Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 33

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

33-1
      – Менің күйеуім сондай жалқау! Ол тіпті көбірек ештеңе істемеу үшін таңғы бесте де тұрады!

33-1
      – Menıñ küieuım sondai jalqau! Ol tıptı köbırek eşteñe ıstemeu üşın tañğy beste de tūrady!
Скрыть текст
33-2
      Баласы ыдыс-аяқ жуып жатқан әкесінен сұрайды:
      – Әке, сен мамама қанша жыл қызмет етудесің?

33-2
      Balasy ydys-aiaq juyp jatqan äkesınen sūraidy:
      – Äke, sen mamama qanşa jyl qyzmet etudesıñ?
Скрыть текст
33-3
      Жас тәрбиеші тәжірибелі тәрбиешіден сұрайды:
      – Баланы шомылдыру үшін су ыстық па, әлде салқын ба екенін қалай білуге болады?
      – Оп-оңай: егер бала көгерсе - суық, қызарса – ыстық болғаны.

33-3
      Jas tärbieşı täjıribelı tärbieşıden sūraidy:
      – Balany şomyldyru üşın su ystyq pa, älde salqyn ba ekenın qalai bıluge bolady?
      – Op-oñai: eger bala kögerse - suyq, qyzarsa – ystyq bolğany.
Скрыть текст
33-4
      – Елестетіп көрші, қымбаттым, сенің бұрынғы ғашығың опасыздығы үшін әйелің атып өлтіріпті.
      – Қандай сұмдық! Мен сол қарақшыға емес, саған тұрмысқа шығып дұрыс істеппін, көрдің бе.

33-4
      – Elestetıp körşı, qymbattym, senıñ būrynğy ğaşyğyñ opasyzdyğy üşın äielıñ atyp öltırıptı.
      – Qandai sūmdyq! Men sol qaraqşyğa emes, sağan tūrmysqa şyğyp dūrys ısteppın, kördıñ be.
Скрыть текст
33-5
      – Менің оң аяғым мазалап жүр – қайта-қайта ауыра береді.
      – Бұл жасыңызға байланысты.
      – Бірақ сол аяғым да сол жаста ғой, бірақ ол ауырмайды.
Грамматика

33-5
      – Menıñ oñ aiağym mazalap jür – qaita-qaita auyra beredı.
      – Būl jasyñyzğa bailanysty.
      – Bıraq sol aiağym da sol jasta ğoi, bıraq ol auyrmaidy.
Скрыть текст
33-6
      Бір еркек үйіне таңға жақын оралады. Әйелі:
      – Есің дұрыс па? Неге таңғы бесте келдің?
      – Себебі бұл осы уақытта ашық тұратын жалғыз орын.

33-6
      Bır erkek üiıne tañğa jaqyn oralady. Äielı:
      – Esıñ dūrys pa? Nege tañğy beste keldıñ?
      – Sebebı būl osy uaqytta aşyq tūratyn jalğyz oryn.
Скрыть текст
33-7
      Күйеуі оқып бітірген журналын алып қояды және әйеліне даусына көп мән беріп:
      – Бәрі қарапайым және арзан екен ғой: сүтті көбірек іш – сонда бет терісінің түсі жақсы болады.
      – Хм... Маған жасанды құралдардың қажеті қанша, менде сусабын, иісмай, опа, и лосьон бар болса...

33-7
      Küieuı oqyp bıtırgen jurnalyn alyp qoiady jäne äielıne dausyna köp män berıp:
      – Bärı qarapaiym jäne arzan eken ğoi: süttı köbırek ış – sonda bet terısınıñ tüsı jaqsy bolady.
      – Hm... Mağan jasandy qūraldardyñ qajetı qanşa, mende susabyn, iısmai, opa, i losön bar bolsa...
Скрыть текст
33-8
      Бір еркек танысына шағымдануда:
      – Білесің бе, менің әйелім өз-өзімен сөйлеседі.
      – Онда не тұр? Менің әйелім де өз-өзімен сөйлеседі. Бірақ оны өзі білемейді...
      – Қалайша?
      – Ол мен оны тыңдап отыр деп ойлайды...

33-8
      Bır erkek tanysyna şağymdanuda:
      – Bılesıñ be, menıñ äielım öz-özımen söilesedı.
      – Onda ne tūr? Menıñ äielım de öz-özımen söilesedı. Bıraq ony özı bılemeidı...
      – Qalaişa?
      – Ol men ony tyñdap otyr dep oilaidy...
Скрыть текст
33-9
      Математика сабағында оқытушы есептің шартын түсіндіруде:
      – Салынып жатқан үйдің баспалдақ аралығы 5, әрқайсысы 20 басқыштан құралған. Соңғы қабатқа көтерілу үшін қанша басқыштан жүріп шығу қажет?
      – Бәрін, - деп жауап береді Вова.

33-9
      Matematika sabağynda oqytuşy eseptıñ şartyn tüsındırude:
      – Salynyp jatqan üidıñ baspaldaq aralyğy 5, ärqaisysy 20 basqyştan qūralğan. Soñğy qabatqa köterılu üşın qanşa basqyştan jürıp şyğu qajet?
      – Bärın, - dep jauap beredı Vova.
Скрыть текст
33-10
      Нәзік жанды ханым жас жігітпен орманда серуендеп жүр, үлкен ағаштың алдына келіп тоқтайды.
      – Тамаша шегіршін, - дейді ол, - егер сөйлей білсең маған не айтар едің?
      – Мүмкін, ол: «Кешірерсіз, ханым, бірақ мен еменмін», - дер еді.

33-10
      Näzık jandy hanym jas jıgıtpen ormanda seruendep jür, ülken ağaştyñ aldyna kelıp toqtaidy.
      – Tamaşa şegırşın, - deidı ol, - eger söilei bılseñ mağan ne aitar edıñ?
      – Mümkın, ol: «Keşırersız, hanym, bıraq men emenmın», - der edı.
Скрыть текст
33-11
      Бастығы - хатшысына:
      – Сіздің жұмыста ғашықтық хат жазғаныңызды түсіне аламын, бірақ неге оны маған қол қоюға ұсынасыз?

33-11
      Bastyğy - hatşysyna:
      – Sızdıñ jūmysta ğaşyqtyq hat jazğanyñyzdy tüsıne alamyn, bıraq nege ony mağan qol qoiuğa ūsynasyz?
Скрыть текст
33-12
      Әкесі Воваға әңгімелеуде:
      – Мен кішкентай кезімде ешқашан өтірік айтқан емеспін.
      – Өтірікті қашан айта бастадың, папа?

33-12
      Äkesı Vovağa äñgımeleude:
      – Men kışkentai kezımde eşqaşan ötırık aitqan emespın.
      – Ötırıktı qaşan aita bastadyñ, papa?
Скрыть текст
33-13
      – Даяшы! Бұл не сорпа? Қатты бензин сасиды!
      – Бензин бе? Демек, картоп сорпасы. Күріштікі бізде солярка сасиды.

33-13
      – Daiaşy! Būl ne sorpa? Qatty benzin sasidy!
      – Benzin be? Demek, kartop sorpasy. Kürıştıkı bızde solärka sasidy.
Скрыть текст
33-14
      Чукча дүкенге келеді:
      – Сіздерде түрлі-түсті теледидар бар ма?
      – Бар.
      – Маған, өтінемін, жасылы қажет.

33-14
      Chukcha dükenge keledı:
      – Sızderde türlı-tüstı teledidar bar ma?
      – Bar.
      – Mağan, ötınemın, jasyly qajet.
Скрыть текст
33-15
      «Жерлеу жора қызметтері» дүкенінде сатып алушы табытты қарап тұрады.
      – Қалай ойласыздар, қандай табыт жақсы?
      –Айту қиын, - деп жауап береді сатушы. – Мырыштан жасалғандар төзімдірек, бірақ ағаштан жасалғандар денсаулыққа пайдалы.

33-15
      «Jerleu jora qyzmetterı» dükenınde satyp aluşy tabytty qarap tūrady.
      – Qalai oilasyzdar, qandai tabyt jaqsy?
      –Aitu qiyn, - dep jauap beredı satuşy. – Myryştan jasalğandar tözımdırek, bıraq ağaştan jasalğandar densaulyqqa paidaly.
Скрыть текст
33-16
      Теплоход мұхиттағы кішкентай аралдың қасынан өтіп бара жатып, сақалды ер азаматтың қолдарын бұлғап, бірдеңе айғайлап тұрғанын көреді:
      – Бұл кім? - деп капитаннан жолаушы сұрайды.
      – Түсінсем бұйырмасың. Жыл сайын осы аралдың қасынан өткен кезде жыл сайын осылай есінен адасады.

33-16
      Teplohod mūhittağy kışkentai araldyñ qasynan ötıp bara jatyp, saqaldy er azamattyñ qoldaryn būlğap, bırdeñe aiğailap tūrğanyn köredı:
      – Būl kım? - dep kapitannan jolauşy sūraidy.
      – Tüsınsem būiyrmasyñ. Jyl saiyn osy araldyñ qasynan ötken kezde jyl saiyn osylai esınen adasady.
Скрыть текст
33-17
      Бойжеткен шіркеуге келеді де ғибадат етеді:
      – Мен өте күнәһармын. Әр күні таңертең айнаға қарап тұрып, мен қандай сұлумын деп ойлаймын.
      – Уайымдамаңыз, бұл – күнә емес, бар болғаны қате түсінік.

33-17
      Boijetken şırkeuge keledı de ğibadat etedı:
      – Men öte künäharmyn. Är künı tañerteñ ainağa qarap tūryp, men qandai sūlumyn dep oilaimyn.
      – Uaiymdamañyz, būl – künä emes, bar bolğany qate tüsınık.
Скрыть текст
33-18
      Көлік жүргізушісі аурухана төсегінде көзін ашады. Көршісіне мұқият қарап, таңырқап:
      – Тыңдаңызшы, біз сізбен бұрындары жолықтық!
      – Әлбетте,- деп мойындады көршісі. - Сондықтан біз екеуіміз де осындамыз.

33-18
      Kölık jürgızuşısı auruhana tösegınde közın aşady. Körşısıne mūqiat qarap, tañyrqap:
      – Tyñdañyzşy, bız sızben būryndary jolyqtyq!
      – Älbette,- dep moiyndady körşısı. - Sondyqtan bız ekeuımız de osyndamyz.
Скрыть текст
33-19
      – Бүгін менің түсіме тағы да аяғымды жарақаттап алғаным енді.
      – Саған қанша айту қажет: жалаңаяқ ұйықтама.

33-19
      – Bügın menıñ tüsıme tağy da aiağymdy jaraqattap alğanym endı.
      – Sağan qanşa aitu qajet: jalañaiaq ūiyqtama.
Скрыть текст
33-20
      Еркектердің өтірік айтатынына, сөзсіз әйелдер кінәлі. Себебі олар тым көп сұрақ қояды.

33-20
      Erkekterdıñ ötırık aitatynyna, sözsız äielder kınälı. Sebebı olar tym köp sūraq qoiady.
Скрыть текст
33-21
      – «Жедел жәрдем»? Тез жетіңіздер! Менің балам қаламсапты жұтып қойды.
      – Қазір шығамыз.
      – Сіздер келгенше мен не істеуім керек?
      – Әзірше қарындашпен жаза беріңіз.

33-21
      – «Jedel järdem»? Tez jetıñızder! Menıñ balam qalamsapty jūtyp qoidy.
      – Qazır şyğamyz.
      – Sızder kelgenşe men ne ısteuım kerek?
      – Äzırşe qaryndaşpen jaza berıñız.
Скрыть текст
33-22
      Аяқ-киім шеберханасында.
      – Бүгін менің аяқ-киімді жөндеп беруге уәде берген.
      – Алуыңызға болады. 20 рубль төлеңіз.
      – Сондай аз? Түбіртекте жөндеу 40 рубль деп тұр.
      – Бәрі дұрыс, тек біз сіздің бір аяқ-киіміңізді жоғалтып алдық.

33-22
      Aiaq-kiım şeberhanasynda.
      – Bügın menıñ aiaq-kiımdı jöndep beruge uäde bergen.
      – Aluyñyzğa bolady. 20 rübl töleñız.
      – Sondai az? Tübırtekte jöndeu 40 rübl dep tūr.
      – Bärı dūrys, tek bız sızdıñ bır aiaq-kiımıñızdı joğaltyp aldyq.
Скрыть текст
33-23
      – Сен маған берген уәдеңді орындамадың! – деп ренжиді жігіт қызына.
      – Ештеңе етпейді, қымбаттым. Мен саған басқасын беремін.

33-23
      – Sen mağan bergen uädeñdı oryndamadyñ! – dep renjidı jıgıt qyzyna.
      – Eşteñe etpeidı, qymbattym. Men sağan basqasyn beremın.
Скрыть текст
33-24
      Қонақ үйде:
      – Сіздерде қандала бар ма?
      – Жоқ, бірақ сіз қаласаңыз...

33-24
      Qonaq üide:
      – Sızderde qandala bar ma?
      – Joq, bıraq sız qalasañyz...
Скрыть текст
33-25
      Ауруханада:
      – Жараланғанның аты-жөнін сұраңыз, оның ата-анасына хабарлау үшін.
      – Дәрігер, ол оның ата-анасы оның аты-жөнін жақсы біледі дейді.

33-25
      Auruhanada:
      – Jaralanğannyñ aty-jönın sūrañyz, onyñ ata-anasyna habarlau üşın.
      – Därıger, ol onyñ ata-anasy onyñ aty-jönın jaqsy bıledı deidı.
Скрыть текст
33-26
      – Дәптеріне әкеңнің суретін не үшін жапсырдың? - деп анасы баласынан сұрайды.
      – Маған мұғалім үй жұмысын жасауға көмектескен ақымақтың түрін көргісі келетінін айтты.

33-26
      – Däpterıne äkeñnıñ suretın ne üşın japsyrdyñ? - dep anasy balasynan sūraidy.
      – Mağan mūğalım üi jūmysyn jasauğa kömektesken aqymaqtyñ türın körgısı keletının aitty.
Скрыть текст
33-27
      – Сіз не белгіні көрмедіңіз бе? Мынада тек бір бағытта ғана жүруге болады!
      – Мен екі бағытта келе жатырмын ба?

33-27
      – Sız ne belgını körmedıñız be? Mynada tek bır bağytta ğana jüruge bolady!
      – Men ekı bağytta kele jatyrmyn ba?
Скрыть текст
33-28
      – Барлық тың ойлардың негізгі мақсаты - адамдардың уақытын үнемдеу.
      – Иә, солай тек теледидарды ойлап тапқанға дейін болды.

33-28
      – Barlyq tyñ oilardyñ negızgı maqsaty - adamdardyñ uaqytyn ünemdeu.
      – İä, solai tek teledidardy oilap tapqanğa deiın boldy.
Скрыть текст
33-29
      Желтоқсан айында елдің қара нарығында, жалған шырша ойыншықтары сатылады дейді. Сырт бейнесіне қарап жалғаннан айыра алмайсың, бірақ ешқандай қуаныш сыйламайды...

33-29
      Jeltoqsan aiynda eldıñ qara naryğynda, jalğan şyrşa oiynşyqtary satylady deidı. Syrt beinesıne qarap jalğannan aiyra almaisyñ, bıraq eşqandai quanyş syilamaidy...
Скрыть текст
33-30
      – Жалаң аяқ жүру - денсаулыққа пайдалы.
      – Иә, шыныменде. Мен таңертең оянғанда, аяғымда аяқ-киімім болған кезде, басым қатты ауырады.

33-30
      – Jalañ aiaq jüru - densaulyqqa paidaly.
      – İä, şynymende. Men tañerteñ oianğanda, aiağymda aiaq-kiımım bolğan kezde, basym qatty auyrady.
Скрыть текст
33-31
      Компьютер дүкеніне әже кіріп, ашумен сатушыға:
      – Мен сізден тінтуір төсемін сатып алдым, ал ол болса істемейді.
      Сатушы абыржып:
      – Түсінбедім? Бұл қалай болғаны?
      – Қорада жатқанына бір апта болды, бір-бір тышқанды ұстаған жоқ.
      Сөренің алдында сатып алушы тұр, сатушылардың аң-таң түрін көріп, әжеге өзі түсіндіреді.
      – Бұл тышқандарды ұстайтын төсем емес, олар бөлмеге кірген кезде аяқтарын сүртетін төсем!

33-31
      Kömpüter dükenıne äje kırıp, aşumen satuşyğa:
      – Men sızden tıntuır tösemın satyp aldym, al ol bolsa ıstemeidı.
      Satuşy abyrjyp:
      – Tüsınbedım? Būl qalai bolğany?
      – Qorada jatqanyna bır apta boldy, bır-bır tyşqandy ūstağan joq.
      Sörenıñ aldynda satyp aluşy tūr, satuşylardyñ añ-tañ türın körıp, äjege özı tüsındıredı.
      – Būl tyşqandardy ūstaityn tösem emes, olar bölmege kırgen kezde aiaqtaryn sürtetın tösem!
Скрыть текст
33-32
      Екі аққұба бөлмеде отыр. Біреуі екіншісіне:
      – Сиқыр көрсетейін бе?
      Екіншісі көрсет дегендей белгі береді.
      – Көріп тұрсың ба? Шам жанып тұр.
      – Ал көріп тұрмын.
      Біріншісі қосқыштың жанына келіп, шамды өшіріп:
      – Қазір қайда?
      Екіншісі:
      – Білмеймін (абыржып).
      Біріншісі тоңазытқыштың қасына келіп, есігін ашып:
      – Міне!!!- деп айғайлайды.

33-32
      Ekı aqqūba bölmede otyr. Bıreuı ekınşısıne:
      – Siqyr körseteiın be?
      Ekınşısı körset degendei belgı beredı.
      – Körıp tūrsyñ ba? Şam janyp tūr.
      – Al körıp tūrmyn.
      Bırınşısı qosqyştyñ janyna kelıp, şamdy öşırıp:
      – Qazır qaida?
      Ekınşısı:
      – Bılmeimın (abyrjyp).
      Bırınşısı toñazytqyştyñ qasyna kelıp, esıgın aşyp:
      – Mıne!!!- dep aiğailaidy.
Скрыть текст
33-33
      Қымбатты балам! Сен ақша сұрап жазған хатыңды алған жоқпын...

33-33
      Qymbatty balam! Sen aqşa sūrap jazğan hatyñdy alğan joqpyn...
Скрыть текст
33-34
      Егер әйел сыр сақтай білсе, онда оның құрбылары жоқ.

33-34
      Eger äiel syr saqtai bılse, onda onyñ qūrbylary joq.
Скрыть текст
33-35
      Есіктің қоңырауы қағылды. Тіс дәрігері есікті ашады. Есіктің алдында он ұл бала тұр.
      – Менің тісімді жұлу керек,- деп біреуі айтады.
      – Ал сенің достарың ше?
      – Олар менің айқалағанымды тыңдау үшін келді.

33-35
      Esıktıñ qoñyrauy qağyldy. Tıs därıgerı esıktı aşady. Esıktıñ aldynda on ūl bala tūr.
      – Menıñ tısımdı jūlu kerek,- dep bıreuı aitady.
      – Al senıñ dostaryñ şe?
      – Olar menıñ aiqalağanymdy tyñdau üşın keldı.
Скрыть текст
33-36
      – Мен таңертең үйге келгенімде, әйелім біздің үйге ұры түскенін айтты.
      – Сосын ұрыға не болды?
      – Ауруханада жатыр. Әйелім мен қайтып келдім деп ойлап қалыпты.

33-36
      – Men tañerteñ üige kelgenımde, äielım bızdıñ üige ūry tüskenın aitty.
      – Sosyn ūryğa ne boldy?
      – Auruhanada jatyr. Äielım men qaityp keldım dep oilap qalypty.
Скрыть текст
33-37
      Студент-қыз көлік жүргізу куәлігін алып, алғаш рет анасын үйге жеткізіп салды. Көлік тоқтаған кезде анасы:
      – Рахмет саған.
      – Оқасы жоқ,- деді қызы.
      – Мен оны саған емес, Құдайға айттым.

33-37
      Student-qyz kölık jürgızu kuälıgın alyp, alğaş ret anasyn üige jetkızıp saldy. Kölık toqtağan kezde anasy:
      – Rahmet sağan.
      – Oqasy joq,- dedı qyzy.
      – Men ony sağan emes, Qūdaiğa aittym.
Скрыть текст
33-38
      – Сен түсінде сөйлейсің бе?
      – Жоқ, сен?
      – Мен сөйлеймін, басқаша болмайды.
      – Неге?
      – Өз үйімде сөйлеп қалудың соңғы мүмкіндігі.

33-38
      – Sen tüsınde söileisıñ be?
      – Joq, sen?
      – Men söileimın, basqaşa bolmaidy.
      – Nege?
      – Öz üiımde söilep qaludyñ soñğy mümkındıgı.
Скрыть текст
33-39
      – Велосипедті жақсы тебе аласың ба?
      – Найзағай сияқты!
      – Жылдам?
      – Жоқ, ирек.

33-39
      – Velosipedtı jaqsy tebe alasyñ ba?
      – Naizağai siaqty!
      – Jyldam?
      – Joq, irek.
Скрыть текст
33-40
      Дүкенде:
      – Сіздерде қонымды жейде табылмас па екен?
      – Мысалға , менің үстімдегідей?
      – Жоқ, тазарақ.

33-40
      Dükende:
      – Sızderde qonymdy jeide tabylmas pa eken?
      – Mysalğa , menıñ üstımdegıdei?
      – Joq, tazaraq.
Скрыть текст
33-41
      Дәрігерде:
      – Дәрігер, менің басым ауырып тұр.
      – Менің де.
      – Жүрегім де шаншып тұр.
      – Менің де.
      – Бауырым да жақсы емес.
      – Менің де.
      Үнсіздік.
      – Білесіз бе дәрігер, мен оданда басқа дәрігерге барамын.
      – Тоқтаңыз, мен сізбен бірге барамын!

33-41
      Därıgerde:
      – Därıger, menıñ basym auyryp tūr.
      – Menıñ de.
      – Jüregım de şanşyp tūr.
      – Menıñ de.
      – Bauyrym da jaqsy emes.
      – Menıñ de.
      Ünsızdık.
      – Bılesız be därıger, men odanda basqa därıgerge baramyn.
      – Toqtañyz, men sızben bırge baramyn!
Скрыть текст
33-42
      Би кезінде кавалер қызды өзіне қарай қысып, құлағына сыбырлайды:
      – Ой, мен өзімді жаннаттағыдай сезінемін!
      – Шынымен бе? - деп жауап берді қыз. - Ал мен автобуста келе жатқандаймын.

33-42
      Bi kezınde kavaler qyzdy özıne qarai qysyp, qūlağyna sybyrlaidy:
      – Oi, men özımdı jannattağydai sezınemın!
      – Şynymen be? - dep jauap berdı qyz. - Al men avtobusta kele jatqandaimyn.
Скрыть текст
33-43
      Дәріханада:
      – Сіз сенімдісіз бе, бір шөлмектің көмектесетініне?
      – Сенімдімін. Ешкім екінші рет келген жоқ.

33-43
      Därıhanada:
      – Sız senımdısız be, bır şölmektıñ kömektesetınıne?
      – Senımdımın. Eşkım ekınşı ret kelgen joq.
Скрыть текст
33-44
      Ханым суретшіден:
      – Менің портретім шынымен ғажап бола ма?
      – Әрине. Сіз тіпті өзіңізді танымай да қаласыз.

33-44
      Hanym suretşıden:
      – Menıñ portretım şynymen ğajap bola ma?
      – Ärine. Sız tıptı özıñızdı tanymai da qalasyz.
Скрыть текст
33-45
      Ұшақта бір байсалды жас адам жанында отырған әдеміше келген көршісімен сөйлесуге батылы жетпей отырды. Әйтеуір, бар батылын жиып:
      – Кешіріңіз, сіз де осы ұшақта ұшып келесіз бе?

33-45
      Ūşaqta bır baisaldy jas adam janynda otyrğan ädemışe kelgen körşısımen söilesuge batyly jetpei otyrdy. Äiteuır, bar batylyn jiyp:
      – Keşırıñız, sız de osy ūşaqta ūşyp kelesız be?
Скрыть текст
33-46
      Екі құрбы кездесіпті:
      – Мен кеше жаңа жұмысқа орналасуға бардым.
      – Естідім. Мен сені қатты уайымдадым.
      – Білемісің, соған қарамастан мені жұмысқа қабылдады.

33-46
      Ekı qūrby kezdesıptı:
      – Men keşe jaña jūmysqa ornalasuğa bardym.
      – Estıdım. Men senı qatty uaiymdadym.
      – Bılemısıñ, soğan qaramastan menı jūmysqa qabyldady.
Скрыть текст
33-47
      Дәрігер емделушіге:
      – Сіз біреулермен кеңесіп пе едіңіз?
      – Мен дәріханашымен ақылдастым.
      – Елестетемін, ол сізге қандай жоқ сөзді айтқанын.
      – Ол сізге жүгінуімді өтінді.

33-47
      Därıger emdeluşıge:
      – Sız bıreulermen keñesıp pe edıñız?
      – Men därıhanaşymen aqyldastym.
      – Elestetemın, ol sızge qandai joq sözdı aitqanyn.
      – Ol sızge jügınuımdı ötındı.
Скрыть текст
33-48
      – Милиция мені көлігімді айдап кеткен адамды ұстап алды. Түрмедегі оған кіріп шығу керек.
      – Оның қажеті не?
      – Қалайша? Ол менің көлігімді қалай от алдырғанын білейін деп едім!

33-48
      – Milisia menı kölıgımdı aidap ketken adamdy ūstap aldy. Türmedegı oğan kırıp şyğu kerek.
      – Onyñ qajetı ne?
      – Qalaişa? Ol menıñ kölıgımdı qalai ot aldyrğanyn bıleiın dep edım!
Скрыть текст
33-49
      Әйелі күйеуіне жолығуға алдын ала түрмеге келеді.
      – Қалың қалай? - деп сұрады күйеуі.
      – Алаң болма! Сенің ұрлағандарыңның барлығын мен жұмсап үлгердім, сондықтан ешқандай дәлел қалған жоқ.

33-49
      Äielı küieuıne jolyğuğa aldyn ala türmege keledı.
      – Qalyñ qalai? - dep sūrady küieuı.
      – Alañ bolma! Senıñ ūrlağandaryñnyñ barlyğyn men jūmsap ülgerdım, sondyqtan eşqandai dälel qalğan joq.
Скрыть текст
33-50
      – Апа, білесің бе, мен автобуста бір тәтейдің аяғын басып кеттім, сонан соң одан кешірім сұрадым, ал ол маған кәмпит берді.
      – Ал сен оған ырзалығыңды білдірдің бе?
      – Жоқ, мен оның екінші аяғын басып кеттім!

33-50
      – Apa, bılesıñ be, men avtobusta bır täteidıñ aiağyn basyp kettım, sonan soñ odan keşırım sūradym, al ol mağan kämpit berdı.
      – Al sen oğan yrzalyğyñdy bıldırdıñ be?
      – Joq, men onyñ ekınşı aiağyn basyp kettım!
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульмира Ажмаганбетова, Гаухар Назымбекова, Гульнар Абдраимова© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Выпуск 32 Вернуться к началу Выпуск 34  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга