Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Суперлёг. чтение
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  1. 5  

Каталог тем
Лёг.истор.
  1. 1  
  1. 2  
  1. 3  
  1. 4  
  1. 5  
  1. 6  
  1. 7  
 Истории о детях
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  2. 6  
  2. 7  
 Занимательное чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
 Казахский по уровням
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  4. 1  
  5. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  4. 2  
  5. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  4. 3  
  5. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  4. 4  
  5. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
  4. 5  
  5. 5  
  2. 6  
  3. 6  
 Лёгкое чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Короткие истории
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Кирил/Latyn 

Истории о детях

Том 1, страница 1
Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

      1. Қызыл доп еденде жатыр
      Доп еденде жатыр. Бұл қызыл доп. Бұл резеңке доп. Бөбек допқа қарап тұр. Мысық допқа қарап тұр. Мысықтың түсі қара. Мысық допқа жақындайды. Мысық допты табанымен соғады. Доп еденде домалайды. Бөбек күлімдейді.

      1. Qyzyl dop edende jatyr
      Dop edende jatyr. Būl qyzyl dop. Būl rezeñke dop. Böbek dopqa qarap tūr. Mysyq dopqa qarap tūr. Mysyqtyñ tüsı qara. Mysyq dopqa jaqyndaidy. Mysyq dopty tabanymen soğady. Dop edende domalaidy. Böbek külımdeidı.
Скрыть текст
      2. Жылы ауа және бутерброд
      Терезе ашық. Ауа терезе арқылы кiріп жатыр. Бұл жылы ауа. Күн жылы. Ауадан нан иісі аңқиды. Бұл жаңа піскен нан иісі. Ол жағымды иіс. Ол баланың аштық сезімін оятады. Ол ас үйге бара жатыр. Бiр бутерброд iстедi. Отырды. Ол бутерброд жеп отыр.

      2. Jyly aua jäne buterbrod
      Tereze aşyq. Aua tereze arqyly kırıp jatyr. Būl jyly aua. Kün jyly. Auadan nan iısı añqidy. Būl jaña pısken nan iısı. Ol jağymdy iıs. Ol balanyñ aştyq sezımın oiatady. Ol as üige bara jatyr. Bır buterbrod ıstedı. Otyrdy. Ol buterbrod jep otyr.
Скрыть текст
      3. Ол киініп далаға шығады
      Бала шұлығын киіп жатыр. Ол туфлиін киіп жатыр . Ол бауын байлап жатыр. Ол есікке қарай бара жатыр. Ол есік тұтқасын бұрып жатыр. Ол есікті ашып тұр. Ол көшеге шықты. Ол есікті жауып жатыр. Ол көше бұрышына бара жатыр. Ол өз досын көрді. Ол досына қол бұлғап жатыр.

      3. Ol kiınıp dalağa şyğady
      Bala şūlyğyn kiıp jatyr. Ol tufliın kiıp jatyr . Ol bauyn bailap jatyr. Ol esıkke qarai bara jatyr. Ol esık tūtqasyn būryp jatyr. Ol esıktı aşyp tūr. Ol köşege şyqty. Ol esıktı jauyp jatyr. Ol köşe būryşyna bara jatyr. Ol öz dosyn kördı. Ol dosyna qol būlğap jatyr.
Скрыть текст
      4. Шулы жануарлар, жуас жануарлар
      Ит үреді. Ол үргенді жақсы көреді. Құс ән шырқайды. Ол ән шырқаганды жақсы көреді. Ит пен құс шулы жануарлар. Мысық мияулайды. Ол аш болған кезде мияулайды. Ол ашулы болған кезде мияулайды. Балық еш нәрсе айтпайды. Тасбақа еш нәрсе айтпайды. Тышқан еш нәрсе айтпайды. Кесіртке еш нәрсе айтпайды. Олар тыныш жануарлар.

      4. Şuly januarlar, juas januarlar
      İt üredı. Ol ürgendı jaqsy köredı. Qūs än şyrqaidy. Ol än şyrqagandy jaqsy köredı. İt pen qūs şuly januarlar. Mysyq miaulaidy. Ol aş bolğan kezde miaulaidy. Ol aşuly bolğan kezde miaulaidy. Balyq eş närse aitpaidy. Tasbaqa eş närse aitpaidy. Tyşqan eş närse aitpaidy. Kesırtke eş närse aitpaidy. Olar tynyş januarlar.
Скрыть текст
      5. Олар доп ойнайды
      Боб допты алды. Ол допты лақтырды. Билл допты қағып алды. Билл допты қайта лақтырды. Боб допты қағып алды. Боб допты Билға лақтырды. Билл допты құлатып алды. Билл допты көтерді. Билл допты Бобтың басынан асыра лақтырды. Боб артқа қарай шегінді. Ол допқа қарай секірді. Ол допты қағып алды.

      5. Olar dop oinaidy
      Bob dopty aldy. Ol dopty laqtyrdy. Bill dopty qağyp aldy. Bill dopty qaita laqtyrdy. Bob dopty qağyp aldy. Bob dopty Bilğa laqtyrdy. Bill dopty qūlatyp aldy. Bill dopty köterdı. Bill dopty Bobtyñ basynan asyra laqtyrdy. Bob artqa qarai şegındı. Ol dopqa qarai sekırdı. Ol dopty qağyp aldy.
Скрыть текст
      6. Едендегі печенье
      Қыз бала қаптамадан печеньені шығарып алды. Ол печеньені түсіріп алады. Ол еденге құлап түсті. Ол төрт бөлікке бөлініп қалды. Төрт бөлік еденде жатыр. Ол бөліктерді жинады. Ол оларды ас үйге апарды. Ол оларды қоқыс шелегіне тастады. Ол қаптамадан басқа печеньені шығарып алады.

      6. Edendegı peşene
      Qyz bala qaptamadan peşenenı şyğaryp aldy. Ol peşenenı tüsırıp alady. Ol edenge qūlap tüstı. Ol tört bölıkke bölınıp qaldy. Tört bölık edende jatyr. Ol bölıkterdı jinady. Ol olardy as üige apardy. Ol olardy qoqys şelegıne tastady. Ol qaptamadan basqa peşenenı şyğaryp alady.
Скрыть текст
      7. Ит пен мысық
      Мысық өзінің аяқтарын жалайды. Мысық өзінің ішін жалайды.Ит өзінің аяқтарын жалайды. Ит өзінің ішін жалайды. Мысық шөпте жатыр. Ит шөпте жатыр. Мысық арқасына аунады. Ит арқасына аунады. Ит пен мысық бірге бір қимылды жасайды.

      7. İt pen mysyq
      Mysyq özınıñ aiaqtaryn jalaidy. Mysyq özınıñ ışın jalaidy. İt özınıñ aiaqtaryn jalaidy. İt özınıñ ışın jalaidy. Mysyq şöpte jatyr. İt şöpte jatyr. Mysyq arqasyna aunady. İt arqasyna aunady. İt pen mysyq bırge bır qimyldy jasaidy.
Скрыть текст
      8. Оның шұжықша жегісі келеді
      Бала тоңазытқышты ашты. Ол тоңазытқыштың ішіне қарады. Ол аш. Оның тамақ жегісі келді. Ол қаптаманы көрді. Бұл шұжықшаның қаптамасы. Қаптамада алты шұжықша жатыр. Ол қаптамадан екі шұжықшаны шығарып алды. Ол тоңазытқышты жапты. Ол тәрелкеге шұжықшаны салды.

      8. Onyñ şūjyqşa jegısı keledı
      Bala toñazytqyşty aşty. Ol toñazytqyştyñ ışıne qarady. Ol aş. Onyñ tamaq jegısı keldı. Ol qaptamany kördı. Būl şūjyqşanyñ qaptamasy. Qaptamada alty şūjyqşa jatyr. Ol qaptamadan ekı şūjyqşany şyğaryp aldy. Ol toñazytqyşty japty. Ol tärelkege şūjyqşany saldy.
Скрыть текст
      9. Оның кітабы және мысығы
      Қыз бала кітапты алды. Бұл оның сүйікті кітабы. Оның мұқабасы қызыл. Онда елу екі бет бар. Онда көп суреттер бар. Суретте жануарлар көп. Ол жануарларды жақсы көреді. Оның екі мысығы бар. Ол өзінің мысықтарын жақсы көреді. Олардың аты Флафи және Мафи. Ол оларға кітаптын суретін көрсетеді.

      9. Onyñ kıtaby jäne mysyğy
      Qyz bala kıtapty aldy. Būl onyñ süiıktı kıtaby. Onyñ mūqabasy qyzyl. Onda elu ekı bet bar. Onda köp suretter bar. Surette januarlar köp. Ol januarlardy jaqsy köredı. Onyñ ekı mysyğy bar. Ol özınıñ mysyqtaryn jaqsy köredı. Olardyñ aty Flafi jäne Mafi. Ol olarğa kıtaptyn suretın körsetedı.
Скрыть текст
      10. Балалар және олардың мұғалімі
      Оның жұмысы бар. Ол мұғалім. Ол кішкентай балаларды оқытады. Ол оларды оқуға үйретеді. Ол оларды жазуға үйретеді. Балалар тез үйренеді. Олар оқуды тез үйренеді. Олар жазуды тез үйренеді. Ол өзінің жұмысын жақсы көреді. Ол балаларды жақсы көреді. Ол балаларға жаңа нәрселерді үйретуді жақсы көреді.

      10. Balalar jäne olardyñ mūğalımı
      Onyñ jūmysy bar. Ol mūğalım. Ol kışkentai balalardy oqytady. Ol olardy oquğa üiretedı. Ol olardy jazuğa üiretedı. Balalar tez üirenedı. Olar oqudy tez üirenedı. Olar jazudy tez üirenedı. Ol özınıñ jūmysyn jaqsy köredı. Ol balalardy jaqsy köredı. Ol balalarğa jaña närselerdı üiretudı jaqsy köredı.
Скрыть текст
      11. Ата-анасы балаларын оттан құтқарып жатыр
      Үйді жалын басты. Терезелерден жалын атқылап жатыр. Терезелерден түтін бұрқырап жатыр. Үйден ер адам жүгіріп шықты. Ол қолында нәрестені әкеле жатыр. Үйден әйел адам жүгіріп шықты. Ол қолында нәрестені әкеле жатыр. Үйге өрт сөндіруші машина жақындап келеді.

      11. Ata-anasy balalaryn ottan qūtqaryp jatyr
      Üidı jalyn basty. Terezelerden jalyn atqylap jatyr. Terezelerden tütın būrqyrap jatyr. Üiden er adam jügırıp şyqty. Ol qolynda närestenı äkele jatyr. Üiden äiel adam jügırıp şyqty. Ol qolynda närestenı äkele jatyr. Üige ört söndıruşı maşina jaqyndap keledı.
Скрыть текст
      12. Кішкентай қыздың қолынан не келеді
      Қыз бала алтыда. Ол жүре алады, жүгіре алады, футбол ойнай алады және аттың үстінде шаба да алады, итін серуендете алады, оқи алады, жаза біледі.

      12. Kışkentai qyzdyñ qolynan ne keledı
      Qyz bala altyda. Ol jüre alady, jügıre alady, futbol oinai alady jäne attyñ üstınde şaba da alady, itın seruendete alady, oqi alady, jaza bıledı.
Скрыть текст
      13. Бала төсекке жатады
      Бала кілем үстінде еңбектеп жүр. Ол тоқтайды. Сосын тағы кішкене еңбектейді. Сосын қайта тоқтайды. Анасы балаға қарап тұр. Ол баласын қолына алады. Ол баласын керуетке апарады. Ол баласын керуетке жатқызады. Ол баласының үстіне көрпе жабады. Бала ұйықтауға жатады.

      13. Bala tösekke jatady
      Bala kılem üstınde eñbektep jür. Ol toqtaidy. Sosyn tağy kışkene eñbekteidı. Sosyn qaita toqtaidy. Anasy balağa qarap tūr. Ol balasyn qolyna alady. Ol balasyn keruetke aparady. Ol balasyn keruetke jatqyzady. Ol balasynyñ üstıne körpe jabady. Bala ūiyqtauğa jatady.
Скрыть текст
      14. Ол шоколад батонын жеп жатыр
      Бала шоколад батонын алды. Ол орауыштағы жазбаны оқыды. Орауышта Baby Ruth деп жазулы тұр. Ол орауышты ашты. Ол орауышты қоқыс шелегіне лақтырды. Ол батонды тістеді. Ол оны шайнады. Ол оны жұтты. Ол қайтадан батонды тістеді. Ол өте дәмді. Ол шоколад батонын қатты ұнатады.

      14. Ol şokolad batonyn jep jatyr
      Bala şokolad batonyn aldy. Ol orauyştağy jazbany oqydy. Orauyşta Baby Rūth dep jazuly tūr. Ol orauyşty aşty. Ol orauyşty qoqys şelegıne laqtyrdy. Ol batondy tıstedı. Ol ony şainady. Ol ony jūtty. Ol qaitadan batondy tıstedı. Ol öte dämdı. Ol şokolad batonyn qatty ūnatady.
Скрыть текст
      15. Рюкзак пен автобус
      Мектепке баратын уақыт келді. Бала кітаптарды рюкзагына салды. Ол қолын баулардан өтізді. Ол рюкзакты арқасына киді. Ол далаға шықты. Ол автобус аялдамасына барды. Ол автобус аялдамасында тұр. Ол автобусты күтіп тұр. Ол автобусты көріп тұр.

      15. Rükzak pen avtobus
      Mektepke baratyn uaqyt keldı. Bala kıtaptardy rükzagyna saldy. Ol qolyn baulardan ötızdı. Ol rükzakty arqasyna kidı. Ol dalağa şyqty. Ol avtobus aialdamasyna bardy. Ol avtobus aialdamasynda tūr. Ol avtobusty kütıp tūr. Ol avtobusty körıp tūr.
Скрыть текст
      16. Аспандағы ұшақ
      Бала шуды естіп жатыр. Ол жоғарыға қарайды. Ол ұшақты көріп тұр. Ұшақ аспанда. Ол күміс түсті ұшақ. Оның екі қанаты бар. Оның құйрығы бар. Оның екі реактивті қозғалтқышы бар. Ұшақтың ішінде ұшқыш бар. Ол ұшақты жүргізеді. Ол ұшақты жерге қондырады.

      16. Aspandağy ūşaq
      Bala şudy estıp jatyr. Ol joğaryğa qaraidy. Ol ūşaqty körıp tūr. Ūşaq aspanda. Ol kümıs tüstı ūşaq. Onyñ ekı qanaty bar. Onyñ qūiryğy bar. Onyñ ekı reaktivtı qozğaltqyşy bar. Ūşaqtyñ ışınde ūşqyş bar. Ol ūşaqty jürgızedı. Ol ūşaqty jerge qondyrady.
Скрыть текст
      17. Диснейлендке барамыз
      Қыз бала Диснейлендты қатты ұнатады. Диснейлендте тұрғысы келеді. Диснейлендке күнде барғысы келеді. Оның ата-анасы оны жыл сайын Диснейлендке апарады. Диснейлендте оның көңілі өте көтеріңкі. Ол Микки Маусты көреді. Ол көп аттракционға барады. Әткеншекте өте көңілді. Оның қайта-қайта әткеншекте айналғысы келеді.

      17. Disneilendke baramyz
      Qyz bala Disneilendty qatty ūnatady. Disneilendte tūrğysy keledı. Disneilendke künde barğysy keledı. Onyñ ata-anasy ony jyl saiyn Disneilendke aparady. Disneilendte onyñ köñılı öte köterıñkı. Ol Mikki Mausty köredı. Ol köp atraksionğa barady. Ätkenşekte öte köñıldı. Onyñ qaita-qaita ätkenşekte ainalğysy keledı.
Скрыть текст
      18. Оның “Америка төбешіктеріне” бірінші баруы
      Бала “Америка төбешіктеріне” шығады. Анасы жанында. Бұл оның “Америка төбешіктеріне” бірінші баруы. “Америка төбешіктері” қозғала бастайды. Ол өте тез. Олар үстіге шығып астыға түседі. Олар айналым бойынша айналады. Ол анасына қарайды. Анасы оған қарайды. Екеуі күледі. “Америка төбешіктері” өте көңілді!

      18. Onyñ “Amerika töbeşıkterıne” bırınşı baruy
      Bala “Amerıka tóbeshikterine” shyǵady. Anasy janynda. Bul onyń “Amerıka tóbeshikterine” birinshi barýy. “Amerıka tóbeshikteri” qozǵala bastaıdy. Ol óte tez. Olar ústige shyǵyp astyǵa túsedi. Olar aınalym boıynsha aınalady. Ol anasyna qaraıdy. Anasy oǵan qaraıdy. Ekeýi kúledi. “Amerıka tóbeshikteri” óte kóńildi!
Скрыть текст
      19. Туған күніне торт пен май шамдар
      Бүгін қыз баланың туған күні. Ол алтыға толды. Ол туған күніне әкелген тортқа қарады. Торттың ақ глазурі бар. Үстінде алты майшам. Ата-анасы «Happy Birthday» өлеңін айтты. Әкесі майшамдарды жақты. Ол тілек тіледі. Ол майшамдарды үрлеп сөндірді. Ол қол шапалақтады. Ата-анасы да қол шапалақтады.

      19. Tuğan künıne tort pen mai şamdar
      Bügın qyz balanyñ tuğan künı. Ol altyğa toldy. Ol tuğan künıne äkelgen tortqa qarady. Torttyñ aq glazurı bar. Üstınde alty maişam. Ata-anasy «Happy Bırthday» öleñın aitty. Äkesı maişamdardy jaqty. Ol tılek tıledı. Ol maişamdardy ürlep söndırdı. Ol qol şapalaqtady. Ata-anasy da qol şapalaqtady.
Скрыть текст
      20. Ваннадағы кішкентай кеме
      Бала ваннаны суға толтырды. Ол оны жылы суға толтырды. Ол ваннаға түсті. Ол өз резеңке кемесімен ойнап жатыр. Резеңке кеме суда жүзіп жүр. Бала кемені басты. Ол оны түбіне жапырайтты. Ол оны жіберді. Резеңке кеме су бетіне қалқып шықты. Ол суда жүзіп жүр.

      20. Vanadağy kışkentai keme
      Bala vanany suğa toltyrdy. Ol ony jyly suğa toltyrdy. Ol vanağa tüstı. Ol öz rezeñke kemesımen oinap jatyr. Rezeñke keme suda jüzıp jür. Bala kemenı basty. Ol ony tübıne japyraitty. Ol ony jıberdı. Rezeñke keme su betıne qalqyp şyqty. Ol suda jüzıp jür.
Скрыть текст


В подготовке текстов на казахском языке участвовали пользователи сайта sozdik.kz:
Akerke Amiralieva, Nazima Tokabayeva, Маргулан Канат, Мади Толегенов, Мира Абенова, Жандос Бакытбекулы, Гульзайнаб Сисенова,
Жузумгуль Кушкинбаева, Дана Пашан, Еркежан Каймоллаева, Максат Маликов, Бағлан Көке, Баян Сапарбек, Майра Фазыл и другие.
Корректор текстов на казахском языке: Атлас Кудайбергенова© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Лёгкие истории. Том 1, стр.7 Вернуться к началу Истории о детях. Том 1, стр.2  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга