз?
      – Білесіз бе, ол адамды мезі етіп жібереді...
      – Ол қалай? Толығырақ айтсаңыз.
      – Онда елестетіп көріңіз. Сіз оянып терезе алдына жақындайсыз: ойпырмай, не деген тамаша күн! Далада - бірінші мамырға арналған қойылым. сіздің көңіл-күйіңіз тамаша. А ол болса арттан келіп: «Шыршаны лақтыр, шыршаны лақтыр».

36-31
      Ajyrasu boiynşa ıs jürıp jatyr. Sot küieuden:
      – Nelıkten ajyrasuğa şeşım qabyldadyñyz?
      – Bılesız be, ol adamdy mezı etıp jıberedı...
      – Ol qalai? Tolyğyraq aitsañyz.
      – Onda elestetıp körıñız. Sız oianyp tereze aldyna jaqyndaisyz: oipyrmai, ne degen tamaşa kün! Dalada - bırınşı mamyrğa arnalğan qoiylym. sızdıñ köñıl-küiıñız tamaşa. A ol bolsa arttan kelıp: «Şyrşany laqtyr, şyrşany laqtyr».
Скрыть текст
36-32
      Отбасылық қарым-қатынастар бойынша маманға, күйеуі шағымданып отыр:
      – Ол барлық істері мен қимылдарын қойын дәптеріне жазып қояды.
      – Онда тұрған не бар? Барлық әйелдер солай істейді. бұның ешқандай ерекшелігі жоқ.
      – Иә, бірақ менің әйелім оны бір апта алдын ала жазады.

36-32
      Otbasylyq qarym-qatynastar boiynşa mamanğa, küieuı şağymdanyp otyr:
      – Ol barlyq ısterı men qimyldaryn qoiyn däpterıne jazyp qoiady.
      – Onda tūrğan ne bar? Barlyq äielder solai ısteidı. būnyñ eşqandai erekşelıgı joq.
      – İä, bıraq menıñ äielım ony bır apta aldyn ala jazady.
Скрыть текст
36-33
      Демалыстан келген еңбекқор жұмысшы мақтанып:
      – Керемет демалдым!
      – Теңізге барған шығарсын?- деп қызметтестері сұрап жатыр. - Күннің астында рақаттанып жатқан шығарсын.
      – Жоқ теңізге әйелім мен енем барды, ал мен үйде демалдым.

36-33
      Demalystan kelgen eñbekqor jūmysşy maqtanyp:
      – Keremet demaldym!
      – Teñızge barğan şyğarsyn?- dep qyzmettesterı sūrap jatyr. - Künnıñ astynda raqattanyp jatqan şyğarsyn.
      – Joq teñızge äielım men enem bardy, al men üide demaldym.
Скрыть текст
36-34
      – Сара, кеше мені ұрып тастамақшы болды!
      – Оны қайдан білесің?
      – Өйткені ұрды.
      – Онда неге ұрғылары келді деп айтасың?
      – Егер қаламаса, ұрушы ме еді?

36-34
      – Sara, keşe menı ūryp tastamaqşy boldy!
      – Ony qaidan bılesıñ?
      – Öitkenı ūrdy.
      – Onda nege ūrğylary keldı dep aitasyñ?
      – Eger qalamasa, ūruşy me edı?
Скрыть текст
36-35
      Баланы қалай ұйықтатса да, ол ұйықтамады. Әйелі күйеуіне:
      – Мүмкін, мен оған ән салып беремін?
      – Неге бірден ән айту! Алдымен жақсы амалдарыңды қолданып көрсеңші.

36-35
      Balany qalai ūiyqtatsa da, ol ūiyqtamady. Äielı küieuıne:
      – Mümkın, men oğan än salyp beremın?
      – Nege bırden än aitu! Aldymen jaqsy amaldaryñdy qoldanyp körseñşı.
Скрыть текст
36-36
      – Қазіргі жастар біртүрлі киінеді. Мысалы, мына жігіт.
      – Ол менің қызым.
      – Кешіріңіз, мен сіздің оның әкесі екеніңізді білмедім.
      – Мен әкесі емеспін, анасымын.

36-36
      – Qazırgı jastar bırtürlı kiınedı. Mysaly, myna jıgıt.
      – Ol menıñ qyzym.
      – Keşırıñız, men sızdıñ onyñ äkesı ekenıñızdı bılmedım.
      – Men äkesı emespın, anasymyn.
Скрыть текст
36-37
      Ұзақ уақыт көріспеген екі егде жастағы әйелдер кездесті. Біреуі:
      – Кезінде қандай сұлу болып едік, әсіресе мен...
      Екіншісі:
      – Ендігі түрімізден сол ажарымыз кетіп, ұсқынсыз болып қалдық, әсіресе сен.

36-37
      Ūzaq uaqyt körıspegen ekı egde jastağy äielder kezdestı. Bıreuı:
      – Kezınde qandai sūlu bolyp edık, äsırese men...
      Ekınşısı:
      – Endıgı türımızden sol ajarymyz ketıp, ūsqynsyz bolyp qaldyq, äsırese sen.
Скрыть текст
36-38
      Жесір әйел тұрмысқа шықты. Күйеуі оған ескерту жасады:
      – Сен алғашқы күйеуіңді тым көп мақтай беретініңді аңғармайсың ба?
      – Қымбаттым, егер сен өмірден бірінші қайтсаң, мен сен туралы да осыны айтар едім.

36-38
      Jesır äiel tūrmysqa şyqty. Küieuı oğan eskertu jasady:
      – Sen alğaşqy küieuıñdı tym köp maqtai beretınıñdı añğarmaisyñ ba?
      – Qymbattym, eger sen ömırden bırınşı qaitsañ, men sen turaly da osyny aitar edım.
Скрыть текст
36-39
      – Менің естуімше, сіздің көршілеріңіздің махаббаты көгершіндердікіндей.
      – Иә, бірде әйелі терезеден ұшып шығады, бірде күйеуі...
Грамматика

36-39
      – Menıñ estuımşe, sızdıñ körşılerıñızdıñ mahabbaty kögerşınderdıkındei.
      – İä, bırde äielı terezeden ūşyp şyğady, bırde küieuı...
Скрыть текст
36-40
      – Сіздің қызыңыз менің жұбайым болуға келісті.
      – Өздеріңіз кінәлісіздер. Әрбір кешкілік сайын бізге келмеулеріңіз керек еді!

36-40
      – Sızdıñ qyzyñyz menıñ jūbaiym boluğa kelıstı.
      – Özderıñız kınälısızder. Ärbır keşkılık saiyn bızge kelmeulerıñız kerek edı!
Скрыть текст
36-41
      – Өмір қандай бір қалыпты болып кетті!
      – Неге?
      – Қалтамда кеше де ақша болмап еді, бүгін де.

36-41
      – Ömır qandai bır qalypty bolyp kettı!
      – Nege?
      – Qaltamda keşe de aqşa bolmap edı, bügın de.
Скрыть текст
36-42
      – Менің күйеуім ақшаның қайда кетіп жатқанын білмесе, ылғи да ренжиді.
      – Онда сен оған айт...
      – Егер мен оған айтсам, ол мүлде бұлқан-талқан болады!

36-42
      – Menıñ küieuım aqşanyñ qaida ketıp jatqanyn bılmese, ylği da renjidı.
      – Onda sen oğan ait...
      – Eger men oğan aitsam, ol mülde būlqan-talqan bolady!
Скрыть текст
36-43
      Әйелі күйеуіне:
      – Менің білгім келетіні, ертең менің шашым ағарғанда, сен мені жақсы көресің бе?
      – Мм... Мен сенің шаштарың қара, ақ, күлгін түсті болғанда, тастап кеттім бе?..

36-43
      Äielı küieuıne:
      – Menıñ bılgım keletını, erteñ menıñ şaşym ağarğanda, sen menı jaqsy köresıñ be?
      – Mm... Men senıñ şaştaryñ qara, aq, külgın tüstı bolğanda, tastap kettım be?..
Скрыть текст
36-44
      Жігіт үйленуге бел байлады. Ол өзінің үйленген досынан, қалай өмір сүріп жатқандарын сұрады.
      – Біз танысқан кезімізде, мен көп сөйлейтінмін, ал ол тек тыңдап отыратын. Ал енді екеуіміздің сөйлесетініміз соншалық, тіпті көршілеріміз есік сыртынан тың тыңдауға жүгіреді...

36-44
      Jıgıt üilenuge bel bailady. Ol özınıñ üilengen dosynan, qalai ömır sürıp jatqandaryn sūrady.
      – Bız tanysqan kezımızde, men köp söileitınmın, al ol tek tyñdap otyratyn. Al endı ekeuımızdıñ söilesetınımız sonşalyq, tıptı körşılerımız esık syrtynan tyñ tyñdauğa jügıredı...
Скрыть текст
36-45
      Әйелі ренжіп тұрған күйеуінен:
      – Сен сонша неге абыржып тұрсың?
      – Түсінемісің, біздің жағдайымыз мүшкіл. Біз енді бәрін үнемдеп өмір сүруіміз керек.
      – Жақсы, - деп, әйелі келіседі, - мен не істеуім қажет: қарызға азырақ алайын ба, әлде қарызға азырақ берейін бе?

36-45
      Äielı renjıp tūrğan küieuınen:
      – Sen sonşa nege abyrjyp tūrsyñ?
      – Tüsınemısıñ, bızdıñ jağdaiymyz müşkıl. Bız endı bärın ünemdep ömır süruımız kerek.
      – Jaqsy, - dep, äielı kelısedı, - men ne ısteuım qajet: qaryzğa azyraq alaiyn ba, älde qaryzğa azyraq bereiın be?
Скрыть текст
36-46
      – Менің күйеуім біздің үйленген той күнімізді мүлдем есіне сақтамапты.
      – Иә, өкінішті...
      – Жоқ, мен әрқашан оның есіне көктемде, күзде салып отырамын.
      – Ал енді?
      – Жылына екі рет сыйлық алып отырамын!

36-46
      Menıñ küieuım bızdıñ üilengen toi künımızdı müldem esıne saqtamapty.
      – İä, ökınıştı...
      – Joq, men ärqaşan onyñ esıne köktemde, küzde salyp otyramyn.
      – Al endı?
      – Jylyna ekı ret syilyq alyp otyramyn!
Скрыть текст
36-47
      – Ольга, пәтерің неге таза емес?
      – Мені күйем қорғайды, ештеңе істеуге мұрсат бермейді.
      – Онда өзі неге істемейді?
      – Себебі мен оны қорғаймын.

36-47
      – Ölga, päterıñ nege taza emes?
      – Menı küiem qorğaidy, eşteñe ısteuge mūrsat bermeidı.
      – Onda özı nege ıstemeidı?
      – Sebebı men ony qorğaimyn.
Скрыть текст
36-48
      Полицей жүргізушіден:
      – Апаттың қалай болғанын айтып беріңізші?
      – Өте жай ғана. Менің енем оңға бұрылуымды бұйырды, ал әйелім - солға. Мен екеуін де қанағаттандыруға тырыстым: отбасындағы ұрыс - керісті өте жек көрем.

36-48
      Polisei jürgızuşıden:
      – Apattyñ qalai bolğanyn aityp berıñızşı?
      – Öte jai ğana. Menıñ enem oñğa būryluymdy būiyrdy, al äielım - solğa. Men ekeuın de qanağattandyruğa tyrystym: otbasyndağy ūrys - kerıstı öte jek körem.
Скрыть текст
36-49
      – Мен бойдақ кезімде, отбасылық өмірден жаман қорқатынмын.
      – Ал қазір ше?
      – Қазір мен бекерден-бекер қорықпаппын, оған енді көзім жетті.

36-49
      – Men boidaq kezımde, otbasylyq ömırden jaman qorqatynmyn.
      – Al qazır şe?
      – Qazır men bekerden-beker qoryqpappyn, oğan endı közım jettı.
Скрыть текст
36-50
      – Сіздің үлкен әйнегіңізді кім сындырды?
      – Ол менің күйеуім, бақытсыз қорқақ!
      – Ол неге сонша жуас?
      – Мен оған вазаны лақтырған кезде, ол бүгіле қалды.

36-50
      – Sızdıñ ülken äinegıñızdı kım syndyrdy?
      – Ol menıñ küieuım, baqytsyz qorqaq!
      – Ol nege sonşa juas?
      – Men oğan vazany laqtyrğan kezde, ol bügıle qaldy.
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульнар Абдраимова, Алтынгуль Кептербаева, Гульмира Ажмаганбетова, Сауле Ибраева© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Выпуск 35 Вернуться к началу Выпуск 37  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга