Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 34

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

34-1
      – Айыпталушы, ұрлық жасағаңызды мойындайсыз ба?
      – Мойындамаймын.
      – Ұрлық жасамағаңызды дәлелдейтін айғақтарыңыз бар ма?
      – Бұл не?
      – Ұрлық жасалған кезде сізді көрген біреу бар ма?
      – Құдайға шүкір, ешкім!

34-1
      – Aiyptaluşy, ūrlyq jasağañyzdy moiyndaisyz ba?
      – Moiyndamaimyn.
      – Ūrlyq jasamağañyzdy däleldeitın aiğaqtaryñyz bar ma?
      – Būl ne?
      – Ūrlyq jasalğan kezde sızdı körgen bıreu bar ma?
      – Qūdaiğa şükır, eşkım!
Скрыть текст
34-2
      – Смиттің жолы болғыш! Осыдан екі жыл бұрын, ол өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру қауіпсіздігін жасады, дәл сол мезетте аяғын сындырып алды. Бұдан бір жыл бұрын ол үйін өрттен сақтандыру қауіпсіздігін жасады, сол мезетте үйі жұрнағы қалмай өртеніп кетті. Алдыңғы күні ол өз өмірін сақтандыру қауіпсіздігін жасады, қараңыз - кеше өмірден озды!

34-2
      – Smittıñ joly bolğyş! Osydan ekı jyl būryn, ol ömırın jazataiym oqiğalardan saqtandyru qauıpsızdıgın jasady, däl sol mezette aiağyn syndyryp aldy. Būdan bır jyl būryn ol üiın örtten saqtandyru qauıpsızdıgın jasady, sol mezette üiı jūrnağy qalmai örtenıp kettı. Aldyñğy künı ol öz ömırın saqtandyru qauıpsızdıgın jasady, qarañyz - keşe ömırden ozdy!
Скрыть текст
34-3
      Полиция қызметкері жаңа ғана апаны қағып кеткен жүргізушіні тоқтады.
      – Сіздің жолыңызда тұрғанын көріп, неге дауыс белгісін баспадыңыз?
      – Шошытып алам ба деп қорықтым.

34-3
      Polisia qyzmetkerı jaña ğana apany qağyp ketken jürgızuşını toqtady.
      – Sızdıñ jolyñyzda tūrğanyn körıp, nege dauys belgısın baspadyñyz?
      – Şoşytyp alam ba dep qoryqtym.
Скрыть текст
34-4
      Қонақ үйдің алдына көлік тоқтайды. Жүргізуші есік алдына келіп, есік алдында тұрған мейманнан:
      – Қалай ойлайсыз, мұнда ұйқыны қандыруға бола ма?
      – Менің ойымша, иә. Есікті қағып тұрғаныма жарты сағат болды. Ешкім оянар емес.

34-4
      Qonaq üidıñ aldyna kölık toqtaidy. Jürgızuşı esık aldyna kelıp, esık aldynda tūrğan meimannan:
      – Qalai oilaisyz, mūnda ūiqyny qandyruğa bola ma?
      – Menıñ oiymşa, iä. Esıktı qağyp tūrğanyma jarty sağat boldy. Eşkım oianar emes.
Скрыть текст
34-5
      Екі кедей отыр. Біреуінде «Соғыс мүгедегіне садақа беріңіздерші». Екіншісінде «Бейшара еврейге садақа беріңіздерші». Барлығы тиындарын мүгедекке береді, ал еврейге - ешкім. Өтіп бара жатқандардың біреуі еврейге:
      – Жазуыңызды өзгертіңіз, сонда ісіңіз алға басады!
      Еврей мүгедекке бұрылып:
      – Хаим, естідің бе? Бізді ақша табуға үйретіп жатыр?

34-5
      Ekı kedei otyr. Bıreuınde «Soğys mügedegıne sadaqa berıñızderşı». Ekınşısınde «Beişara evreige sadaqa berıñızderşı». Barlyğy tiyndaryn mügedekke beredı, al evreige - eşkım. Ötıp bara jatqandardyñ bıreuı evreige:
      – Jazuyñyzdy özgertıñız, sonda ısıñız alğa basady!
      Evrei mügedekke būrylyp:
      – Haim, estıdıñ be? Bızdı aqşa tabuğa üiretıp jatyr?
Скрыть текст
34-6
      Ауруханада өрт. Өрт сөндірушілер, өрт сөндірген соң бас дәрігерге баяндады:
      – Өрт сөндірілді. Жер төледен үш зардап шеккендерді таптық. Екеуіне жәрдем көрсетілді, ал үшіншісін - сақтап қала алмадық.
      Дәрігер қатты есінен танып қалды. Нашатырдың көмегімен оның есін жиғызды.
      – Жiгiттер! Біздің жер төледе мәйітхана болған!

34-6
      Auruhanada ört. Ört söndıruşıler, ört söndırgen soñ bas därıgerge baiandady:
      – Ört söndırıldı. Jer töleden üş zardap şekkenderdı taptyq. Ekeuıne järdem körsetıldı, al üşınşısın - saqtap qala almadyq.
      Därıger qatty esınen tanyp qaldy. Naşatyrdyñ kömegımen onyñ esın jiğyzdy.
      – Jigitter! Bızdıñ jer tölede mäiıthana bolğan!
Скрыть текст
34-7
      – Айтыңызшы, сіз шылым шегесіз бе?
      – Жоқ.
      – Өкінішті. Мен сізге тастаңыз деп айтушы едім, сонда сіз жеңілдеп қалар едіңіз.

34-7
      – Aityñyzşy, sız şylym şegesız be?
      – Joq.
      – Ökınıştı. Men sızge tastañyz dep aituşy edım, sonda sız jeñıldep qalar edıñız.
Скрыть текст
34-8
      Отыз бірінші желтоқсан. Бала қоңырау шалып:
      – Алло, «жедел жәрдем»? Тезірек келіңіздер! Біздің әкеміз есінен ауысты. Қызыл халат пен пима киіп алып, елдің бәріне аяз атамын деп айтып жүр.

34-8
      Otyz bırınşı jeltoqsan. Bala qoñyrau şalyp:
      – Alo, «jedel järdem»? Tezırek kelıñızder! Bızdıñ äkemız esınen auysty. Qyzyl halat pen pima kiıp alyp, eldıñ bärıne aiaz atamyn dep aityp jür.
Скрыть текст
34-9
      Енесі қонаққа келді. Қиналған күйеу баласы баласына:
      – Есіңде ме, өткен жылы барабан, ал оның алдында керней қалап едің? Ертең біз екеуіңде аламыз!

34-9
      Enesı qonaqqa keldı. Qinalğan küieu balasy balasyna:
      – Esıñde me, ötken jyly baraban, al onyñ aldynda kernei qalap edıñ? Erteñ bız ekeuıñde alamyz!
Скрыть текст
34-10
      – Мен не көріп тұрмын? Сен үйленсең де, пальтоңның түймесің өзің тігіп жатырсың ба?
      – Қателесесің, бұл әйелімнің пальтосы.

34-10
      – Men ne körıp tūrmyn? Sen üilenseñ de, pältoñnyñ tüimesıñ özıñ tıgıp jatyrsyñ ba?
      – Qatelesesıñ, būl äielımnıñ pältosy.
Скрыть текст
34-11
      Сағат түнгі үш. Телефон қоңырауы:
      – Алло! Сіз ұйықтап жатқан боларсыз?
      – Әрине, ұйықтап жатқам!
      – Онда кешіріңіз, таңертең қоңырау шалам.

34-11
      Sağat tüngı üş. Telefon qoñyrauy:
      – Alo! Sız ūiyqtap jatqan bolarsyz?
      – Ärine, ūiyqtap jatqam!
      – Onda keşırıñız, tañerteñ qoñyrau şalam.
Скрыть текст
34-12
      – Кешкі асқа не жейміз?
      – Қабықтағы картоп.
      – Бірақ бүгін мейрам ғой.
      – Онда салтанатты қабығы.

34-12
      – Keşkı asqa ne jeimız?
      – Qabyqtağy kartop.
      – Bıraq bügın meiram ğoi.
      – Onda saltanatty qabyğy.
Скрыть текст
34-13
      – Бұл қойылымның соңы жақсы ма?
      – Иә, қойылымның біткеніне бәрі қуанышты болды.

34-13
      – Būl qoiylymnyñ soñy jaqsy ma?
      – İä, qoiylymnyñ bıtkenıne bärı quanyşty boldy.
Скрыть текст
34-14
      – Сен тромбонда ойнауды неге қойдың?
      – Мен кездейсоқ көршімнің мылтық сатып алғанын білдім...

34-14
      – Sen trombonda oinaudy nege qoidyñ?
      – Men kezdeisoq körşımnıñ myltyq satyp alğanyn bıldım...
Скрыть текст
34-15
      Чукча Мәскеуде әйелің жоғалтып алды. Милицияға келіп, әйелің табуға көмектесуің сұрады.
      – Қандай ол? - деп кезекші сұрайды,- ерекше белгілерін сипаттап бер.
      – Қандай белгілер?
      – Міне қара, - деп кезекші түсіндіре бастайды,- менің әйелім- сымбатты, ұзын, көк көзді.
      – Менікі- кәрі, қисық аяқты,- дейді чукча,- оданда сенікін іздейік.

34-15
      Chukcha Mäskeude äielıñ joğaltyp aldy. Milisiağa kelıp, äielıñ tabuğa kömektesuıñ sūrady.
      – Qandai ol? - dep kezekşı sūraidy,- erekşe belgılerın sipattap ber.
      – Qandai belgıler?
      – Mıne qara, - dep kezekşı tüsındıre bastaidy,- menıñ äielım- symbatty, ūzyn, kök közdı.
      – Menıkı- kärı, qisyq aiaqty,- deidı chukcha,- odanda senıkın ızdeiık.
Скрыть текст
34-16
      Ұлы ата - анасымен ұрысып:
      – Үнемі сендермен бірге болу, уақытында келу мені әбден жалықтырды! Мен қиялдауды, еркіндікті, сыраны, қыздарды ұнатамын! Мен кетемін, мені тоқтатуға тырыспаңдар!
      Ұлы батылданып есікке қарай бет алды. Есік алдында оны әкесі қуып жетті.
      – Әке, мен айттым ғой: мені тоқтатуға тырыспаңдар!
      – Мен сені тоқтатпаймын, ұлым. Мен сенімен біргемін!

34-16
      Ūly ata - anasymen ūrysyp:
      – Ünemı sendermen bırge bolu, uaqytynda kelu menı äbden jalyqtyrdy! Men qialdaudy, erkındıktı, syrany, qyzdardy ūnatamyn! Men ketemın, menı toqtatuğa tyryspañdar!
      Ūly batyldanyp esıkke qarai bet aldy. Esık aldynda ony äkesı quyp jettı.
      – Äke, men aittym ğoi: menı toqtatuğa tyryspañdar!
      – Men senı toqtatpaimyn, ūlym. Men senımen bırgemın!
Скрыть текст
34-17
      Кәсіпкер әйеліне:
      – Қымбаттым, егер мен бүліншілікке ұшырасам, сен мені бұрынғыдай сүйесің бе?
      – Әрине, бірақ екеуіміз анағұрлым сирек кездесетін боламыз.

34-17
      Käsıpker äielıne:
      – Qymbattym, eger men bülınşılıkke ūşyrasam, sen menı būrynğydai süiesıñ be?
      – Ärine, bıraq ekeuımız anağūrlym sirek kezdesetın bolamyz.
Скрыть текст
34-18
      Теңізбен саяхат жасау кезінде, бір зиялы әйел кеме капитанының жеңін ашулана тартып:
      – Капитан, айтыңызшы, сіздердің кемелеріңіз жиі бата ма?
      – Жоқ, тек бір рет қана.

34-18
      Teñızben saiahat jasau kezınde, bır zialy äiel keme kapitanynyñ jeñın aşulana tartyp:
      – Kapitan, aityñyzşy, sızderdıñ kemelerıñız jiı bata ma?
      – Joq, tek bır ret qana.
Скрыть текст
34-19
      – Соңғы рет сұраймын: қарызымды қашан қайтарасыз?
      – О! Қандай қуаныштымын, ендігәрі бұл ақылсыз сұрақты қоймайтыныңызға!

34-19
      – Soñğy ret sūraimyn: qaryzymdy qaşan qaitarasyz?
      – O! Qandai quanyştymyn, endıgärı būl aqylsyz sūraqty qoimaitynyñyzğa!
Скрыть текст
34-20
      Жындыханадан бір топ аурулар қашуға бел буды. Ертеңіне емделушілердің бірі:
      – Ештеңе шықпайды, шарбақтардың бәрін алып тастапты!

34-20
      Jyndyhanadan bır top aurular qaşuğa bel budy. Erteñıne emdeluşılerdıñ bırı:
      – Eşteñe şyqpaidy, şarbaqtardyñ bärın alyp tastapty!
Скрыть текст
34-21
      Воважан:
      – Апа, мектепте бәрі мені өтірікші дей ме!
      – Воважан, сен тіпті мектепке де бармайсың ғой!

34-21
      Vovajan:
      – Apa, mektepte bärı menı ötırıkşı dei me!
      – Vovajan, sen tıptı mektepke de barmaisyñ ğoi!
Скрыть текст
34-22
      Егер сіздің шалбарыңыз сөгіліп кетсе, ал оны әйеліңіз оны тігіп беруден бас тартса, оны лақтырып тастауға асықпаңыз. Бірнеше уақыттан соң сізде жаңадан басқа әйел пайда болуы мүмкін.

34-22
      Eger sızdıñ şalbaryñyz sögılıp ketse, al ony äielıñız ony tıgıp beruden bas tartsa, ony laqtyryp tastauğa asyqpañyz. Bırneşe uaqyttan soñ sızde jañadan basqa äiel paida boluy mümkın.
Скрыть текст
34-23
      Наркоз – хирургтің ота жасау кезінде аурудың беретін кеңесінен қорғану құралы.

34-23
      Narkoz – hirurgtıñ ota jasau kezınde aurudyñ beretın keñesınen qorğanu qūraly.
Скрыть текст
34-24
      – Неге сіз менімен ойнағанда үнемі жеңіске жетесіз?
      – Себебі сіз үнемі жеңіліп қаласыз.

34-24
      – Nege sız menımen oinağanda ünemı jeñıske jetesız?
      – Sebebı sız ünemı jeñılıp qalasyz.
Скрыть текст
34-25
      – Сіз тек тыңдаңызшы, Абрам өзіне парсы кілемін сатып алды!
      – Иә сосын?
      – Енді ол кіре берісте барлығына аяқ киімдерін шешуді талап етуде.
      – Ол енді түсінікті ғой. Кілем парсылық қой.
      – Иә, бірақ ол қабырғада ілулі тұр ғой.

34-25
      – Sız tek tyñdañyzşy, Abram özıne parsy kılemın satyp aldy!
      – İä sosyn?
      – Endı ol kıre berıste barlyğyna aiaq kiımderın şeşudı talap etude.
      – Ol endı tüsınıktı ğoi. Kılem parsylyq qoi.
      – İä, bıraq ol qabyrğada ılulı tūr ğoi.
Скрыть текст
34-26
      Бойжеткен саябақта орындықта отыр. Оның жанына жас жігіт келіп отырды. Ол әңгімені неден бастарын білмей, әрең дегенде тіл қатты.
      – Кешіріңіз, сіз пианинода ойнайсыз ба?
      Таңырқаған бойжеткен:
      – Сіз не, әуен естіп тұрсыз ба?

34-26
      Boijetken saiabaqta oryndyqta otyr. Onyñ janyna jas jıgıt kelıp otyrdy. Ol äñgımenı neden bastaryn bılmei, äreñ degende tıl qatty.
      – Keşırıñız, sız pianinoda oinaisyz ba?
      Tañyrqağan boijetken:
      – Sız ne, äuen estıp tūrsyz ba?
Скрыть текст
34-27
      Темір жол апаты. Мамандарға арналған поезд саясаткерлерімен рельстен шығып кетіпті. Апаттан құтқаруға келгендер, жергілікті тұрғындар олардың барлығын жерлеп үлгергенін білді.
      – Не, олардың барлығы қаза тапты ма?
      – Иә. Рас, кейбірі өздерінің тірі екенін дәлелдегісі келді, бірақ сіздер білесіздер ғой саясаткерлер әрқашан жалған сөйлейтіндерін.

34-27
      Temır jol apaty. Mamandarğa arnalğan poezd saiasatkerlerımen relsten şyğyp ketıptı. Apattan qūtqaruğa kelgender, jergılıktı tūrğyndar olardyñ barlyğyn jerlep ülgergenın bıldı.
      – Ne, olardyñ barlyğy qaza tapty ma?
      – İä. Ras, keibırı özderınıñ tırı ekenın däleldegısı keldı, bıraq sızder bılesızder ğoi saiasatkerler ärqaşan jalğan söileitınderın.
Скрыть текст
34-28
      Ер адам өзіне жаңа пәтердің ұнамайтыны туралы муниципалитетке шағым жазды: оның терезесіне қарама - қарсы әйелдер моншасы орналасқан, оған бәрі көрініп тұрады, сондықтан оның жұмыс жасауына кедергі жасайды. Комиссия келіп, терезеге қарады:
      – Не дейсіз, ештеңе көрінбейді ғой.
      Ер адам:
      – Ал сіз шкафқа шығып көріңіз! - деп жауап береді.

34-28
      Er adam özıne jaña päterdıñ ūnamaityny turaly munisipalitetke şağym jazdy: onyñ terezesıne qarama - qarsy äielder monşasy ornalasqan, oğan bärı körınıp tūrady, sondyqtan onyñ jūmys jasauyna kedergı jasaidy. Komisia kelıp, terezege qarady:
      – Ne deisız, eşteñe körınbeidı ğoi.
      Er adam:
      – Al sız şkafqa şyğyp körıñız! - dep jauap beredı.
Скрыть текст
34-29
      – Анашым, Глеб маған, сен қандай тамаша бойжеткенсің деді. Оны қонаққа шақыруыма бола ма?
      – Не үшін? Мейлі, әрі қарай солай ойлай берсін.

34-29
      – Anaşym, Gleb mağan, sen qandai tamaşa boijetkensıñ dedı. Ony qonaqqa şaqyruyma bola ma?
      – Ne üşın? Meilı, ärı qarai solai oilai bersın.
Скрыть текст
34-30
      – Ақырында әйтеуір оятқышқа мені оятудың сәті түсті.
      – Қалайша?
      – Әйелім онымен басымнан ұрды.

34-30
      – Aqyrynda äiteuır oiatqyşqa menı oiatudyñ sätı tüstı.
      – Qalaişa?
      – Äielım onymen basymnan ūrdy.
Скрыть текст
34-31
      – Жақында бір жерден оқыдым, коньякпен ғана емдеп жазылатын ауру бар екен.
      – Ал онда сондай ауруды қалай жұқтыруға болатындығы туралы ештеңе жазылмап па?

34-31
      – Jaqynda bır jerden oqydym, könäkpen ğana emdep jazylatyn auru bar eken.
      – Al onda sondai aurudy qalai jūqtyruğa bolatyndyğy turaly eşteñe jazylmap pa?
Скрыть текст
34-32
      Қайыршы бір толық әйелге жақындап келеді.
      – Ханым, бес күн болды нәр сызған жоқпын.
      – Қызығамын сізге! – деп күрсінеді әйел. – Егерде менің сондай қайрат-жігерім болса ғой.

34-32
      Qaiyrşy bır tolyq äielge jaqyndap keledı.
      – Hanym, bes kün boldy när syzğan joqpyn.
      – Qyzyğamyn sızge! – dep kürsınedı äiel. – Egerde menıñ sondai qairat-jıgerım bolsa ğoi.
Скрыть текст
34-33
      – Айыпталушы, жәбірленуші сізді танып тұр. Оның пәтерің сіз тоңапсыз!
      – Ол жалған айтады! Ол қатты ұйықтап жатқандығынан мені көруі мүмкін емес.

34-33
      – Aiyptaluşy, jäbırlenuşı sızdı tanyp tūr. Onyñ päterıñ sız toñapsyz!
      – Ol jalğan aitady! Ol qatty ūiyqtap jatqandyğynan menı köruı mümkın emes.
Скрыть текст
34-34
      Ол:
      – Әдетте мен көп сөйлемеймін... сізді сүюге рұқсат етесіз бе?
      Қыз:
      – Әдетте мен қарсы боламын. Бірақ сіз мен көндірдіңіз.

34-34
      Ol:
      – Ädette men köp söilemeimın... sızdı süiuge rūqsat etesız be?
      Qyz:
      – Ädette men qarsy bolamyn. Bıraq sız men köndırdıñız.
Скрыть текст
34-35
      – Неге сізден күйеуіңіз кереңдіктен емделу үшін шаралар қабылдамайды?
      – Ол, балалар музыка мектебін тамамдағанын күтуде.

34-35
      – Nege sızden küieuıñız kereñdıkten emdelu üşın şaralar qabyldamaidy?
      – Ol, balalar muzyka mektebın tamamdağanyn kütude.
Скрыть текст
34-36
      – Білесің бе, - дейді бір құрбысы екіншісіне, - менің күйеуім, есінеп отырып, тағы да жағын шығарып алды.
      – Сен оған бұл жолы не айтып отыр едің?

34-36
      – Bılesıñ be, - deidı bır qūrbysy ekınşısıne, - menıñ küieuım, esınep otyryp, tağy da jağyn şyğaryp aldy.
      – Sen oğan būl joly ne aityp otyr edıñ?
Скрыть текст
34-37
      – Сіздің ауруыңыздың себебі - ішімдік!
      – Сіз – барлық кінәні маған жаппаған бірінші дәрігерсіз!

34-37
      – Sızdıñ auruyñyzdyñ sebebı - ışımdık!
      – Sız – barlyq kınänı mağan jappağan bırınşı därıgersız!
Скрыть текст
34-38
      Жылдың ең қысқа күні - 1 қаңтар: оянсаң, терезенің ар жағында қараңғы түсіп келе жатады...

34-38
      Jyldyñ eñ qysqa künı - 1 qañtar: oiansañ, terezenıñ ar jağynda qarañğy tüsıp kele jatady...
Скрыть текст
34-39
      Психиатр әріптесіне әңгімелеуде:
      – Білесің бе, жақында менде өзін автомобильмін деп ойлайтын емделушім пайда болды!
      – Сонда сен оны қалай емдемекшісің?
      – Емдеу? Мен оған мініп алып үйге барып жүрмін!

34-39
      Psihiatr ärıptesıne äñgımeleude:
      – Bılesıñ be, jaqynda mende özın avtomobilmın dep oilaityn emdeluşım paida boldy!
      – Sonda sen ony qalai emdemekşısıñ?
      – Emdeu? Men oğan mınıp alyp üige baryp jürmın!
Скрыть текст
34-40
      Алёша, төрт жаста, балабақшаға сақина алып келді. Оны Оляға беріді де айтты:
      – Біз екеуміз үйленеміз ғой. Солай ма?
      – Әлбетте. Ал сен маған сақинаны біржолаға сыйлайсың ба?
      – Сыйлаймын, тек сен ертең алып кел.

34-40
      Alöşa, tört jasta, balabaqşağa saqina alyp keldı. Ony Oläğa berıdı de aitty:
      – Bız ekeumız üilenemız ğoi. Solai ma?
      – Älbette. Al sen mağan saqinany bırjolağa syilaisyñ ba?
      – Syilaimyn, tek sen erteñ alyp kel.
Скрыть текст
34-41
      Альбина, үш жарым жаста, атасынан сұрапты:
      – Ата, сені кім туды?
      – Гм... Мама.
      Альбина (таңданып):
      – Осындай үлкен және мұртты қып па?

34-41
      Älbina, üş jarym jasta, atasynan sūrapty:
      – Ata, senı kım tudy?
      – Gm... Mama.
      Älbina (tañdanyp):
      – Osyndai ülken jäne mūrtty qyp pa?
Скрыть текст
34-42
      Сотта:
      – Сіз неге сағатты ұрлап кеттіңіз?
      – Мен оны ұрлаған жоқ. Мен оны жәй уақытты білейін деп алғам, бірақ ол жерде қараңғы болған соң қолшамға бардым, сосын қайтып келсем иесі кетіп қалыпты.

34-42
      Sotta:
      – Sız nege sağatty ūrlap kettıñız?
      – Men ony ūrlağan joq. Men ony jäi uaqytty bıleiın dep alğam, bıraq ol jerde qarañğy bolğan soñ qolşamğa bardym, sosyn qaityp kelsem iesı ketıp qalypty.
Скрыть текст
34-43
      Балабақшадағы тәрбиеші:
      – Балалар, айтыңдаршы кім ақылды, адамдар ма, әлде жануарлар ма? Әлден уақытта бір қыз бала:
      – Жануарлар ақылды!
      Тәрбиеші жауапқа таңырқап:
      – Сен неге олай деп ойлайсың?
      – Себебі, мен итіммен әңгімелескенде, ол мені жақсы түсінеді, ал ол менімен сөйлескенде мен оны түсінбеймін.

34-43
      Balabaqşadağy tärbieşı:
      – Balalar, aityñdarşy kım aqyldy, adamdar ma, älde januarlar ma? Älden uaqytta bır qyz bala:
      – Januarlar aqyldy!
      Tärbieşı jauapqa tañyrqap:
      – Sen nege olai dep oilaisyñ?
      – Sebebı, men itımmen äñgımeleskende, ol menı jaqsy tüsınedı, al ol menımen söileskende men ony tüsınbeimın.
Скрыть текст
34-44
      Сурет өнеріне әуесқой, өз суреттерін сататын суретшімен әңгімелесіп, ең соңында оның бір суретін сатып алмақшы болды. Суретші:
      – Өте жақсы таңдау, мен бұл суретіме 10 жыл уақытымды жұмсадым.
      – Сіз бұл суретті 10 жыл салдыңыз ба? Міне, қызық!
      – Жоқ, мен оны бір күнде салып біттім, ал қалған уақытта оны сатуға тырыстым.

34-44
      Suret önerıne äuesqoi, öz suretterın satatyn suretşımen äñgımelesıp, eñ soñynda onyñ bır suretın satyp almaqşy boldy. Suretşı:
      – Öte jaqsy tañdau, men būl suretıme 10 jyl uaqytymdy jūmsadym.
      – Sız būl surettı 10 jyl saldyñyz ba? Mıne, qyzyq!
      – Joq, men ony bır künde salyp bıttım, al qalğan uaqytta ony satuğa tyrystym.
Скрыть текст
34-45
      Зауыт басшысы:
      – Сидоров, демек сіз қарсысыз ғой? Сіз өзіңіз емес пе бұл мәселені қабылдаған!
      – Иә, бұл ой менікі болатын, бірақ мұнымен мен келіспеймін!

34-45
      Zauyt basşysy:
      – Sidorov, demek sız qarsysyz ğoi? Sız özıñız emes pe būl mäselenı qabyldağan!
      – İä, būl oi menıkı bolatyn, bıraq mūnymen men kelıspeimın!
Скрыть текст
34-46
      – Меніңше, сенің атаң есінен адасқан!
      – Тіпті де олай емес. Ол сексенге келсе де, оның есте сақтау қабылеті өте жақсы. Ол әрқашан нені, қайда, қашан ұмытқанын есінде сақтайды.

34-46
      – Menıñşe, senıñ atañ esınen adasqan!
      – Tıptı de olai emes. Ol seksenge kelse de, onyñ este saqtau qabyletı öte jaqsy. Ol ärqaşan nenı, qaida, qaşan ūmytqanyn esınde saqtaidy.
Скрыть текст
34-47
      Егер сізге үйіңіз жайлы екен десе, олар кішкентай, тар, жиһазбен толтырылған бөлмені жиі ескере отырып айтады.

34-47
      Eger sızge üiıñız jaily eken dese, olar kışkentai, tar, jihazben toltyrylğan bölmenı jiı eskere otyryp aitady.
Скрыть текст
34-48
      – Білесіңдер ме, макаронды барлығы не үшін жейтінін, бірақ біреулер толады, ал біреулер - жоқ?
      – Біреулер оны көлденеңінен, ал біреулер - ен бойымен жейді.

34-48
      – Bılesıñder me, makarondy barlyğy ne üşın jeitının, bıraq bıreuler tolady, al bıreuler - joq?
      – Bıreuler ony köldeneñınen, al bıreuler - en boiymen jeidı.
Скрыть текст
34-49
      – Мен өскенде аула сыпырушы боламын!
      – Неге?
      – Онда мен күнімен көшеде қыдырамын!
Грамматика

34-49
      – Men öskende aula sypyruşy bolamyn!
      – Nege?
      – Onda men künımen köşede qydyramyn!
Скрыть текст
34-50
      Миша төрт жыл қатарынан өте ерте тұрып жүрді. Анасы одан:
      – Ұлым, неге сонша ерте тұрдың?
      – Қой, түс көруді қойдым...

34-50
      Mişa tört jyl qatarynan öte erte tūryp jürdı. Anasy odan:
      – Ūlym, nege sonşa erte tūrdyñ?
      – Qoi, tüs körudı qoidym...
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гаухар Назымбекова, Гульнар Абдраимова, Гульмира Ажмаганбетова, Игнатий Гордеев© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Выпуск 33 Вернуться к началу Выпуск 35  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга