Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Приветствие
Знакомство
Просьба
Согласие
Время
Телефон
В магазине
Пожелания
Благодарность
Приятного аппетита
Медицина
Дорога
Работа стр.1, стр.2
 Полезные фразы
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
Цитаты
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Р. Керимбаев А. Керимбаев
«Русско-казахский сборник
фраз и словосочетаний»
Диалоги  стр.1  стр.2
Жаңа толқын

Цитаты, афоризмы, пословицы, общеизвестные фразы и прочее

Сборник 05

Автор: Рауль Керимбаев

Ц05-01
Қанша байлық жинасаң да, бұйырғаннан артық жей алмайсың. Сколько не копи богатства, все равно не съешь больше положенного.
Тастың бәрі шақпақ емес. Не всякий камень кремень.
Денсаулық болса барлығы болады. Будет здоровье - будет все.
Құрметті ханымдар мен мырзалар! Уважаемые дамы и господа!
Киімің тозық, жаның берік болсын. Пусть одежда износится, а сам будь крепким.
«Әңгіме жол қысқартады» деген. Как говорится: «Разговор сокращает дорогу».
Жол қадірін жүрген білер. Цену дороги знает идущий.
Бұндай нәрсемен қалжыңдауға болмайды. Такими вещами не шутят.
Жер бетінде ештеңе мәңгі емес. Ничто не вечно на земле.
Қақылдаған тауық тумай қоймайды. Раскудахтавшаяся курица не успокоится, пока яйцо не снесёт.
Ц05-02
Туған жердің ауасы да ем. На Родине и воздух - лекарство.
Отарда әскерде болғандар циркте күлмейді. Кто служил в Отаре, тот в цирке не смеется.
Панасы жоқ таудан без, пайдасы жоқ байдан без. Прочь беги от горы, которая не защищает, прочь беги от богача, который не помогает.
Күлкі өмірді ұзартады. Смех продлевает жизнь.
Сөге жамандама. Не поминай лихом.
Достықты қадірлеңіз. Цените дружбу.
Бақыт енді кайтып оралмас... Счастья больше не будет…
Сенің бақытың өз қолыңда. Твоё счастье в твоих руках.
Бірлік – сәттілік негізі. Единство – залог успеха.
Шаш ұзын, ақыл қысқа. На голове густо, а в голове пусто.
Ц05-03
Өмір деген күрес. Жизнь - борьба.
Күлкі – барлық пәлеге әрі дәрі, әрі тұмар, әрі дауа. Смех – и лекарство, и оберег, и панацея от всех бед.
Ғұлама әулие болғанда оның ізі суда да қалады. Рухани Когда есть святой мудрец, он оставляет следы и на воде. Рухани
Ешнәрсе істемейтіндер ғана қателеспейді. Не ошибаются лишь те, кто ничего не делают.
Өмірден ләззат алыңыз. Наслаждайтесь жизнью.
Той өкпесіз болмас. Свадьба без обиды не бывает (всегда кто-то остается обиженным).
Астана – Қазақстан Республикасының елордасы. Астана – столица Казахстана.
Қағаз қызармайды. Бумага не краснеет.
Ерекшелігі жоқ ереже болмайды. Нет правила без исключения.
Әр сәтті бағалаңыздар. Цените каждое мгновенье.
Ц05-04
Әр заттың өз өлшемі бар. Всему есть мера.
Әкенің қадірін балалы болғанда білесің. Цену отцу узнаешь, когда появятся собственные дети.
Орын адамның емес, адам орынның көркі. Не место человека красит, но человек место.
Әйел - бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді. Женщина одной рукой укачивает ребенка, другой - мир.
Анам разы болса, басқалар не айтса да маған бәрі бір. Если моя мать будет довольна, то мне всё равно, что скажут другие.
Барлық елдердің пролетарлары, бірігіңдер! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Шешімі табылмас дүние жоқ. Безвыходных ситуаций не бывает.
Гюлчетай: «Мырзам мені сүйікті әйел етіп тағайындады!» Гюльчетай: «Господин назначил меня любимой женой!»
Күн шығыс елі. Страна восходящего солнца.
Барлығын басынан бастауға ешқашан да кеш емес. Никогда не поздно начать сначала.
Ц05-05
Ерке бұзау екі емер. Ласковый теленок двух маток сосет.
Жақсы әңгіме жұмыс күнін қысқартады. Хороший разговор сокращает рабочий день.
Ең бастысы бас аман, елдің тыныштығы! Самое главное – здоровье, мир среди людей!
Ақымаққа намаз үйретсең, жайнамазға басын жарады. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. *Жайнамаз - коврик для молитвы у мусульман.
Тігілмеген етігіңді мақтама. Не хвали ещё не сшитые сапоги.
Өмірде мінсіз кісі болмайды. В жизни нет людей без недостатков.
Ол да оңай шағылатын жаңғақ емес. Он тоже непростой орешек.
Сәрсенбі – сәтті күн. Среда – день удачливый.
Шыдам мен еңбек, бәрін де жеңбек. Терпение и труд всё перетрут.
Естігенің жалған болар, көргеніңді айт. Говори, что видел, услышанное может быть ложью.
Ц05-06
Алтын жұмыртқа табатын тауықты союға бола ма? Разве можно резать курицу, несущую золотые яйца?
Ақылды әйел – отбасының ұйытқысы. Умная женщина - душа семьи.
Шығу амалы жоқ жағдайлар болмайды. Безвыходных ситуаций не бывает.
Адам бәріне де қабілетті. Человек способен на всё.
Әрбіріміз қателесуіміз мүмкін. Каждый из нас может ошибаться.
Бұл – қашып құтылмайтын нәрсе. Это неизбежная вещь.
Не, не? Ожау мен тегене! Что, что? Поварёшка и тазик вот что!
Жаңа күн – жаңа мүмкіндік! Новый день – новые возможности!
Іздеген табады, сұраған алады. Ищущий находит, просящий получает.
Ештеңені жасағаннан да ештеңе жасамаған артық. Лев Толстой. Лучше ничего не делать, чем делать ничего. Лев Толстой.
Ц05-07
Біздікі бізден ешқайда кетпейді. Наше от нас никуда не денется.
Тағдыр солай ұйғарды. Судьба так решила.
Жақсы біткеннің бәрі жақсы. Всё хорошо, что хорошо кончается.
Құдайдың еркесі. Баловень судьбы.
Сен кішкентай жақсылық жасай алмадың ба, үлкенін де жасай алмайсың. Если ты не смог сделать маленького добра, не сделаешь и большого.
Бәрінің өз уақыты бар. Всему своё время.
Әр адамның тағдыры әр түрлі. У каждого своя судьба.
Мемлекеттік тілде сөйлеу - біздің азаматтық парызымыз. Говорить на государственном языке - наш гражданский долг.
Алыста жүрсең де, сен әрқашанда қасымдасың, себебі жүрегімдесің. Ты далеко, но ты всегда рядом, потому что в сердце моем.
Наданмен дос болма. Не дружи с неучем.
Ц05-08
Келемін деушілерге есік ашық. Желающим вход свободный.
Әркімге - өзінікі. Каждому своё.
Киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады. Встречают по одежке, провожают по уму.
Астана - Қазақстан тұмарындай. Астана – талисман Казахстана.
Махаббат адамдарды ақымақ қылады. Любовь делает людей глупыми.
Кімнің кім екенін уақыт көрсетер! Время покажет кто есть кто!
Осы сөзді мұртыңа орап қой. Эти слова намотай на ус.
Доссыз өмір - тұссыз ас. Жизнь без друзей, что пища без соли.
Кіндік әке. Крестный отец.
Бір күні Америкада. Однажды в Америке.
Ц05-09
Ақыры аяғында әр адам өз орнын табады. В конце концов, каждый человек находит своё место.
Саясат — лас тірлік. Политика - это грязное дело.
Ештеңеге қарамастан өмір сүру! Несмотря ни на что жить!
Бәледен аулақ. Подальше от греха.
Асықпаған арбамен қоян алар. Тише едешь, дальше будешь. Буквально: Тот, кто умеет ждать, сумеет зайца на арбе догнать.
Кім кінәлі? Кто виноват?
Атыс-шабыс фильм. Назар аударыңыз! Барлық посттарға... Боевик. Внимание! Всем постам...
Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, а если не будешь уважать, то будешь сам страдать.
Екі кісі бір кісінің Тәңірісі. Одна голова хорошо, а две лучше. Буквально. Двое для одного являются Богом.
Өмір бір рет қана беріледі. Жизнь дается только один раз.
Ц05-10
Оқпен бірді, өткір сөзбен мыңды құлатасың. Пулей попадешь в одного, а метким словом - в тысячу.
Жанымда осындай сұлулық отырғанда, мен өз ауылымда тұрғым келмейді. Когда рядом сидит такая красота, я не хочу жить в своём ауле.
Жамандық пайда әкелмейді. Зло не приносит пользы.
Көктем – махаббат мезгілі. Весна - пора любви.
Қастандық теориясы. Теория заговора.
Құрыш қалай шынықты. Как закалялась сталь.
Көргеніңнен көрмегенің көп. Поживём - увидим. букв. Ещё не виденного больше, чем виденного..
Қарағым, шай бересің бе, жоқ па? Бермесең көрші үйге барып ішіп келейін. Дорогая, ты чай дашь или нет? Если нет, то пойду попью чай у соседей.
Махаббатта күмәнға орын жоқ. В любви нет места сомнениям.
Жұлдызды соғыстар. Звёздные войны.
Ц05-11
Ондай-ондай ханның қызында да болады. И на старуху бывает проруха. Букв. Такое случается и с ханской дочерью.
Жамандық жерде жатпайды. Худые вести не лежат на месте. Букв. Плохое в земле не лежит.
Өмірі заңы осындай. Алдында не күтіп тұрғанын білмейсің. Таковы законы жизни. Не знаешь, что тебя ждёт впереди.
Үйге бала келгенде - ұйқы кетеді, ақша кетеді, демалыс кетеді, бірақ оның орнына үлкен бақыт келеді. Когда рождается ребёнок, уходят сон, деньги, отдых, но приходит большое счастье.
Жанр дағдарысы. Кризис жанра.
Жақсы адамдармен ғана жақсымын. Жамандармен жақсы бола алмаймын. Я хороший только с хорошими людьми, а с плохими я быть хорошим не могу.
Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
Дүниенің кілті білімде. Ключ мира в знании.
Мақалмен дауласа алмайсың. С пословицей не поспоришь.
Ең жақсы қорғаныс – шабуыл. Лучшая защита - нападение.
Ц05-12
Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Сегодняшние дела не откладывай на завтра.
Алиса айнаның арғы бетінде. Алиса в Зазеркалье.
Қай жерге қарасам да сені көремін! Өмір бойы сені сүйіп өтемін. Сен үшін өмірімді беремін. Жаным! Жалғызым! Менің туған Елім Қазақстаным! Куда не брошу взгляд - вижу тебя! Всю жизнь люблю тебя! Ради тебя жизнь свою отдам! Дорогая! Единственная! Страна моя родная, мой Казахстан!
Адам-балық. Человек-амфибия.
Балалар - біздің болашағымыз! Дети - наше будущее!
«Басқалар не ойлайды?» деген сұрақ ең соңғы орында тұруы тиіс. Негізінде, басқаларға бәрібір. Өмір сенікі… «Что подумают другие?» - этот вопрос должен стоять на последнем месте. В основном, всем все равно. Жизнь твоя…
Галактика сақшылары. Стражи Галактики.
Кек алушылар. Мстители.
Адам және заң. Человек и закон.
Өзің су ішетін құдыққа түкірме. Не плюй в колодец, из которого пьешь.
Ц05-13
Қасиетті Ертіс жағасында. На берегу святого Иртыша.
Өрмекші-адам. Человек-паук.
Өмір оңалып келеді. Жизнь налаживается.
Тырнағы ұзын қыздардың мұрны таза болады. "Халық" даналығы. У девушек с длинными ногтями в носу чисто. "Народная" мудрость.
Бұл өмірде бастысы - үлгеру. Главное в этой жизни - успеть.
Архимед заңы бойынша дәмді түскі астан кейін ұйықтап алу керек. После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать.
Өмір бәрін үйретеді, үйренбесең күйретеді. Жизнь всему научит, а не научишься - сломит.
Тамшыдай сезім болған жерде, мұхиттай төзім болады. Там, где есть капля чувства, будет терпение с океан.
Шайтан азғырды. Черт попутал.
Еңбек ширатады, өмір үйретеді. Жизнь обучает, а труд закаляет.
Ц05-14
Еті тітіркенді. Мурашки по телу поползли.
Қасық қанымыз қалғанша шайқасамыз. Будем сражаться до последней капли крови.
Мақал желге айтылмайды. Пословица не на ветер молвится.
Оның тілі ұзын. У него длинный язык.
Заңды білмесең де, жауапкершіліктен босатылмайсың. Незнание закона не освобождает от ответственности.
Тағдырға қарсы тұра алмайсың. С судьбой не поспоришь.
Жұрттың бәріне жағу қиын. Всем трудно угодить.
Сәтті шықса – мақталасың, сапасыз жасалса - датталасың. Сделаешь удачно – похвалят, сделаешь не качественно - осудят.
Мақал бекер айтылмас. Пословица недаром молвится.
Ескі болса да, мақал ескірмейді. Старая пословица век не сломится.
Ц05-15
Дос қиыншылықта танылады. Друг познаётся в беде.
Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Груз, поднятый общими усилиями, лёгок.
Бастилия қамалының алынған күнімен! (1789 жылдың 14 шілдесі) С днём взятия Бастилии! (14 июля 1789 года)
Ана сүті аузынан кетпеген. Молоко на губах не обсохло.
Оңайдың оңайы. Проще простого.
Үзілген үміт. Разбитые надежды.
Ойлануға ақпарат. Информация к размышлению.
Бір қадам алға, екі қадам артқа. Шаг вперед, два шага назад.
Қолыңнан келсе - жақсылықты жариясыз жаса! Если можешь, делай добро молча!
Өз обалы өзіне. Пусть пеняет на себя.
Ц05-16
Нағыз полковник! Настоящий полковник!
Балапанды күзде санайды. Цыплят по осени считают.
Зұлым тағдыр. Судьба-злодейка.
Адам – мына дүниенің қонағы. Человек – гость этого мира.
Талабым жоқ. Претензий не имею.
Азап жолында. Хождение по мукам.
Өлгенше үмітім үзілмейді. Пока дышу, надеюсь.
Адамның тағдыры. Судьба человека.
Үйдегі қоқысты далаға төкпе. Не выноси сор из избы.
Құдайдың салғанын көрерсің. От судьбы не уйдешь.
Ц05-17
Түрме мен кедейліктен құтылам деп ойлама. Орыстың мәтел. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Русская поговорка
Тірі өлік. Живой труп.
Бізді тағдыр бөліп жіберді. Судьба разделила нас.
Бермуд үшбұрышының құпиялары. Тайны Бермудского треугольника.
Өмір сабақтары. Уроки жизни.
Аузы-мұрны қисаймай. Без зазрения совести.
Елуде-елу. Пятьдесят на пятьдесят.
Ақылды келіседі, ақымақ керіседі. Умный смиряется, глупый надувается
Батқан пілді піл ғана шығара алады. Клин клином вышибают. Буквально: Застрявшего слона может вытащить только слон.
Сенім білдір, бірақ тексер. Доверяй, но проверяй.
Ц05-18
Өзіміз өзгермесек, өмір де өзгермейді. Если мы сами не изменимся, то и жизнь не изменится.
Тіл - қатынас құралы. Язык - средство общения.
Жаман күндер бумеранг сияқты айналып келе бередi. Плохие дни, как бумеранг, возвращаются.
Мына нөмір бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз Екі екі үш, үш үш екі, екі екі үш. Елеспен күрес бөлімі. Просим вас звонить по этому телефону 223332223. Отдел борьбы с привидениями.
Қызықты жұмыста қызықты түстерің де көресің. Hа интересной работе и сны интересные видишь.
Жаман атай көрмеңіз. Не поминайте лихом.
Жұрт не дейді? Что скажут люди?
Елден ұят болады. Перед людьми будет стыдно.
Жақсы келін – қызыңдай, жақсы күйеу – ұлыңдай. Хорошая невестка, как дочь родная, хороший зять, как сын родной.
Жылы ізін суытпай. По горячим следам.
Ц05-19
Біздің сүйікті дəрігер. Наш любимый доктор.
Ұрладың, іштің - түрмеге түстің! Романтика. Украл, выпил - в тюрьму! Романтика.
Мен қолымнан келгенді істедім, кім де кім бұдан асырып түсірем десе, байқап көрсін. Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше.
Соңғы демге дейін. До последнего вздоха.
Қым¬батты менің адамым. Дорогой мой человек.
Үйренуге ешқашан кеш емес. Учиться никогда не поздно.
Істегеннен айтқан оңай. Говорить легче, чем делать.
Бүгін істей алатыныңды, ешқашанда ертеңге қалдырма. То, что можно сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра.
Алғаш рет бірінші сыныпқа барамын. В первый раз, в первый класс.
Әлемді өзгерткің келсе - өзіңнен баста! Если хочешь изменить мир - начни с себя!
Ц05-20
Тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа. Не буди лихо, пока оно тихо.
Уақыт бәрін реттейді. Время всё расставит на свои места.
Клиент әрдайым дұрыс айтады. Клиент всегда прав.
Жұртшылық көп, ал адамды табу қиын. Диоген Людей много, а человека найти трудно. Диоген
Ұсқынсыз үйрек. Гадкий утёнок.
Жүректен жүрекке. От сердца к сердцу.
Капитан, капитан жымиыңыз! Капитан, капитан улыбнитесь!
Үлкен кемеге ұзақ сапар. Большому кораблю - большое плавание.
Мисыз бас - шайтанның шеберханасы. Праздный мозг - мастерская дьявола. Англ. Пословица
Біз демократиялық елде өмір сүріп жатырмыз. Мы живём в демократической стране.© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Цитаты, афоризмы и пр. 02 Вернуться к началу Пословицы  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга