Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Суперлёг. чтение
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  1. 5  

Каталог тем
Лёг.истор.
  1. 1  
  1. 2  
  1. 3  
  1. 4  
  1. 5  
  1. 6  
  1. 7  
 Истории о детях
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  2. 6  
  2. 7  
 Занимательное чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
 Казахский по уровням
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  4. 1  
  5. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  4. 2  
  5. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  4. 3  
  5. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  4. 4  
  5. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
  4. 5  
  5. 5  
  2. 6  
  3. 6  
 Лёгкое чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Короткие истории
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Кирил/Latyn 

Занимательное чтение

Том 1, страница 1
Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

      1. Ол зообағына барады
      Қыз зообағына келе жатыр. Ол арыстанды көреді. Арыстан ақырады. Ол пілді көреді. Пілдің тұмсығы ұзын. Ол тасбақаны көреді. Тасбақа баяу қозғалады. Ол қоянды көреді. Қоянның терісі жұмсақ. Ол горилланы көреді. Горилла банан жеп отыр.

      1. Ol zoobağyna barady
      Qyz zoobağyna kele jatyr. Ol arystandy köredı. Arystan aqyrady. Ol pıldı köredı. Pıldıñ tūmsyğy ūzyn. Ol tasbaqany köredı. Tasbaqa baiau qozğalady. Ol qoiandy köredı. Qoiannyñ terısı jūmsaq. Ol gorilany köredı. Gorila banan jep otyr.
Скрыть текст
      2. Жаңа жыл
      Жаңа жылда Тимға әкесі сыйлық сыйлады. Сыйлық қораптың ішінде. Тим қорапты ашады. Ол қызыл машинканы көреді. Машинка дауыс шығарады, тез жүреді. Тимға сыйлық ұнайды. Ол әкесін құшақтады. Әкесі күлімдейді.

      2. Jaña jyl
      Jaña jylda Timğa äkesı syilyq syilady. Syilyq qoraptyñ ışınde. Tim qorapty aşady. Ol qyzyl maşinkany köredı. Maşinka dauys şyğarady, tez jüredı. Timğa syilyq ūnaidy. Ol äkesın qūşaqtady. Äkesı külımdeidı.
Скрыть текст
      3. Ол медбикеге барады
      Қыз далаға ойнауға шығады. Ол жүгіреді. Ол құлайды. Оның аяғы ауырып тұр. Ол жылайды. Ол тұрады. Ол медбикеге барады. Медбике жақсы адам. Ол мейірімді болып көрінеді. Медбике оған таяқшадағы мұз кәмпит береді. Ол тәтті. Медбике оған таңғыш салады. Қазір оның жағдайы жақсы. Ол қайтадан сабаққа барады.

      3. Ol medbikege barady
      Qyz dalağa oinauğa şyğady. Ol jügıredı. Ol qūlaidy. Onyñ aiağy auyryp tūr. Ol jylaidy. Ol tūrady. Ol medbikege barady. Medbike jaqsy adam. Ol meiırımdı bolyp körınedı. Medbike oğan taiaqşadağy mūz kämpit beredı. Ol tättı. Medbike oğan tañğyş salady. Qazır onyñ jağdaiy jaqsy. Ol qaitadan sabaqqa barady.
Скрыть текст
      4. Күту
      Балалар сыныпта отыр. Мұғалім математика сабағын өткізіп жатыр. Балалар шаршады. Олардың ойнағысы келеді. Олар күнді көргісі келеді. Олар сырғанағанды жақсы көреді. Олар алтыбақан тепкендi жақсы көреді. Олар математиканы ұнатпайды. Олар сабақ үстінде сағатқа қарап отырады. Сағат ақырын жүреді. Балалар үзілісті күтіп отыр.

      4. Kütu
      Balalar synypta otyr. Mūğalım matematika sabağyn ötkızıp jatyr. Balalar şarşady. Olardyñ oinağysy keledı. Olar kündı körgısı keledı. Olar syrğanağandy jaqsy köredı. Olar altybaqan tepkendı jaqsy köredı. Olar matematikany ūnatpaidy. Olar sabaq üstınde sağatqa qarap otyrady. Sağat aqyryn jüredı. Balalar üzılıstı kütıp otyr.
Скрыть текст
      5. Үй шаруалары
      Алмас бейне ойындарын ойнап жатыр. Анасы ашулы. Ол баласын жалқау деп ойлайды. Анасы жұмыстың тізімін береді. Алмас бұртияды. Ол тізімге қарайды. Ол еденді сыпыру керек, сосын ыдысты жуу керек. Кейін итке тамақ беру керек. Сөйтіп үй жұмысына кірісіп кетеді.

      5. Üi şarualary
      Almas beine oiyndaryn oinap jatyr. Anasy aşuly. Ol balasyn jalqau dep oilaidy. Anasy jūmystyñ tızımın beredı. Almas būrtiady. Ol tızımge qaraidy. Ol edendı sypyru kerek, sosyn ydysty juu kerek. Keiın itke tamaq beru kerek. Söitıp üi jūmysyna kırısıp ketedı.
Скрыть текст
      6. Бірінші ән
      Қыз көлікте отыр. Оның әкесі радио қосты. Ән естіліп тұр. Қызы аяқтарымен тақылдатады. Ол басын әрі бері қозғайды. Әкесі күліп қояды. Оған да ән ұнайды. Ән бітті. Радиода басқа ән ойнады. Қызына жаңа ән ұнамады. Ол тыныш отыр.

      6. Bırınşı än
      Qyz kölıkte otyr. Onyñ äkesı radio qosty. Än estılıp tūr. Qyzy aiaqtarymen taqyldatady. Ol basyn ärı berı qozğaidy. Äkesı külıp qoiady. Oğan da än ūnaidy. Än bıttı. Radioda basqa än oinady. Qyzyna jaña än ūnamady. Ol tynyş otyr.
Скрыть текст
      7. Дәрігерге бару
      Галя қызуды сезінеді. Анасы оның маңдайын ұстайды. Галяның температурасы жоғары. Анасы Галяны дәрігерге апарады. Дәрігер мейірімді. Ол оған стиккер береді. Ол дәріні қабылдау керектігін айтады. Көп су ішу керектігін айтады. Галя үйге барады. Ол дәріні қабылдап, су ішеді. Ол 3 күн осылай жасайды. Ол сауығып кетті.

      7. Därıgerge baru
      Galä qyzudy sezınedı. Anasy onyñ mañdaiyn ūstaidy. Galänyñ temperaturasy joğary. Anasy Galäny därıgerge aparady. Därıger meiırımdı. Ol oğan stikker beredı. Ol därını qabyldau kerektıgın aitady. Köp su ışu kerektıgın aitady. Galä üige barady. Ol därını qabyldap, su ışedı. Ol 3 kün osylai jasaidy. Ol sauyğyp kettı.
Скрыть текст
      8. Әртүрлі тағамдар
      Сараның карны аш. Ол асүйге барды. Шкафты ашты. Шкафта әртүрлі тағамдар бар. Зефир - тым тәтті. Картоп чипсилерінің тұзы көп. Балмұздақтың суы көп. Кивидің жемісі тым қышқыл. Таяқшалар дәмсіз. Үйге әкесі келді. Ол қызына крекер берді. Крекерлер керемет.

      8. Ärtürlı tağamdar
      Saranyñ karny aş. Ol asüige bardy. Şkafty aşty. Şkafta ärtürlı tağamdar bar. Zefir - tym tättı. Kartop şipsilerınıñ tūzy köp. Balmūzdaqtyñ suy köp. Kividıñ jemısı tym qyşqyl. Taiaqşalar dämsız. Üige äkesı keldı. Ol qyzyna kreker berdı. Krekerler keremet.
Скрыть текст
      9. Бұрыш
      Джил математиканы ұнатпайды. Джил тамақ туралы айта бастайды. Оның құрбылары күледі. Олар үй тапсырмаларын орындамайтын болды. Мұғалім ренжулі. Ол балаларға бұрышқа тұрыңдар деп айтады. Джил бұрышқа барады. Салмақты болу қиын. Ол өзінің жанұясы туралы ойлап отыр. Ол өзінің иті туралы ойлап отыр. Бес минут өтеді. Мұғалім оған кетуге рұқсат береді.

      9. Būryş
      Djil matematikany ūnatpaidy. Djil tamaq turaly aita bastaidy. Onyñ qūrbylary küledı. Olar üi tapsyrmalaryn oryndamaityn boldy. Mūğalım renjulı. Ol balalarğa būryşqa tūryñdar dep aitady. Djil būryşqa barady. Salmaqty bolu qiyn. Ol özınıñ janūiasy turaly oilap otyr. Ol özınıñ itı turaly oilap otyr. Bes minut ötedı. Mūğalım oğan ketuge rūqsat beredı.
Скрыть текст
      10. Тосын-сый кеші
      Лилидің туған күні. Ол төсегінен тұрды. Оған ешкім ештеңе айтпады. Анасы оны мектепке апарды. Оның достары да ештеңе айтпады. Мұғалімі де ештеңе айтпады. Лили көңілсіз. Лили үйге жалғыз қайтып барады. Ол есікті ашады. Оның достары мен туыстары торт ұстап тұр. Олар: "Лили, тосын-сый!" - деп айтады.

      10. Tosyn-syi keşı
      Lilidıñ tuğan künı. Ol tösegınen tūrdy. Oğan eşkım eşteñe aitpady. Anasy ony mektepke apardy. Onyñ dostary da eşteñe aitpady. Mūğalımı de eşteñe aitpady. Lili köñılsız. Lili üige jalğyz qaityp barady. Ol esıktı aşady. Onyñ dostary men tuystary tort ūstap tūr. Olar: "Lili, tosyn-syi!" - dep aitady.
Скрыть текст
      11. Жаңа үй жануары
      Катя серуендеп жүр. Ол итті көрді. Ит құйрығын бұлғаңдатады. Ит Катяға ұнайды. Оның қарғыбауы жоқ. Катя оны үйге асырауға алды. Ол итті шомылдырады. Ол итке Тоби деген есім берді. Ол Тобиді ветеринар дәрігерге апарды. Тобидің дені сау. Ол итімен күнде серуендейді. Олар бір-бірін жақсы көреді.

      11. Jaña üi january
      Katä seruendep jür. Ol ittı kördı. it qūiryğyn būlğañdatady. it Katäğa ūnaidy. Onyñ qarğybauy joq. Katä ony üige asyrauğa aldy. Ol ittı şomyldyrady. Ol itke Tobi degen esım berdı. Ol Tobidı veterinar därıgerge apardy. Tobidıñ denı sau. Ol itımen künde seruendeidı. Olar bır-bırın jaqsy köredı.
Скрыть текст
      12. Топтық жоба
      Мұғалім жоба жасауға тапсырма береді. Ол оқушылардың топта жұмыс істегенін қалайды. Адам, Билл, Джо бір топта. Адам ақылды. Джо суретті жақсы салады. Билл әрқашан ынтымақтастыққа дайын. Олар жақсы топ құрайды. Олар жобаларына кірісіп кетеді. Мұғалімге бұл ұнайды. Ол балаларға жоғары баға қояды. Адам, Джо және Билл қуанышты.

      12. Toptyq joba
      Mūğalım joba jasauğa tapsyrma beredı. Ol oquşylardyñ topta jūmys ıstegenın qalaidy. Adam, Bill, Djo bır topta. Adam aqyldy. Djo surettı jaqsy salady. Bill ärqaşan yntymaqtastyqqa daiyn. Olar jaqsy top qūraidy. Olar jobalaryna kırısıp ketedı. Mūğalımge būl ūnaidy. Ol balalarğa joğary bağa qoiady. Adam, Djo jäne Bill quanyşty.
Скрыть текст
      13. Мысық пен тышқан
      Мысықтың іші пысты. Ол көңілін көтергісі келеді. Ол жіппен ойнап жатыр. Ол ішін көтеріп керілді. Ол ұйықтап отыр. Ол сүт ішеді. Оның сонда да іші пысты. Ол тышқанды көрді. Тышқан ірімшік жеп жатыр. Мысық ірімшікті ұрлап алды. Тышқан ашуланды. Тышқан мысықты қуды. Мысық көңілденді.

      13. Mysyq pen tyşqan
      Mysyqtyñ ışı pysty. Ol köñılın kötergısı keledı. Ol jıppen oinap jatyr. Ol ışın köterıp kerıldı. Ol ūiyqtap otyr. Ol süt ışedı. Onyñ sonda da ışı pysty. Ol tyşqandy kördı. Tyşqan ırımşık jep jatyr. Mysyq ırımşıktı ūrlap aldy. Tyşqan aşulandy. Tyşqan mysyqty qudy. Mysyq köñıldendı.
Скрыть текст
      14. Лимонад стенді
      Джон мектебімен саяхатқа барғысы келеді. Оған елу доллар керек. Ол ақшаны өзі тапқысы келеді. Ол лимонад стендін ашуды жоспарлайды. Ол базарға барады. Лимон арзан , піскен. Ол елу лимон сатып алады. Ол лимонад жасай бастайды. Кезекте адамдар көп. Оның лимонад стенді табысты өтіп жатыр. Ол жеткілікті ақша жасайды.

      14. Limonad stendı
      Djon mektebımen saiahatqa barğysy keledı. Oğan elu dollar kerek. Ol aqşany özı tapqysy keledı. Ol limonad stendın aşudy josparlaidy. Ol bazarğa barady. Limon arzan , pısken. Ol elu limon satyp alady. Ol limonad jasai bastaidy. Kezekte adamdar köp. Onyñ limonad stendı tabysty ötıp jatyr. Ol jetkılıktı aqşa jasaidy.
Скрыть текст
      15. Жаңа және ескі рюкзак
      Ертең мектепте сабақтың бірінші күні. Барбара рюкзагіне қарап отыр. Ол тесік, кір. Оған жаңа рюкзак керек. Ол анасымен дүкенге келді. Дүкенде рюкзак өте көп. Бір рюкзакта- сары жұлдыздар. Басқасында - кемпірқосақ жолақтары. Үшіншісінде - иттер. Барбараға мына рюкзак ұнады. Ол оны сатып алды.

      15. Jaña jäne eskı rükzak
      Erteñ mektepte sabaqtyñ bırınşı künı. Barbara rükzagıne qarap otyr. Ol tesık, kır. Oğan jaña rükzak kerek. Ol anasymen dükenge keldı. Dükende rükzak öte köp. Bır rükzakta- sary jūldyzdar. Basqasynda - kempırqosaq jolaqtary. Üşınşısınde - itter. Barbarağa myna rükzak ūnady. Ol ony satyp aldy.
Скрыть текст
      16. Жақсы тіс дәрігері
      Майра тiсінiң ауырғанын сезiндi. Бұл туралы анасына айтады. Анасы оны тіс дәрігеріне апарады. Майра қорқады. Ол қабылдау бөлмесіне кiредi. Қабылдау бөлмесіндегі қыз оны шақырады. Майра үлкен креслоға отырады. Ол тic дәрігерін күтедi. Тic дәрігері келедi. Ол Майраның тiciн ұқыпты қарайды және емдейдi. Ол оған жаңа тiс щеткасын бередi. Майра өзін жақсы сезінедi.

      16. Jaqsy tıs därıgerı
      Maira tısınıñ auyrğanyn sezındı. Būl turaly anasyna aitady. Anasy ony tıs därıgerıne aparady. Maira qorqady. Ol qabyldau bölmesıne kıredı. Qabyldau bölmesındegı qyz ony şaqyrady. Maira ülken kresloğa otyrady. Ol tıs därıgerın kütedı. Tıs därıgerı keledı. Ol Mairanyñ tısın ūqypty qaraidy jäne emdeidı. Ol oğan jaña tıs şetkasyn beredı. Maira özın jaqsy sezınedı.
Скрыть текст
      17. Кітапханаға бару
      Маркке кітап керек. Оның ақшасы жоқ. Оның анасы оны кітапханаға әкеледі. Маркке үйіне кітаптарды ақысыз алуына болады. Марк кітапханаға кірді. Онда кітаптар көп. Жануарлар туралы кітаптар бар. Теңіз қарақшылары туралы кітаптар бар. Ғылымдар туралы кітаптар бар. Марк олардың барлығын алады.

      17. Kıtaphanağa baru
      Markke kıtap kerek. Onyñ aqşasy joq. Onyñ anasy ony kıtaphanağa äkeledı. Markke üiıne kıtaptardy aqysyz aluyna bolady. Mark kıtaphanağa kırdı. Onda kıtaptar köp. Januarlar turaly kıtaptar bar. Teñız qaraqşylary turaly kıtaptar bar. Ğylymdar turaly kıtaptar bar. Mark olardyñ barlyğyn alady.
Скрыть текст
      18. Көп құмырсқалар
      Қыз торт жеп отыр. Ол торттың қиқымын түсіріп алады. Құмырсқалар оны сезеді. Олар нан қиқымына қарай өрмеледі. Ол құмырсқаларды көреді. Оларды өлтіргісі келмейді. Ол шынаяқты алады. Оның ішіне құмырсқаларды салады. Ол терезені ашады. Құмырсқаларды шығарып жібереді.

      18. Köp qūmyrsqalar
      Qyz tort jep otyr. Ol torttyñ qiqymyn tüsırıp alady. Qūmyrsqalar ony sezedı. Olar nan qiqymyna qarai örmeledı. Ol qūmyrsqalardy köredı. Olardy öltırgısı kelmeidı. Ol şynaiaqty alady. Onyñ ışıne qūmyrsqalardy salady. Ol terezenı aşady. Qūmyrsqalardy şyğaryp jıberedı.
Скрыть текст
      19. Хэллоуин
      Нэнси ханшайымның киімін киеді. Ол "Әзіл немесе тамақ ұсыну" ойынын ойнайды. Ол бір үйге келеді. Ол есіктің қоңырауын басады. Жас жұбайлар есікті ашады. Нэнси оларға өз сөмкесін ұсынады. Ол тәттілер алады да "Рахмет!" - дейді. Жас жұбайлар мәз-мейрам болады. Нэнси келесі үйге қарай келе жатыр.

      19. Hellouin
      Nensi hanşaiymnyñ kiımın kiedı. Ol "Äzıl nemese tamaq ūsynu" oiynyn oinaidy. Ol bır üige keledı. Ol esıktıñ qoñyrauyn basady. Jas jūbailar esıktı aşady. Nensi olarğa öz sömkesın ūsynady. Ol tättıler alady da "Rahmet!" - deidı. Jas jūbailar mäz-meiram bolady. Nensi kelesı üige qarai kele jatyr.
Скрыть текст
      20. Балалар зообағы
      Бала балалар зообағына бара жатыр. Бұл зообақта жануарларды ұстап көруге және тамақ беруге болады. Зообақта әр алуан жануарлар бар. Ол тасбақаны сипайды. Тасбақа қатпарлы. Ол қойларды сипайды. Қойдың жүні жұмсақ. Ол сиырларды сипайды. Сиырдың терісі тегіс. Ол үй қояндарды сипайды. Үй қояндары үлпілдек. Ол анасына үй жануарын асырағысы келетінін айтады. Анасы оны ертең алып бере алатынын айтады.

      20. Balalar zoobağy
      Bala balalar zoobağyna bara jatyr. Būl zoobaqta januarlardy ūstap köruge jäne tamaq beruge bolady. Zoobaqta är aluan januarlar bar. Ol tasbaqany sipaidy. Tasbaqa qatparly. Ol qoilardy sipaidy. Qoidyñ jünı jūmsaq. Ol siyrlardy sipaidy. Siyrdyñ terısı tegıs. Ol üi qoiandardy sipaidy. Üi qoiandary ülpıldek. Ol anasyna üi januaryn asyrağysy keletının aitady. Anasy ony erteñ alyp bere alatynyn aitady.
Скрыть текст


В подготовке текстов на казахском языке участвовали пользователи сайта sozdik.kz:
Мади Толегенов, Janerke Kurmanalinova, Akerke Amiralieva, Feruza Moldashova, Ержан Базаргали, Жузумгуль Кушкинбаева, Майра Фазыл, Assel Kanybekova, Акжайык Сабырбаева, Алтынгуль Кептербаева, Баян Сапарбек, Маргулан Канат, Раушан Муталипова и другие.
Корректор текстов на казахском языке: Жанар Уалиева© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Истории о детях. Том 2, стр.7 Вернуться к началу Занимательное чтение. Том 1, стр.2  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга