Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
Приветствие
Знакомство
Просьба
Согласие
Время
Телефон
В магазине
Пожелания
Благодарность
Приятного аппетита
Медицина
Дорога
Работа стр.1, стр.2
 Полезные фразы
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
Цитаты
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Р. Керимбаев А. Керимбаев
«Русско-казахский сборник
фраз и словосочетаний»
Диалоги  стр.1  стр.2
Жаңа толқын

Диалоги


Автор: Анар Ануарбекқызы

11
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Сәлеметсіз бе. Не қалайсыз? – Здравствуйте. Что желаете?
– Тауық қосылған дөнер бар ма? – У вас есть донер с курицей?
– Бар. Нешеу? – Есть. Сколько вам?
– Екеуін беріңізші. – Дайте мне два.
– Алып кетесіз бе? Осында ма? – Вам с собой? Или здесь?
– Орап беріңіз, алып кетемін. – Заверните с собой.
– Жарайды. Он минуттай күте тұрыңыз. Дайын болғанда белгі беремін. – Хорошо. Подождите около десяти минут. Я дам сигнал, когда будет готово.
– Жарайды. А, ұмытып барады екенмін. Екі кола қоса салыңызшы. – Хорошо. О, чуть не забыл. Добавьте две колы, пожалуйста.
– Айтсаңыз болды, қосамын. – Как скажете, добавлю.
– Рақмет. Қанша? – Спасибо. Сколько?
– Екі мың болды барлығы. – Итого вышло на две тысячи.
– Ала қойыңыз. – Возьмите, пожалуйста.
– Рақмет. – Спасибо.
12
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Сәлеметсіз бе. Не көмегім қажет? – Здравствуйте. Чем могу помочь?
– Мен ноутбук іздеп едім. – Я ищу ноутбук.
– Тамаша. Не мақсатпен: жұмыс, оқу үшін бе? – Прекрасно. Вам для каких целей: для работы, учебы?
– Иә, балам қашықтан оқып жатқандықтан қажет. – Да, сын учится дистанционно, поэтому нужен.
– Онда сізге ең қарапайым түрі жарайды. Мысалы, CORE i3, 4 гигабайт жады бар ASUS ноутбугы. – Тогда вам подойдет самый простой. Напимер, ноутбук ASUS CORE i3, с памятью 4 гб.
– Көрсетіңізші. – Покажите, пожалуйста.
– Мінеки, сөреде тұр. Қоймада жаңасы бар. Бірақ, қаласаңыз күштірегін таңдап бере аламын. Балаңыз компьютер ойындарын ойнайтын болса, бұл жарамайды. – Вот, на полке. На складе есть новый. Но если желаете, я могу вам выбрать помощнее. Если сын будет играть в компьютерные игры, этот не пойдёт.
– Жоқ, тек оқу үшін. Басқа қай өндірушілердің ноутбуктары бар сізде? – Нет, только для учебы. А каких еще производителей есть ноутбуки у вас?
– Бәрі бар, қаласаңыз көрсетейін, бірақ мен сізге бағасы ең тиімдісін көрсетіп тұрмын. Бөліп төлеп алуға да болады. – Все есть, если желаете, я покажу. Но я вам показала с самой выгодной ценой. Можно и в рассрочку купить.
– О, рақмет. Соны да ойлап қойып едім. Рақмет. – О, спасибо. Я об этом тоже задумывался. Спасибо.
– Ұнаса, онда кассаға бара беріңіз. Қағаздың бәрін рәсемдеген соң, әкеліп беремін. – Если понравился, то можете проходить на кассу. Принесу, как оформят все бумаги.
– Көп рақмет көмегіңіз үшін. – Большое спасибо за помощь.
13
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Амансыз ба. – Здравствуйте.
– Шырын беріңізші. – Дайте сок, пожалуйста.
– Қантпен бе, қантсызын берейін бе? – Какой дать: с сахаром или без?
– Қантсызы болса, беріңізші. – Если есть, дайте без сахара, пожалуйста.
– Бар, әрине. Міне, алыңыз. – Есть, конечно. Вот, возьмите.
– Кішкентай балаларға тәттіден не бар? – Что есть из сладкого для детей?
– Шоколад, сағыз, йогурт, кәмпит бар. Не ұнайтын еді балаларыңызға? – Есть шоколад, жвачки, йогурт, конфеты. А что нравится вашему ребёнку?
– Киндер жақсы көретін еді. – Любят Киндер.
– Онда міне, қыздарға, мынау ұлдарға арналған. Таңдай беріңіз. – Тогда вот: это для девочек, это для мальчиков. Выбирайте.
– Екеуінен бір-бірден беріңіз. Мәз болып қалсын. – Дайте с каждого по одному. Вот обрадуются.
– Алыңыз. Тағы не аласыз? – Возьмите. Что-то ещё?
– Енді келіншегіме «Рахат» шоколадын беріңіз. – Теперь дайте шоколад «Рахат» для супруги.
– Әрине, беремін. Міне, ала қойыңыз. – Конечно, вот. Возьмите, пожалуйста.
– Қанша болды? – Сколько вышло?
– Мың жарым теңге. – Полторы тысячи тенге.
– Сөмкем бар, пакет керек емес. Рақмет. – Сумка есть у меня, пакет не нужен. Спасибо.
– Ал, келіп тұр, жақсы жігіт. – Ну, заглядывай, добрый молодец.
14
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Кеш жарық. – Добрый вечер.
– Жақсы келдіңіз, бүгін күзгі киімге жеңілдік науқаны басталды. – Вы пришли кстати, сегодня началась акция на осеннюю одежду.
– Жеңілдікпен не сатып жатырсыздар? – На что есть скидки?
– Күз етік, күрте, жемпір, шалбарлар бар. – На осенние сапоги, куртки, джемпера, брюки.
– Жылы жейде бар ма? – Есть теплые рубашки?
– Бар, бірақ жеңілдіксіз. – Да, но без скидок.
– Жарайды, көрсетіңізші, қарайын. – Хорошо, покажите, я посмотрю.
– Жұмысқа киюге ме, әлде күнделікті кию үшін бе? – Вам на работу или на повсевдневку?
– Күнделікті киюге. – На повседневку.
– Мінеки, мына сөреде. – Вот, на этой полке.
– О, рақмет. Киім өлшейтін бөлмелер қайда екен? – Спасибо. А где примерочные?
– Сол жағыңызда. – Слева от вас.
– Рақмет, мынаны өлшеп көрейін. – Спасибо, примерю-ка я вот эту.
– Әрине, ала қойыңыз. – Конечно, возьмите.
– Рақмет. Дәл келіп тұр, осыны аламын. – Спасибо. Мой размер, я беру её.
– Басқа ештеңе қарамайсыз ба? – Ещё что-нибудь хотите посмотреть?
– Жоқ, рақмет. Жейдені салып берсеңіз, ақысын төлейін. – Нет, спасибо. Упакуйте рубашку, пожалуйста, я оплачу.
– Үш мың теңге болды. Осы саудаңыз үшін үш пайыздық жеңілдік картасын береміз. Көбірек сауда жасаған сайын жеңілдік ұлғая береді. – Три тысячи тенге. За эту покупку даем вам карту со скидкой три процента. По мере совершения покупок скидка будет накапливаться.
– Рақмет көп-көп. – Большое спасибо.
15
– Тандыр аламыз, тандыр! – Тандыр берём, тандыр.
– Қанша тұрады тандыр нан? – Почём тандырный хлеб?
– Біреуі жүз отыз, бесеуін алсаң, жүзден беремін. – Одна штука – сто тридцать, пять возьмёшь – отдам по сто.
– Тандыр самса бар ма? – А есть тандырная самса?
– Ол да бар. Нешеуін салайын? – Тоже есть. Сколько положить?
– Бесеуін алсам, қаншадан бересің? – Если пять штук возьму, за сколько отдашь?
– Жетпістен беремін. – По семьдесят отдам.
– Онда бес тандыр нан, бес тандыр самса сал. – Тогда пять штук тандырного хлеба, пять штук тандырной самсы положи.
– Барлығы сегіз жүз елу теңге. – Итого восемьсот пятьдесят.
– Рақмет. Саудаңыз жүрсін. – Спасибо. Отличной торговли.
– Сізге саудаңыз үшін көп рақмет. – Большое спасибо за покупку.
16
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Қайырлы күн. – Добрый день.
– Дәрігерге жазылайын деп едім. – Я бы хотел записаться к врачу.
– Аты-жөніңізді, мекенжайыңызды айтсаңыз. Жеке тұлға ретінде ме, әлде медициналық сақтандыру бойынша хабарласып тұрсыз ба? – Продиктуйте, пожалуйста, ФИО и адрес. Вы обращаетесь в качестве частного лица, или по медстраховке?
– Аты-жөнім: Шухрат Әбен. Медсақтандыру бойынша. – ФИО: Абен Шухрат. По страховке.
– Жақсы, Шухрат. Қай компания? Қай дәрігерге жазылғыңыз келеді? – Хорошо, Шухрат. Какая компания? К какому врачу хотите записаться?
– «Шеврон» компаниясы. – Компания «Шеврон».
– «Шеврон» компаниясына отбасы дәрігері Әлия Мұратқызы бекітілген. Дәл қай дәрігерге баруыңыз қажет екенін білсеңіз, онда соған жазамын. – К компании «Шеврон» прикреплен семейный врач Мураткызы Алия. Если точно знаете к какому врачу идти, тогда запишу к нему.
– Мен тіс дәрігеріне қаралуым қажет. – Мне нужно на осмотр к стоматологу.
– Түсіндім. Тіс дәрігеріне алдағы аптадан бастап орын бар. – Поняла. К стоматологу есть свободное время со следующей недели.
– Жарайды, ертерек босайтын дәрігерге жаза беріңіз. – Хорошо, запишите к стоматологу, который освободится в самое ближайшее время.
– Сізді 10 желтоқсан сағат 15:00-ге Абай Мұсаханұлына жазып қойдым. Бір күн бұрын тағы хабарлаймыз. – Я записала вас на 10 декабря в 15:00 к Мусаханулы Абаю. За день до приема мы свяжемся с вами еще раз.
– Көп рақмет, сау болыңыз. – Большое спасибо, до свидания.
17
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Бұл тіс емханасы, тыңдап тұрмын. – Стоматология, слушаю.
– Сұрағым бар еді. – У меня вопрос.
– Қоя беріңіз. – Задавайте.
– 5 жасар баланы қабылдайсыз ба? – Примете 5-летнего ребёнка?
– Әрине, бала қарайтын тіс дәрігеріміз бар. Қай күнге жазайын? – Конечно, у нас есть детский стоматолог. На какое число записать?)
– Бір қаралу қанша тұрады? – Сколько стоит один осмотр?
– Бірінші рет 5 мың, содан кейінгісі тістің қалай емделетініне байланысты. – Первый 5 тысяч, после уже зависит от способа лечения зуба.
– Жақсы, онда ертеңге жазыңызшы. – Хорошо, запишите тогда на завтра.
– Баланың ЖСН, аты-жөнін айта қойыңыз. – Продиктуйте, пожалуйста, ИИН, ФИО ребёнка.
– 150115642897, Алма Қайратқызы. –150115642897, Алма Қайратқызы.
– Сағат 11.00 ыңғайлы ма? – 11.00 часов удобно?
– Иә, рақмет. – Да, спасибо.
– Сау болыңыз. – До свидания.
18
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Маған дәрігердің көмегі қажет. – Мне нужна помощь врача.
– Не мазалап тұр? – Что вас беспокоит?
– Қызуым көтеріліп, тамағым ауырып тұр. – У меня температура, и горло болит.
– Онда сізді алдымен отбасы дәрігері қарасын. Соған жіберейін. Бірақ бірінше қан тапсыруыңыз керек болады талдауға. – Тогда в первую очередь вам нужно на осмотр к семейному врачу. Направлю вас к нему. Но предварительно нужно сдать кровь на анализ.
– Жарайды. Ол үшін ертең келуім керек пе? – Хорошо. Для этого мне необходимо утром подойти?
– Таңертең тәтті ештеңе жемеген болсаңыз, қазір тапсыра беруіңізге болады. – Если утром не ели ничего сладкого, то можно и сейчас сдать.
– Тәтті жемеймін жалпы. – Вообще сладкое не ем.
– Онда 2-қабаттағы 10-кабинетке кезекке тұрып, тапсыра беріңіз. Түсқайта сағат үште дәрігер сізді қабылдай алады. – Тогда займите очередь в 10-ый кабинет на 2-ом этаже, и можете сдать. После обеда к трём часам врач вас примет.
– Көп рақмет. – Большое спасибо.
19
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Қайырлы күн. – Добрый день.
– Маған ем тағайындап еді. Жазылып кетуіме бола ма? – Мне назначили лечение. Можно записаться?
– Тағайындаған қағазыңыз қолыңызда ма? – Лист назначения на руках у вас?
– Иә. – Да.
– Қандай аппарат? – Какой аппарат?
– Релакс 2. – Релакс 2.
– Жарайды, емге алдағы аптадан бастап келе аласыз. Сағат нешеге жазайын? – Хорошо, на лечение можете ходить со следующей недели. На какое время записать?
– Түсқайта келгенім ыңғайлы. Үш-төрт шамасында. – Мне удобно приходить после обеда. Примерно в три-четыре.
– Онда үш жарымға жазып қоямын. Алдағы дүйсенбіден бастап 9-бөлмеге келесіз. – Тогда запишу вас на половину четвертого. Со следующего понедельника будете приходить в кабинет 9.
– Рақмет. – Спасибо.
– Сау болыңыз. – До свидания.
20
– Сәлеметсіз бе. – Здравствуйте.
– Қайырлы күн. – Добрый день.
– Мен тұмауға қарсы егілейін деп едім. – Я бы хотел привиться от гриппа.
– Жарайды. Бізде екпенің екі түрі бар: біреуі Франциядан, екіншісі Германиядан жеткізілген. Қайсын таңдайсыз? – Хорошо. У нас два вида прививки: одна был поставлен из Франции, другая из Германии. Какой хотите выбрать?
– Сипаттамасын оқуыма бола ма? – Можно мне ознакомиться с описанием?
– Әрине. Мінекейіңіз. – Конечно. Вот, держите.
– Рақмет. Мен Франциядан жеткізілгенін таңдаймын. – Спасибо. Я выбираю поставленную из Франции.
– Өте жақсы. Егілуге ертең келе аласыз, үйткені бүгін орын жоқ. – Отлично. Завтра можете подойти для прививки, так как сегодня мест нет.
– Ертең нешеде? – Во сколько завтра?
– Таңғы тоғызда. Аты-жөніңізді айтасыз ба? Жазып алайын. – В девять утра. Продиктуйте, пожалуйста, ФИО для записи.
– Айдос Әлім. – Айдос Алим.
– Жазып алдым. Ертең күтеміз, Айдос. Сау болыңыз. – Записала. Ждём вас завтра, Айдос. До свидания.
– Сау болыңыз. – До свидания.©  Татьяна Валяева   2007–2021
http://kaz-tili.kz/
Вернуться к началу


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Гостевая книга