Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Алыстама

 

Алыстама

1-шумақ:
Сенің мөлдір көздерің,
Еркелеп бір күлгенің,
Жаныма қуат берер
Сүйем деген сөздерің.

Сенсіз мына өмірде
Жалғыздыққа төзем бе?
Тұманданар, сұрланар
Мұңға толар көңілдей.

Қайырмасы:
Сенсіз қараңғы күнім,
Ызғарлы салқын түнім,
Сусыз қалар айдыным
Сенсіз, Жаным.

Сезім суып соқтанар,
Жасқа толар жас жанар,
Бар қызығы өмірдің
Арман болып құр қалар.

2-шумақ:
Қателестік, адастық,
Неге сонша санастық?
Қызғаныштан тарылып
Түсініспей таластық.

Сенсің менің барым да,
Бақытым да, бағым да,
Алыстама жанымнан,
Маған қымбат сен ғана.

Қайырмасы:
Сенсіз қараңғы күнім,
Ызғарлы салқын түнім,
Сусыз қалар айдыным
Сенсіз, Жаным.

Сезім суып соқтанар,
Жасқа толар жас жанар,
Бар қызығы өмірдің
Арман болып құр қалар.

Алыстама, жанымнан менің алыстама.


Прослушать песню:

Разбор грамматики:

1-й куплет:

Сенің мөлдір көздерің, - Твои ясные очи,
сенің – твой
мөлдір – прозрачный, чистый, ясный
көз – глаз
көз+дер+ің – твои глаза (очи) («дер» - множественное число, «ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Еркелеп бір күлгенің, - Твоя улыбка ласкает,
еркелеу – ласкать
бір – один
күлу – смеяться, улыбаться
күл+ген+ің – то, что ты раз улыбнулась

Жаныма қуат берер – Моей душе силу придадут
жан – душа
жан+ым+а – моей душе («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «а» - направительный падеж)
қуат – сила
беру – давать
бер+ер – возможно дадут («ер» - суффикс будущего предположительного времени)

Сүйем деген сөздерің. – Твои слова «Люблю».
сүю – любить (основа глагола «сүй»)
сүй+е+мін – я люблю (сокращенно – сүйем, «е» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 1-го лица)
деу - говорить
де+ген – сказанные
сөз – слово
сөз+дер+ің – твои слова («дер» - множественное число, «ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Сенсіз мына өмірде – Без тебя в этой жизни
сен – ты
сен+сіз – без тебя
өмір – жизнь
өмір+де – в жизни («де» - местный падеж)

Жалғыздыққа төзем бе? - Перенесу ли одиночество?
жалғыздық – одиночество
жағыздық+қа – к одиночеству («қа» - направительный падеж)
төзу – выдерживать, переносить
төз+е+мін – выдержу, перенесу (сокращенно «төзем», «е» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 1-го лица)

Тұманданар, сұрланар – Потускнеет, побледнеет
тұман - туман
тұмандану – покрываться туманом, тускнеть
тұмандан+ар – возможно потускнеет («ар» - суффикс будущего предположительного времени)
сұр – серый
сұрлану – сереть, бледнеть
сұрлан+ар – возможно побледнеет

Мұңға толар көңілдей. – Наполнится печалью душа.
мұң – печаль
толу – наполнятся
тол+ар – возожно наполнится
мұң+ға – к печали, но в сочетании с глаголом «толу» на русский переводим «наполнится печалью»
көңіл – душа
көңіл+дей – как душа наполненная печалью

Припев:

Сенсіз қараңғы күнім – Без тебя тёмен мой день
сен+сіз – без тебя
қараңғы – тёмный
күн – день
күн+ім – мой день

Ызғарлы салқын түнім – Пронизывающи холодна ночь
ызғарлы – пронизывающий
салқан – прохладный
түн – ночь
түн+ім – моя ночь

Сусыз қалар айдыным – Останется безводной гладь
су+сыз – безводная
қалу – оставаться
қал+ар – возможно останется
айдын – поверхность, гладь
айдын+ым – гладь моя

Сенсіз Жаным – Без тебя, душа моя.

Сезім суып соқтанар – Чувство остыв, станет комом
сезім – чувство
суу – остывать, становиться холодным
су+ып – остыв
соқтан+ар – станет комом

Жасқа толар жас жанар – Слезами наполнятся юные глаза
жас – слеза
жас+қа – к слезам (здесь «слезами»)
тол+ар – наполнятся
жас – молодой
жанар – глаза, очи

Бар қызығы өмірдің – Одна радость жизни
бар – есть (имеющаяся)
қызық – интерес, радость
өмір – жизнь
өмір+дің қызығ+ы – радость жизни («дің» - родительный падеж, «ы» - притяжательное окончание 3-го лица)

Арман болып құр қалар. - Мечтой просто останется.
арман – мечта
болу – быть
арман бол+ып – будучи мечтой
құр – пустой, просто, зря
қалу – оставаться
қал+ар – возможно останется

2-й куплет:

Қателестік, адастық, - Ошибались, заблуждались,
қате – ошибка
қателесу – ошибаться
қателес+ті+к – мы ошибались («ті» - суффикс прошедшего времени, «к» - усечённое личное окончание 1-го лица, множественного числа)
адасу - заблуждаться
адас+ты+қ – мы заблуждались («ты» - суффикс прошедшего времени, «қ» - усечённое личное окончание 1-го лица, множественного числа)

Неге сонша санастық? – Зачем столько принимали во внимание?
неге – зачем
сонша – столько
санасу – считать, принимать во внимание
санас+ты+қ – мы принимали во внимание

Қызғаныштан тарылып – От ревности жадничали
қызғаныш – ревность
қызғаныш+тан – от ревности
тарылу – жадничать
тарыл+ып – жадничали – («ып» - образует деепричастие, в данном случае идет перечисление действий, поэтому деепричастие переводится в том же времени, что и последний глагол в предложении)

Түсініспей таластық. – Не понимая друг друга спорили.
түсіну – понимать
түсінісу – понимать друг друга
түсініс+пе+й – не понимая («пе» - отрицательный суффикс, «й» - образует деепричастие)
таласу – спорить
талас+ты+қ - спорили

Сенсің менің барым да – Ты всё, что есть у меня,
сен – ты
сен+сің – ты есть («сің» - личное окончание 2-го лица)
менің – мой
бар – есть
бар+ым – что у меня есть
да – союз «и»

Бақытым да, бағым да – И моё счастье, и моя удача,
бақыт – счастье
бақыт+ым – моё счастье
бақ – сад, счастье, удача
бағ+ым – моя удача

Алыстама жанымнан – Не отдаляйся от меня
алыстау – отдаляться
алыста+ма – не отдаляйся
жан+ым+нан – от моей души («нан» - исходный падеж)

Маған қымбат сен ғана – Мне дорога только ты.
маған – мне
қымбат – дорога
сен – ты
ғана - только

Алыстама, жанымнан менің алыстама. - Не отдаляйся, от моей души не отдаляйся.© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Кинодағыдай Вернуться к началу Жаным  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга