Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Суперлёг. чтение
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  1. 5  

Каталог тем
Лёг.истор.
  1. 1  
  1. 2  
  1. 3  
  1. 4  
  1. 5  
  1. 6  
  1. 7  
 Истории о детях
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  2. 6  
  2. 7  
 Занимательное чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
 Казахский по уровням
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  4. 1  
  5. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  4. 2  
  5. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  4. 3  
  5. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  4. 4  
  5. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
  4. 5  
  5. 5  
  2. 6  
  3. 6  
 Лёгкое чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Короткие истории
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Кирил/Latyn 

Лёгкое чтение (Easy Reading)

Том 1, страница 4
Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

      61. Ол өзінің елін жақсы көреді
      «Маған Джон ұнамайды», - деді әйел күйеуіне. «Неге саған Джон ұнамайды?» - деп сұрады ол әйелінен. Әйелі Джон америкалықтар туралы жаман нәрселер айтады деді. Ол американдықтарды жалқау деді. Ол американдықтарды үнемшіл деді. Ол американдықтарды өзімшіл деді. Ол американдықтарды қонақжай емес деді. Джон өзінің елінде адамдар жалқау емес деді. Өзінің елінде адамдар үнемшіл емес деді. Өзінің елінде адамдар өзімшіл емес деді. Өзінің елінде адамдар қонақжай деді. «Бірақ Джон мына жаққа жаңадан келген, - деді күйеуі. - Ол әлі ешкімді танымайды. Оның достары жоқ. Достары болған кезде ол ойын өзгертеді. Ол басқаша айтатын болады. Ол американдықтар туралы жақсы нәрселер айтатын болады». Ол әйеліне сабырлы болғаның дұрыс деді. Әйелдің сабырлы болғысы келмеді. «Жаңадан келген адам жаман нәрселер айтпау керек, - деді ол. - Ол өзінің еліне қайтып кеткені дұрыс».

      61. Ol özınıñ elın jaqsy köredı
      «Mağan Djon ūnamaidy», - dedı äiel küieuıne. «Nege sağan Djon ūnamaidy?» - dep sūrady ol äielınen. Äielı Djon amerikalyqtar turaly jaman närseler aitady dedı. Ol amerikandyqtardy jalqau dedı. Ol amerikandyqtardy ünemşıl dedı. Ol amerikandyqtardy özımşıl dedı. Ol amerikandyqtardy qonaqjai emes dedı. Djon özınıñ elınde adamdar jalqau emes dedı. Özınıñ elınde adamdar ünemşıl emes dedı. Özınıñ elınde adamdar özımşıl emes dedı. Özınıñ elınde adamdar qonaqjai dedı. «Bıraq Djon myna jaqqa jañadan kelgen, - dedı küieuı. - Ol älı eşkımdı tanymaidy. Onyñ dostary joq. Dostary bolğan kezde ol oiyn özgertedı. Ol basqaşa aitatyn bolady. Ol amerikandyqtar turaly jaqsy närseler aitatyn bolady». Ol äielıne sabyrly bolğanyñ dūrys dedı. Äieldıñ sabyrly bolğysy kelmedı. «Jañadan kelgen adam jaman närseler aitpau kerek, - dedı ol. - Ol özınıñ elıne qaityp ketkenı dūrys».
Скрыть текст
      62. Мені «Жаным» деп айтпашы
      «Мені енді Жаным деп айтпашы», - деді Фэнни. «Жақсы, Жаным», - деді Рич. «Мен әзілдеп тұрған жоқпын! - деді Фэнни. - Мені Жаным деп айтпашы. Мені Сүйіктім деп айтпашы. Мені Сүйкімдім деп айтпашы». Рич сасқалақтап қалды. «Мен сасқалақтап қалдым, Қымбаттым, - деді ол. - Неге сені Жаным деп айтуыма болмайды? Неге сені Сүйіктім деп айтуыма болмайды? Неге сені Сүйкімдім деп айтуыма болмайды?» Фэнни: «Себебі сен бұрын әйеліңді осылай айтушы едің, - деді. Сен мені осылай айтқанда, мен сенің бұрынғы әйеліңді елестетемін. Сенің бұрынғы әйеліңді елестеткенде, мен ашуланамын. Сондықтан мені ашуландырма». Рич әлі сасқалақтап тұрды: «Онда сені қалай айтайын, Ғашығым?» Фэнни: «Ғашығым деп те айтпа мені, - деді. - Мені Фэнни деп айт». «Ия, Қымбаттым», - деді Рич. Фэнни: «Қымбаттым? Қымбаттым деп те айтпа мені, - деді. - Мені Фэнни деп айт. Менің атым Фэнни». Рич: «Менің сені Фэнни деп айтқым келмейді - мен сені ерекше айтқым келеді», - деді.

      62. Menı «Janym» dep aitpaşy
      «Menı endı Janym dep aitpaşy», - dedı Fenni. «Jaqsy, Janym», - dedı Riş. «Men äzıldep tūrğan joqpyn! - dedı Fenni. - Menı Janym dep aitpaşy. Menı Süiıktım dep aitpaşy. Menı Süikımdım dep aitpaşy». Riş sasqalaqtap qaldy. «Men sasqalaqtap qaldym, Qymbattym, - dedı ol. - Nege senı Janym dep aituyma bolmaidy? Nege senı Süiıktım dep aituyma bolmaidy? Nege senı Süikımdım dep aituyma bolmaidy?» Fenni: «Sebebı sen būryn äielıñdı osylai aituşy edıñ, - dedı. Sen menı osylai aitqanda, men senıñ būrynğy äielıñdı elestetemın. Senıñ būrynğy äielıñdı elestetkende, men aşulanamyn. Sondyqtan menı aşulandyrma». Riş älı sasqalaqtap tūrdy: «Onda senı qalai aitaiyn, Ğaşyğym?» Fenni: «Ğaşyğym dep te aitpa menı, - dedı. - Menı Fenni dep ait». «ia, Qymbattym», - dedı Riş. Fenni: «Qymbattym? Qymbattym dep te aitpa menı, - dedı. - Menı Fenni dep ait. Menıñ atym Fenni». Riş: «Menıñ senı Fenni dep aitqym kelmeidı - men senı erekşe aitqym keledı», - dedı.
Скрыть текст
      63. Пәтер үшін төлем чегі
      Джефф почташыны көрді. Почташы Джеффтің үйіне қарай келе жатты. Ол көп қабатты үйге күнде келетін. Мұнда ол сағат 3 – терде келетін. Джефф қолына конверт ұстап тұр. Конверт үй иесіне арналған еді. Конверттің ішінде чек бар болатын. Пәтерге төленген чек төлемдері. Почташы Джеффтің үйіне жақындады. Ол газеттерді почта жәшіктеріне бөліп салды. Джефф пен почташы амандасты. Джефф конвертті почташыға берді. Почташы келесі үйге қарай кетті. Джефф почташының артынан қарап тұр. Ол тротуарға бір нәрсенің түскенін көрінді. Бұл ақшылт түсті нәрсе еді. Ол ақ конверт еді. Джефф оны жерден көтерді. Бұл Джеффтің конверті болатын. Джефф почташыны айқайлап шақырды. Бірақ почташы оны естімеді. Джефф ойланып, айқайлауын қойды. Джефф хатын почтаға апарды.

      63. Päter üşın tölem şegı
      Djeff poştaşyny kördı. Poştaşy Djefftıñ üiıne qarai kele jatty. Ol köp qabatty üige künde keletın. Mūnda ol sağat 3 – terde keletın. Djeff qolyna konvert ūstap tūr. Konvert üi iesıne arnalğan edı. Konverttıñ ışınde şek bar bolatyn. Päterge tölengen şek tölemderı. Poştaşy Djefftıñ üiıne jaqyndady. Ol gazetterdı poşta jäşıkterıne bölıp saldy. Djeff pen poştaşy amandasty. Djeff konverttı poştaşyğa berdı. Poştaşy kelesı üige qarai kettı. Djeff poştaşynyñ artynan qarap tūr. Ol trotuarğa bır närsenıñ tüskenın körındı. Būl aqşylt tüstı närse edı. Ol aq konvert edı. Djeff ony jerden köterdı. Būl Djefftıñ konvertı bolatyn. Djeff poştaşyny aiqailap şaqyrdy. Bıraq poştaşy ony estımedı. Djeff oilanyp, aiqailauyn qoidy. Djeff hatyn poştağa apardy.
Скрыть текст
      64. Ол темекі шегуді тастайды
      Мен ертең темекі шегуді тастаймын. Серт беремін. Уәде беремін. Мен әзілдеп тұрған жоқпын. Бұл жолы мен шын айтып тұрмын. Мен жаңа ғана соңғы темекінің бір қорабын сатып алдым. Барлық 20 темекіні түннің ортасына дейін шегіп тастай саламын. Сосын тоқтатамын. Мен темекі шегуді тоқтатамын. Болды жетеді. Сосын темекі шекпеймін. Басқа бір де темекі шекпеймін. Бір жалғыз темекі де шекпеймін. Мен еркін боламын. Мен күніне 4 доллар, жылына 1000 доллар үнемдейтін боламын. Бұл өте жақсы болады. Менің тынысым таза болады. Менің қызым мені рахаттанып сүйетін болады. Менен жағымды иіс шығады. Менің киіммнен де жағымды иіс шығады. Менің өкпем сау болады. Менің тістерім аппақ болады. Менде өкпенің қатерлі ісігі болмайды. Менде ауыз қуысының қатерлі ісігі болмайды. Менде тамағымның қатерлі ісігі болмайды. Менің жөтелім тоқтайды. Менің тамақ ауруым тоқтайды. Мен үнемі темекі туралы ойлай беретін болмаймын. Мен жаңа өмір бастаймын. Менің жаңа өмірім темекісіз сау өмір болады.

      64. Ol temekı şegudı tastaidy
      Men erteñ temekı şegudı tastaimyn. Sert beremın. Uäde beremın. Men äzıldep tūrğan joqpyn. Būl joly men şyn aityp tūrmyn. Men jaña ğana soñğy temekınıñ bır qorabyn satyp aldym. Barlyq 20 temekını tünnıñ ortasyna deiın şegıp tastai salamyn. Sosyn toqtatamyn. Men temekı şegudı toqtatamyn. Boldy jetedı. Sosyn temekı şekpeimın. Basqa bır de temekı şekpeimın. Bır jalğyz temekı de şekpeimın. Men erkın bolamyn. Men künıne 4 dollar, jylyna 1000 dollar ünemdeitın bolamyn. Būl öte jaqsy bolady. Menıñ tynysym taza bolady. Menıñ qyzym menı rahattanyp süietın bolady. Menen jağymdy iıs şyğady. Menıñ kiımmnen de jağymdy iıs şyğady. Menıñ ökpem sau bolady. Menıñ tısterım appaq bolady. Mende ökpenıñ qaterlı ısıgı bolmaidy. Mende auyz quysynyñ qaterlı ısıgı bolmaidy. Mende tamağymnyñ qaterlı ısıgı bolmaidy. Menıñ jötelım toqtaidy. Menıñ tamaq auruym toqtaidy. Men ünemı temekı turaly oilai beretın bolmaimyn. Men jaña ömır bastaimyn. Menıñ jaña ömırım temekısız sau ömır bolady.
Скрыть текст
      65. Менің достарым жоқ
      Мен жалғызбын. Мен әрқашан өз бетіммен жүремін .Күнде адамдармен кездесемін. Оларға күлімдеп қараймын. Мен олармен амандасамын. Өзімнің құрбым болғанын қалаймын. Бірақ құрбым жоқ. Неге бұлай? Мен кішіпейілмін, жылы шырайлымын, жақсымын, мейірімдімін. Адамдар мені неге жақсы көрмейді? Менің бір құрбым болса ғой. Әркімнің өз достары бар. Мен үнемі адамдардың достарымен келе жатқанын көремін. Олар бір - бірімен көңілді жүреді. Олар бірге жұмыстарымен айналысады. Өзім туралы не айтайын? Мен өз бетіммен жүремін. Теледидарды жалғыз көремін. Кинода, мейрамханада, саябақта жалғызбын. Мен анама өзімнің жалғыз екенімді айттым. Ол: «Жалғыз болғаныңа өзің кінәлісің» - деді. Неге? Ол: «Сен ешқашан өзіңді қолдағанын қаламайсың». Анамдікі дұрыс. Мен ешқашан адамдардың мені қолдағанын қаламаймын Олар мені қабылдамай ма деп қорқамын.

      65. Menıñ dostarym joq
      Men jalğyzbyn. Men ärqaşan öz betımmen jüremın .Künde adamdarmen kezdesemın. Olarğa külımdep qaraimyn. Men olarmen amandasamyn. Özımnıñ qūrbym bolğanyn qalaimyn. Bıraq qūrbym joq. Nege būlai? Men kışıpeiılmın, jyly şyrailymyn, jaqsymyn, meiırımdımın. Adamdar menı nege jaqsy körmeidı? Menıñ bır qūrbym bolsa ğoi. Ärkımnıñ öz dostary bar. Men ünemı adamdardyñ dostarymen kele jatqanyn köremın. Olar bır - bırımen köñıldı jüredı. Olar bırge jūmystarymen ainalysady. Özım turaly ne aitaiyn? Men öz betımmen jüremın. Teledidardy jalğyz köremın. Kinoda, meiramhanada, saiabaqta jalğyzbyn. Men anama özımnıñ jalğyz ekenımdı aittym. Ol: «Jalğyz bolğanyña özıñ kınälısıñ» - dedı. Nege? Ol: «Sen eşqaşan özıñdı qoldağanyn qalamaisyñ». Anamdıkı dūrys. Men eşqaşan adamdardyñ menı qoldağanyn qalamaimyn Olar menı qabyldamai ma dep qorqamyn.
Скрыть текст
      66. Киса қайда?
      «Киса, Киса мұнда кел!» - деді Кэти. Киса бірақ келмеді. Киса қайда екен? Киса әрқашан кешкі асқа келетін. Кэти қайтадан: «Киса, Киса мұнда кел!» - деді. Бірақ Киса көрінбеді. Кэти түнге дейін көз ілмеді, Кисаның келуін күтіп жатты. Киса үнемі үй жануарлары кіретін есіктен кіретін. Кэти ұйықтап кетті. Таңертең оянды. «Киса, Киса!» - деп қайта шақырды. Бірақ Киса үйде жоқ. Киса қайда болуы мүмкін деп ойлады Кэти. Шыдамы таусылған Кэти полицияға телефон шалды. Полиция оның қоңырауына жауап берді. «Менің мысығым кеше кешке үйге келген жоқ» - деді Кэти. «Өкінішті екен, - деді полиция. - Мысығыңыздың аты қалай?». «Киса», - деді Кэти. «Әдемі екен аты, - деді полиция. - Кисаның түрі қандай?» «Қара», - деді Кэти. «Жақсы, алаңдамаңыз, біз оны табамыз. Мүмкін, оны біреу басып кеткен шығар», - деді.

      66. Kisa qaida?
      «Kisa, Kisa mūnda kel!» - dedı Keti. Kisa bıraq kelmedı. Kisa qaida eken? Kisa ärqaşan keşkı asqa keletın. Keti qaitadan: «Kisa, Kisa mūnda kel!» - dedı. Bıraq Kisa körınbedı. Keti tünge deiın köz ılmedı, Kisanyñ keluın kütıp jatty. Kisa ünemı üi januarlary kıretın esıkten kıretın. Keti ūiyqtap kettı. Tañerteñ oiandy. «Kisa, Kisa!» - dep qaita şaqyrdy. Bıraq Kisa üide joq. Kisa qaida boluy mümkın dep oilady Keti. Şydamy tausylğan Keti polisiağa telefon şaldy. Polisia onyñ qoñyrauyna jauap berdı. «Menıñ mysyğym keşe keşke üige kelgen joq» - dedı Keti. «Ökınıştı eken, - dedı polisia. - Mysyğyñyzdyñ aty qalai?». «Kisa», - dedı Keti. «Ädemı eken aty, - dedı polisia. - Kisanyñ türı qandai?» «Qara», - dedı Keti. «Jaqsy, alañdamañyz, bız ony tabamyz. Mümkın, ony bıreu basyp ketken şyğar», - dedı.
Скрыть текст
      67. Жоспарланған жұмыстар
      Ер адам орындайтын жұмыстарының тізімін жасады. Бүгін ол жинақ банкісіне бару керек, себебі оған біраз ақша қажет. Банкомат арқылы ақша алу керек. Оның әмиянында 10 доллар қалды. Сонан соң поштаға бару керек. Оған пошта маркалары бар кітапша сатып алу керек. Әр кітапшада 20 марка бар. Кітапша 8 доллар 40 цент тұрады. Содан кейін автокөліктерді тіркейтін департаментке бару керек. Ол жаңа жүргізуші куәлігін алу керек. Оның ескі куәлігінің мерзімінің бітуіне бір ай қалды. Сонан соң суретке түсуі керек. Ең соңында оған «Жақсыларды сатып алыңдар» дүкеніне баруы керек. Оның сүйіктісі DVD - ден «Тірі қалу» мелодрамасының 4-ші маусымын көргісі келеді. Сүйіктісі осы телесериалды жақсы көреді. Сериал аралда қалған адамдар жайында. Ұшақтары аралға құлап, апатқа ұшыраған. Бұл біртүрлі арал. Аралда біртүрлі адамдар мен аңдар өмір сүреді. Қара түтін адамдарды аңдып, оларды өлтіреді. Онда барлығы тосын оқиғалар. Бұл сериал өте қорқынышты.

      67. Josparlanğan jūmystar
      Er adam oryndaityn jūmystarynyñ tızımın jasady. Bügın ol jinaq bankısıne baru kerek, sebebı oğan bıraz aqşa qajet. Bankomat arqyly aqşa alu kerek. Onyñ ämianynda 10 dollar qaldy. Sonan soñ poştağa baru kerek. Oğan poşta markalary bar kıtapşa satyp alu kerek. Är kıtapşada 20 marka bar. Kıtapşa 8 dollar 40 sent tūrady. Sodan keiın avtokölıkterdı tırkeitın departamentke baru kerek. Ol jaña jürgızuşı kuälıgın alu kerek. Onyñ eskı kuälıgınıñ merzımınıñ bıtuıne bır ai qaldy. Sonan soñ suretke tüsuı kerek. Eñ soñynda oğan «Jaqsylardy satyp alyñdar» dükenıne baruy kerek. Onyñ süiıktısı DVD - den «Tırı qalu» melodramasynyñ 4-şı mausymyn körgısı keledı. Süiıktısı osy teleserialdy jaqsy köredı. Serial aralda qalğan adamdar jaiynda. Ūşaqtary aralğa qūlap, apatqa ūşyrağan. Būl bırtürlı aral. Aralda bırtürlı adamdar men añdar ömır süredı. Qara tütın adamdardy añdyp, olardy öltıredı. Onda barlyğy tosyn oqiğalar. Būl serial öte qorqynyşty.
Скрыть текст
      68. Пайызын төле
      Джейк және Лари ағайынды. Бұрын олар дос болатын. Бұрын олар бір-бірімен сөйлесетін. Бірақ қазір олар дос емес. Қазір олар бір-бірімен сөйлеспейді. Оларда бір мәселе бар. Бұл ақша мәселесі. Джейк Лариден 500 доллар қарызға алды. Лари Джейкке 500 доллар қарызға берді. Джейк Лариге қарызды қайтарды. Джейк Лариге 500 доллар қайтарды. Лари қуанбады. Лари пайызын алғысы келді. Оның пайыз ретінде 50 доллар алғысы келді. Джейк Ларидің ақшаны қарызға бергенде пайызды сұрамағанын айтты. Джейк: «Сен пайызды сұраған жоқсың. Мен саған пайызын төлемеймін», - деді. Лари өзінің 10 пайыз алғысы келетінін айтты. Ол 10 пайыз көп емес деді. Джейк 10 пайыз өте көп деді. Ол: «Сен менің ағамсың. Сен банк емессің. Банк пайызды есептейді. Аға пайызды алмайды», - деді. Лари бәрі пайызды алады деді. Достар пайызды алады. Ата-аналар пайызды алады. Апалы-сіңлілер пайызды алады. Ағайындылар пайызды алады.

      68. Paiyzyn töle
      Djeik jäne Lari ağaiyndy. Būryn olar dos bolatyn. Būryn olar bır-bırımen söilesetın. Bıraq qazır olar dos emes. Qazır olar bır-bırımen söilespeidı. Olarda bır mäsele bar. Būl aqşa mäselesı. Djeik Lariden 500 dollar qaryzğa aldy. Lari Djeikke 500 dollar qaryzğa berdı. Djeik Larige qaryzdy qaitardy. Djeik Larige 500 dollar qaitardy. Lari quanbady. Lari paiyzyn alğysy keldı. Onyñ paiyz retınde 50 dollar alğysy keldı. Djeik Laridıñ aqşany qaryzğa bergende paiyzdy sūramağanyn aitty. Djeik: «Sen paiyzdy sūrağan joqsyñ. Men sağan paiyzyn tölemeimın», - dedı. Lari özınıñ 10 paiyz alğysy keletının aitty. Ol 10 paiyz köp emes dedı. Djeik 10 paiyz öte köp dedı. Ol: «Sen menıñ ağamsyñ. Sen bank emessıñ. Bank paiyzdy esepteidı. Ağa paiyzdy almaidy», - dedı. Lari bärı paiyzdy alady dedı. Dostar paiyzdy alady. Ata-analar paiyzdy alady. Apaly-sıñlıler paiyzdy alady. Ağaiyndylar paiyzdy alady.
Скрыть текст
      69. Пәтер жалдаушыларды табыңыз немесе жұмыс орныңызды босатыңыз
      Карен жаңа жұмысқа тұрды. Ол жылжымайтын мүлік агенті болып орналасты. Оған тұтынушылар қоңырау шалады немесе электронды пошта арқылы хат жазады. Адамдарға пәтер қажет. Карен оларға пәтерлерді көрсетті. Адамдарға пәтерлер ұнамады. Карен оларға басқа пәтерлерді көрсетті. Адамдарға тағы пәтерлер ұнамады. Карен адамдарға көп пәтерлерді көрсетті. Бірақ олардың ешқайсысы пәтер жалдамады. Таня Кареннің бастығы. Таня Каренге айқайлады: «Сіз мұнда төрт ай жұмыс істейсіз. Сізден ешқандай пайда жоқ. Сіз жұмыс орнын босатыңыз. Басқа жұмыс іздеңіз. Сіз жылжымайтын мүліктің жаман агентісіз». Карен: «Мен жылжымайтын мүліктің жақсы агентімін. Бірақ адамдардың үлкен мәселесі бар. Олардың барлығы шатырда (пентхауста) тұрғысы келеді, ақшалары тек жертөлеге ғана жетеді». Таня: «Бұл менің мәселем емес, оны өзіңіз шешіңіз. Мәселені шешуге екі апта уақыт берем», – деді.

      69. Päter jaldauşylardy tabyñyz nemese jūmys ornyñyzdy bosatyñyz
      Karen jaña jūmysqa tūrdy. Ol jyljymaityn mülık agentı bolyp ornalasty. Oğan tūtynuşylar qoñyrau şalady nemese elektrondy poşta arqyly hat jazady. Adamdarğa päter qajet. Karen olarğa päterlerdı körsettı. Adamdarğa päterler ūnamady. Karen olarğa basqa päterlerdı körsettı. Adamdarğa tağy päterler ūnamady. Karen adamdarğa köp päterlerdı körsettı. Bıraq olardyñ eşqaisysy päter jaldamady. Tanä Karennıñ bastyğy. Tanä Karenge aiqailady: «Sız mūnda tört ai jūmys ısteisız. Sızden eşqandai paida joq. Sız jūmys ornyn bosatyñyz. Basqa jūmys ızdeñız. Sız jyljymaityn mülıktıñ jaman agentısız». Karen: «Men jyljymaityn mülıktıñ jaqsy agentımın. Bıraq adamdardyñ ülken mäselesı bar. Olardyñ barlyğy şatyrda (penthausta) tūrğysy keledı, aqşalary tek jertölege ğana jetedı». Tanä: «Būl menıñ mäselem emes, ony özıñız şeşıñız. Mäselenı şeşuge ekı apta uaqyt berem», – dedı.
Скрыть текст
      70. Таза көлік
      Ер адамның көк түсті көлігі болатын. Ол көк түсті көлігін ұнататын. Ол қою көк болатын. Оның төрт есігі бар. Бұл жаңа көлік емес. Ол ескі көлік болатын. Бірақ дөңгелектерінің резинасы жаңа болатын. Оның жаңа, төрт қара түсті резинасы бар. Барлық төрт резина жаңа. Ер адам жаңа резинасымен, өзін қауіпсіз сезінетін. Олар жарылмайды. Ол жаңа резинасымен қалаған жаққа бара алатын. Оның көлігі кір болатын. Оған оны жуу керек болды. Терезелері, есіктері, капоты, жүк салғышы мен бампері кір , бірақ резиналары кір емес. Олар жаңа резиналар болатын. Олар қара және жылтыр болатын. Әрі керемет көрінетін. Оған резиналарды жуудың қажеті жоқ, бірақ көлікті жуу керек. Ол шелекке су құйды. Ол шелектің ішіне губканы салып, көлігін жуды. Ол машинасын орамалмен сүртті. Оның көлігі тап-таза болып, жарқырап тұрды. Ол жаңа сияқты болып көрінеді. Қазір оның ескі көлігі резиналары сияқты жылтырап тұрды.

      70. Taza kölık
      Er adamnyñ kök tüstı kölıgı bolatyn. Ol kök tüstı kölıgın ūnatatyn. Ol qoiu kök bolatyn. Onyñ tört esıgı bar. Būl jaña kölık emes. Ol eskı kölık bolatyn. Bıraq döñgelekterınıñ rezinasy jaña bolatyn. Onyñ jaña, tört qara tüstı rezinasy bar. Barlyq tört rezina jaña. Er adam jaña rezinasymen, özın qauıpsız sezınetın. Olar jarylmaidy. Ol jaña rezinasymen qalağan jaqqa bara alatyn. Onyñ kölıgı kır bolatyn. Oğan ony juu kerek boldy. Terezelerı, esıkterı, kapoty, jük salğyşy men bamperı kır , bıraq rezinalary kır emes. Olar jaña rezinalar bolatyn. Olar qara jäne jyltyr bolatyn. Ärı keremet körınetın. Oğan rezinalardy juudyñ qajetı joq, bıraq kölıktı juu kerek. Ol şelekke su qūidy. Ol şelektıñ ışıne gubkany salyp, kölıgın judy. Ol maşinasyn oramalmen sürttı. Onyñ kölıgı tap-taza bolyp, jarqyrap tūrdy. Ol jaña siaqty bolyp körınedı. Qazır onyñ eskı kölıgı rezinalary siaqty jyltyrap tūrdy.
Скрыть текст
      71. Бейсбол туралы армандар
      Пол бейсболды жақсы көретін. Ол бейсболды футболдан да артық жақсы көретін. Ол бейсболды баскетболдан да артық жақсы көретін. Оның ең жақсы көретін командасы «Янки» болатын. Ол «Янки» үшін бейсбол ойнағысы келетін. Ол бейсбол ойнап, күнде жаттығатын. Ол бейсбол добын лақтыруды, қағып алуды, беруді және соғуды жаттығатын. Ол өзінің бейсбол қолғабымен ұйықтайтын. Оның бейсбол қолғабы жастығының астында жататын. Түнде ол бейсбол туралы армандайтын. Ол «Янки» үшін бейсбол ойнауды армандайтын. Ол мектебіндегі, сосын колледжіндегі бейсбол командасында ойнаған болатын. Оның жаттықтырушылары Полды жақсы көретін. Олар Пол кәсіби бейсболист болады дейтін. Бірақ Пол автокөлік апатына ұшырады. Бұл өте қатты апат болды. Пол жүре алмай қалды. Дәрігерлер оны ешқашан жүре алмайды деді. Пол: «Мен қайтадан жүретін боламын. Мен қайтадан жүгіретін боламын. Мен қайтадан «Янки» үшін бейсбол ойнайтын боламын», - деді.

      71. Beisbol turaly armandar
      Pol beisboldy jaqsy köretın. Ol beisboldy futboldan da artyq jaqsy köretın. Ol beisboldy basketboldan da artyq jaqsy köretın. Onyñ eñ jaqsy köretın komandasy «ianki» bolatyn. Ol «ianki» üşın beisbol oinağysy keletın. Ol beisbol oinap, künde jattyğatyn. Ol beisbol dobyn laqtyrudy, qağyp aludy, berudı jäne soğudy jattyğatyn. Ol özınıñ beisbol qolğabymen ūiyqtaityn. Onyñ beisbol qolğaby jastyğynyñ astynda jatatyn. Tünde ol beisbol turaly armandaityn. Ol «ianki» üşın beisbol oinaudy armandaityn. Ol mektebındegı, sosyn kolejındegı beisbol komandasynda oinağan bolatyn. Onyñ jattyqtyruşylary Poldy jaqsy köretın. Olar Pol käsıbi beisbolist bolady deitın. Bıraq Pol avtokölık apatyna ūşyrady. Būl öte qatty apat boldy. Pol jüre almai qaldy. Därıgerler ony eşqaşan jüre almaidy dedı. Pol: «Men qaitadan jüretın bolamyn. Men qaitadan jügıretın bolamyn. Men qaitadan «ianki» üşın beisbol oinaityn bolamyn», - dedı.
Скрыть текст
      72. Машины қуалау
      Полиция машинаның ізіне түсті. Машина тоқтамады. Жүргізуші тез жүргізіп келе жатыр. Жүргізуші машинасымен қаланың ортасында жүргізіп келе жатыр. Ол тротуарлар мен автотұрақтар арқылы жүргізіп келе жатыр. Ол бағдаршамның қызыл шамына қарамай жүргізіп келе жатыр. Ол есі ауысқан сияқты жүргізіп келе жатыр. «Мына жүргізуші есі ауысқан сияқты жүргізіп жатыр», - деді бір полиция қызметкері. Полиция жүргізушіні қуалауға кірісті. Олар тротуарлар мен автотұрақтар арқылы жүргізіп келе жатыр. Олар бағдаршамның қызыл шамына қарамай жүргізіп келе жатыр. Жүргізуші газет киоскісіне соғылды. Машина тоқтады. Киосктің иесі машинаға қарады. Жүргізуші машинадан шықты. Киосктің иесі оған айқайлады. «Сен барлығын төлеп бересің, – деп айқайлады ол. – Сен маған 10 мың доллар төлейсің. Сен менің киоскімді қақтың. Сен менің киоскімді бұздың». Жүргізуші оған уайымдама деді. Ол киоскінің иесіне 10 мың доллар қолма-қол ақшамен берді. Әрине, бұл жүргізушінің ақшасы емес еді. Бұл ұрланған ақша болатын. Бұл ұрланған машина болатын. Осы кезде полиция келіп жетті.

      72. Maşiny qualau
      Polisia maşinanyñ ızıne tüstı. Maşina toqtamady. Jürgızuşı tez jürgızıp kele jatyr. Jürgızuşı maşinasymen qalanyñ ortasynda jürgızıp kele jatyr. Ol trotuarlar men avtotūraqtar arqyly jürgızıp kele jatyr. Ol bağdarşamnyñ qyzyl şamyna qaramai jürgızıp kele jatyr. Ol esı auysqan siaqty jürgızıp kele jatyr. «Myna jürgızuşı esı auysqan siaqty jürgızıp jatyr», - dedı bır polisia qyzmetkerı. Polisia jürgızuşını qualauğa kırıstı. Olar trotuarlar men avtotūraqtar arqyly jürgızıp kele jatyr. Olar bağdarşamnyñ qyzyl şamyna qaramai jürgızıp kele jatyr. Jürgızuşı gazet kioskısıne soğyldy. Maşina toqtady. Kiosktıñ iesı maşinağa qarady. Jürgızuşı maşinadan şyqty. Kiosktıñ iesı oğan aiqailady. «Sen barlyğyn tölep beresıñ, – dep aiqailady ol. – Sen mağan 10 myñ dollar töleisıñ. Sen menıñ kioskımdı qaqtyñ. Sen menıñ kioskımdı būzdyñ». Jürgızuşı oğan uaiymdama dedı. Ol kioskınıñ iesıne 10 myñ dollar qolma-qol aqşamen berdı. Ärine, būl jürgızuşınıñ aqşasy emes edı. Būl ūrlanğan aqşa bolatyn. Būl ūrlanğan maşina bolatyn. Osy kezde polisia kelıp jettı.
Скрыть текст
      73. Өз мұрыныңды жу
      Ер адам қолын жуғысы келді. Оның қолдары кір еді. Олар газеттен кір болған еді. Барлық газеттерде қара бояу бар. Қара бояу оның қолына жұғып қалды. Ол мұрнын қасығанда оны қара бояумен былғап алды. Әйелі оның бетіне қарады. Ол күліп жіберді. «Сен неге күліп жатырсың?» - деді ер адам. Әйелі оның мұрны қара болып қалғанын айтты. Ол күйеуіне айнаны берді. Ер адам айнаға қарады. Ол: «Иә сенікі жөн. Менің мұрным қара бояумен былғанып қалыпты. Мен аздап күлкілі көрінемін», - деді. «Жоқ, сен өте күлкілі көрінесің», - деді оған әйелі. Ол тағы да күліп жіберді. Ер адам жуынатын бөлмеге барды. Ол суды қосты. Ол сабынды алды. Ол қолын сабындады. Ол бетін жуды. Ол бетін сумен жуды. Ол жуынатын бөлмедегі айнаға қарады. Оның мұрны таза болды. Оның мұрнында қара бояудың ізі қалмады. Ол жуынатын бөлмеден шықты. Ол мұрнын әйеліне көрсеткісі келді.

      73. Öz mūrynyñdy ju
      Er adam qolyn juğysy keldı. Onyñ qoldary kır edı. Olar gazetten kır bolğan edı. Barlyq gazetterde qara boiau bar. Qara boiau onyñ qolyna jūğyp qaldy. Ol mūrnyn qasyğanda ony qara boiaumen bylğap aldy. Äielı onyñ betıne qarady. Ol külıp jıberdı. «Sen nege külıp jatyrsyñ?» - dedı er adam. Äielı onyñ mūrny qara bolyp qalğanyn aitty. Ol küieuıne ainany berdı. Er adam ainağa qarady. Ol: «iä senıkı jön. Menıñ mūrnym qara boiaumen bylğanyp qalypty. Men azdap külkılı körınemın», - dedı. «Joq, sen öte külkılı körınesıñ», - dedı oğan äielı. Ol tağy da külıp jıberdı. Er adam juynatyn bölmege bardy. Ol sudy qosty. Ol sabyndy aldy. Ol qolyn sabyndady. Ol betın judy. Ol betın sumen judy. Ol juynatyn bölmedegı ainağa qarady. Onyñ mūrny taza boldy. Onyñ mūrnynda qara boiaudyñ ızı qalmady. Ol juynatyn bölmeden şyqty. Ol mūrnyn äielıne körsetkısı keldı.
Скрыть текст
      74. Сырлаушы
      Сырлаушы баспалдақта тұрған. Баспалдақ тротуарда тұрған. Баспалдақ қабырғаға сүйеліп қойылған. Сырлаушы тротуардан шамамен 10 футта (үш метр) тұр. Ол бояу шашқыш пистолетті ұстап тұрған. Ол сол пистолетпен қабырғаны сырлап жатқан. Ол қабырғаны ақ түске сырлап жатқан Қабырға "99 цент"тің бір бөлігі еді. Дүкен үлкен әйнек тереземен қаланған. Сырлаушы терезелерді полиэтиленді қабықпен жапсырып тастады. Полиэтиленді қабықша терезені жауып тұрды. Сырлаушының көзінде қорғаныш көзілдірігі бар. Көзілдіріктер оның көзін жауып тұрған. Тұтынушылар дүкенге кіріп шығып жатты. Олар баспалдақтың астымен өтіп жатқан. Олар сырлаушының астынан өтіп жатқан. Ұсақ тамшылар адамдарға тамып жатты. Ұсақ тамшылар машиналарға тамып жатқан. Ұсақ тамшылар тротуарға тамып жатқан Сырлаушы бұған мән бермеді. Ұсақ тамшылар оның мәселесі емес еді.

      74. Syrlauşy
      Syrlauşy baspaldaqta tūrğan. Baspaldaq trotuarda tūrğan. Baspaldaq qabyrğağa süielıp qoiylğan. Syrlauşy trotuardan şamamen 10 futta (üş metr) tūr. Ol boiau şaşqyş pistolettı ūstap tūrğan. Ol sol pistoletpen qabyrğany syrlap jatqan. Ol qabyrğany aq tüske syrlap jatqan Qabyrğa "99 sent"tıñ bır bölıgı edı. Düken ülken äinek terezemen qalanğan. Syrlauşy terezelerdı polietilendı qabyqpen japsyryp tastady. Polietilendı qabyqşa terezenı jauyp tūrdy. Syrlauşynyñ közınde qorğanyş közıldırıgı bar. Közıldırıkter onyñ közın jauyp tūrğan. Tūtynuşylar dükenge kırıp şyğyp jatty. Olar baspaldaqtyñ astymen ötıp jatqan. Olar syrlauşynyñ astynan ötıp jatqan. Ūsaq tamşylar adamdarğa tamyp jatty. Ūsaq tamşylar maşinalarğa tamyp jatqan. Ūsaq tamşylar trotuarğa tamyp jatqan Syrlauşy būğan män bermedı. Ūsaq tamşylar onyñ mäselesı emes edı.
Скрыть текст
      75. Пәтерақының чегі
      Ер адам күнтізбеге қарады. Бүгін қаңтардың 30 екен. Жұма. Ертең сенбі. Ертең айдың соңғы күні. Жексенбіде келесі айдың бірінші күні басталады. Жексенбі ақпанның бірінші күні болады. Ол пәтердің ақшасын айдың бірінші күні төлеуі тиіс. Ол чекті бүгін кешке жазады. Ол чекті пәтер иесіне жексенбі күні апарып береді. Үйдің иесі чекті уақытында алғанына риза болады. Үйдің иесі пәтерақының төлемі кешіктірілсе ашуланады. Егер пәтер төлемі кешіктірілсе, үй иесі оны пәтерден шығарып жібереді. Оған пәтерақының чегі неліктен кешіктіріліп берілгені бәрібір. Кешіксең кешіктің деген сөз. Үй иесі кешірімді қабылдамайды. Ешқандай да кешірім үй иесін қанағаттандыра алмайды. Барлық кешірім сұраулар жай сылтаулар сияқты. Төлемді кешіктіру - нашар жаңалық. Ешкім де жаман жаңалықты ұнатпайды. Үй иесі оған былай дейді: «Сау бол. Бар, басқа пәтер ізде. Жаңа пәтердегі өмірің жақсы өтсін. Мұнда сіз енді тұра алмайсыз. Сіз төлемді кешіктірдіңіз».

      75. Päteraqynyñ şegı
      Er adam küntızbege qarady. Bügın qañtardyñ 30 eken. Jūma. Erteñ senbı. Erteñ aidyñ soñğy künı. Jeksenbıde kelesı aidyñ bırınşı künı bastalady. Jeksenbı aqpannyñ bırınşı künı bolady. Ol päterdıñ aqşasyn aidyñ bırınşı künı töleuı tiıs. Ol şektı bügın keşke jazady. Ol şektı päter iesıne jeksenbı künı aparyp beredı. Üidıñ iesı şektı uaqytynda alğanyna riza bolady. Üidıñ iesı päteraqynyñ tölemı keşıktırılse aşulanady. Eger päter tölemı keşıktırılse, üi iesı ony päterden şyğaryp jıberedı. Oğan päteraqynyñ şegı nelıkten keşıktırılıp berılgenı bärıbır. Keşıkseñ keşıktıñ degen söz. Üi iesı keşırımdı qabyldamaidy. Eşqandai da keşırım üi iesın qanağattandyra almaidy. Barlyq keşırım sūraular jai syltaular siaqty. Tölemdı keşıktıru - naşar jañalyq. Eşkım de jaman jañalyqty ūnatpaidy. Üi iesı oğan bylai deidı: «Sau bol. Bar, basqa päter ızde. Jaña päterdegı ömırıñ jaqsy ötsın. Mūnda sız endı tūra almaisyz. Sız tölemdı keşıktırdıñız».
Скрыть текст
      76. Кір жуу
      Ер адам матрастан жайманы алып тастады. Ол жастықтың қабын алып тастады. Ол ілгіштен сүлгіні де алды. Ол жайманы, жастыққапты және сүлгіні пластикті киім салғышқа салды. Сол себетке ол шұлығын, шалбарын және көйлегін, өзінің іш киімін және пижамасын салды. Ол себетке тағы кір жууға арналған сұйық сабынды салды. Ол пәтерінің есігін ашып баспалдақпен төмен қарай түсті. Ол кір жуатын жерге келді. Ол машинаға өзінің кірлерін салды. Ол кір жуғыш машинаның қақпағын жапты. Ол кір жуғыш машинаның бір бұрамасын «Жүктеу»-ге қойды. Басқа бұраманы ол «Ыстық су»-ға қаратып қойды. Ол тиынқабылдағышқа 25 цент қылып алты тиын салды. Ол тиынқабылдағышты машинаға салып жіберді. Машина ыстық суға тола бастады. Ол қайта пәтеріне көтеріліп кетті. Ол 35 минут бойы теледидар қарап отырды.

      76. Kır juu
      Er adam matrastan jaimany alyp tastady. Ol jastyqtyñ qabyn alyp tastady. Ol ılgışten sülgını de aldy. Ol jaimany, jastyqqapty jäne sülgını plastiktı kiım salğyşqa saldy. Sol sebetke ol şūlyğyn, şalbaryn jäne köilegın, özınıñ ış kiımın jäne pijamasyn saldy. Ol sebetke tağy kır juuğa arnalğan sūiyq sabyndy saldy. Ol päterınıñ esıgın aşyp baspaldaqpen tömen qarai tüstı. Ol kır juatyn jerge keldı. Ol maşinağa özınıñ kırlerın saldy. Ol kır juğyş maşinanyñ qaqpağyn japty. Ol kır juğyş maşinanyñ bır būramasyn «Jükteu»-ge qoidy. Basqa būramany ol «Ystyq su»-ğa qaratyp qoidy. Ol tiynqabyldağyşqa 25 sent qylyp alty tiyn saldy. Ol tiynqabyldağyşty maşinağa salyp jıberdı. Maşina ystyq suğa tola bastady. Ol qaita päterıne köterılıp kettı. Ol 35 minut boiy teledidar qarap otyrdy.
Скрыть текст
      77. Хэллоуин
      Хэллоуин кезі еді, қазан айының соңғы күні болатын. Қазанның 31 еді. Хэллоуин Фреддидің жақсы көретін мейрамы еді. Ол Хэллоуинді Рождестводан да артық жақсы көретін. Ол Хэллоуинді тіпті туған күнінен де артық жақсы көреді. Хэллоуин басқаша киіну күні еді. Хэллоуин костюмдер күні еді. Хэллоуин Суперменнің күні еді. Хэллоуинде Фредди Супермен болып киінетін. Әрдайым Хэллоуинде Фредди Суперменнің костюмін киетін. Ол қызыл етігін киетін. Ол көк шалбарын киетін. Ол сары белбеуін тағатын. Ол қызыл жамылғысын киетін. Ол көк көйлегін киетін. Оның көк көйлегінде Супермен дегенді білдіретін үлкен «С» әрпі жазылған болатын. Супермен Фреддидің қаһарман кейіпкері болатын. Супермен қайратты . Супермен пойызды көтеріп алатын. Супермен үйді көтере алатын. Супермен кемені де көтеріп алатын. Фредди костюмін жақсы көретін. Ол Суперменді жылдағы Хэллоуинге киіп жүретін. Бәрі оған: «Сәлем, Супермен!» дейтін. Ол барлығымен амандасатын. Адамдар оған тәттілердің көп түрлерін беретін.

      77. Hellouin
      Hellouin kezı edı, qazan aiynyñ soñğy künı bolatyn. Qazannyñ 31 edı. Hellouin Freddidıñ jaqsy köretın meiramy edı. Ol Hellouindı Rojdestvodan da artyq jaqsy köretın. Ol Hellouindı tıptı tuğan künınen de artyq jaqsy köredı. Hellouin basqaşa kiınu künı edı. Hellouin kästömder künı edı. Hellouin Supermennıñ künı edı. Hellouinde Freddi Supermen bolyp kiınetın. Ärdaiym Hellouinde Freddi Supermennıñ kästömın kietın. Ol qyzyl etıgın kietın. Ol kök şalbaryn kietın. Ol sary belbeuın tağatyn. Ol qyzyl jamylğysyn kietın. Ol kök köilegın kietın. Onyñ kök köilegınde Supermen degendı bıldıretın ülken «S» ärpı jazylğan bolatyn. Supermen Freddidıñ qaharman keiıpkerı bolatyn. Supermen qairatty . Supermen poiyzdy köterıp alatyn. Supermen üidı kötere alatyn. Supermen kemenı de köterıp alatyn. Freddi kästömın jaqsy köretın. Ol Supermendı jyldağy Hellouinge kiıp jüretın. Bärı oğan: «Sälem, Supermen!» deitın. Ol barlyğymen amandasatyn. Adamdar oğan tättılerdıñ köp türlerın beretın.
Скрыть текст
      78. Автобус аялдамасында
      Ер адам сағатына қарады, автобустың келетін уақыты болып қалды. Автобус неге кешікті екен? Ол аялдамада автобус күтіп тұр. Орнынан тұрып, көшенің төменгі жағына, көшенің жоғарғы жағына қарады. Ешқандай автобус көрінбеді. Автобус қайда екен, оның келетін уақыты болып қалды ғой. Қайтадан орындыққа келіп отырды. Күн суыта бастады. Жел соқты. Оның үстінде күртешесі жоқ, тек шолақ шалбары мен үйде киетін шәркей ғана бар. Басы тоңа бастады. Қолдары тоңды. Аяқтары, табаны, аяғының саусақтары мұздап қалды. Аяқтарының саусақтары көгерді. Автобус қайда екен? Ол қайтадан тұрды. Көшенің төмен жағына қарады. Ол автобусты көрді! Автобус аялдамаға жақындады. Бір минуттан соң, ол жылы автобустың ішіне кіреді. Сонан соң оның мұрны, қолдары, денесі жылынады. Қандай тамаша! Бірақ автобус тоқтамады. Автобус әрі қарай жүріп кетті. Бұл ол отыратын автобус емес еді. Ол қайта сағатына қарады. Автобус қайда екен?

      78. Avtobus aialdamasynda
      Er adam sağatyna qarady, avtobustyñ keletın uaqyty bolyp qaldy. Avtobus nege keşıktı eken? Ol aialdamada avtobus kütıp tūr. Ornynan tūryp, köşenıñ tömengı jağyna, köşenıñ joğarğy jağyna qarady. Eşqandai avtobus körınbedı. Avtobus qaida eken, onyñ keletın uaqyty bolyp qaldy ğoi. Qaitadan oryndyqqa kelıp otyrdy. Kün suyta bastady. Jel soqty. Onyñ üstınde kürteşesı joq, tek şolaq şalbary men üide kietın şärkei ğana bar. Basy toña bastady. Qoldary toñdy. Aiaqtary, tabany, aiağynyñ sausaqtary mūzdap qaldy. Aiaqtarynyñ sausaqtary kögerdı. Avtobus qaida eken? Ol qaitadan tūrdy. Köşenıñ tömen jağyna qarady. Ol avtobusty kördı! Avtobus aialdamağa jaqyndady. Bır minuttan soñ, ol jyly avtobustyñ ışıne kıredı. Sonan soñ onyñ mūrny, qoldary, denesı jylynady. Qandai tamaşa! Bıraq avtobus toqtamady. Avtobus ärı qarai jürıp kettı. Būl ol otyratyn avtobus emes edı. Ol qaita sağatyna qarady. Avtobus qaida eken?
Скрыть текст
      79. Көбірек жақсы жаңалықтар болса
      Мен өз газетімді жақсы көремін, ол күнде маған жаңалықтарды хабарлап тұрады. Оның толық бір беті жаңалықтарға арналған. Тағы жаңалықтарды теледидар мен радиодан естимін. Жаңалықтарды достарымнан да естимін, бірақ мен жаңалықтарды газеттен оқығанды ұнатамын. Өйткені мен жаңалықтарды қай уақытта оқығым келсе, сол уақытта оқимын. Мен кез келген мақаланы, кез келген уақытта оқи аламын. Менің газетімнің көп тараулары бар. Бірінші тарауда - ұлттық жаңалықтар. Екінші тарауда - қалалар мен құрамалардың жаңалықтары. Келесі тарауда - бизнес жаңалықтары. Содан кейінгі тарауда - спорт жаңалықтары. Соңғы тарауда - көңіл көтеру. Жалпы айтқанда күнде неше түрлі жаңалықтар оқуға болады. Менің газетімнің бір мәселесі, онда көбіне қайғылы, жаман жаңалықтар жазылады. Неге? Жақсы да жаңалықтар бар. Адамдар жақсы жаңалықтарды ұнатады. Олар жақсы жаңалықтарды оқығанды, естігенді ұнатады. Менің газетіме жақсы жаңалықтар тарауын енгізу қажет деп ойлаймын. Менің газетімнің бірінші тарауына жақсы жаңалықтарды орналастыру керек деп ойлаймын.

      79. Köbırek jaqsy jañalyqtar bolsa
      Men öz gazetımdı jaqsy köremın, ol künde mağan jañalyqtardy habarlap tūrady. Onyñ tolyq bır betı jañalyqtarğa arnalğan. Tağy jañalyqtardy teledidar men radiodan estimın. Jañalyqtardy dostarymnan da estimın, bıraq men jañalyqtardy gazetten oqyğandy ūnatamyn. Öitkenı men jañalyqtardy qai uaqytta oqyğym kelse, sol uaqytta oqimyn. Men kez kelgen maqalany, kez kelgen uaqytta oqi alamyn. Menıñ gazetımnıñ köp taraulary bar. Bırınşı tarauda - ūlttyq jañalyqtar. Ekınşı tarauda - qalalar men qūramalardyñ jañalyqtary. Kelesı tarauda - biznes jañalyqtary. Sodan keiıngı tarauda - sport jañalyqtary. Soñğy tarauda - köñıl köteru. Jalpy aitqanda künde neşe türlı jañalyqtar oquğa bolady. Menıñ gazetımnıñ bır mäselesı, onda köbıne qaiğyly, jaman jañalyqtar jazylady. Nege? Jaqsy da jañalyqtar bar. Adamdar jaqsy jañalyqtardy ūnatady. Olar jaqsy jañalyqtardy oqyğandy, estıgendı ūnatady. Menıñ gazetıme jaqsy jañalyqtar tarauyn engızu qajet dep oilaimyn. Menıñ gazetımnıñ bırınşı tarauyna jaqsy jañalyqtardy ornalastyru kerek dep oilaimyn.
Скрыть текст
      80. Кемпірқосақтың барлық түстеріндегі өмір
      Біз ақ пен қара әлемде өмір сүрмейміз. Біз түрлі түсті әлемде өмір сүреміз. Түстер барлық жерде болады. Түстер - әдемі. Унитаз - ақ. Панда - ақ пен қара. Қарға - қара. Аспан мен теңіз - көк. Алма - қызыл немесе жасыл. Апельсин - үнемі қызғылт сары, ал күн - кейде қызғылт сары. Машинаның тоқтау шамы - қызыл, сары және жасыл. Лимон - сары. Адамдар - ақ, қоңыр немесе қара. Балықтар мен құстар - әр түрлі түсте. Шаш - ақ, бурыл, қоңыр, қара немесе қызғылт сары. Гольф добы мен бейсбол добы - ақ. Баскетбол добы - сары. Теннис добы - жасыл. Өрт сөндіру машинасы - қызыл. Полиция машинасы - қара мен ақ. Ай мен жұлдыздар - ақ. Шөптер - жасыл, бірақ жер - қоңыр. Қуырылған жұмыртқа - сары мен ақ. Сенің қаның – қызыл. Сенің тістерің - ақ. «Стоп» белгісі - қызыл мен ақ. Біз көзі көрмейтін адамдарға түстер туралы айта алмаймыз. Олар ешқашан түстерді көрмеген. Бұл мұңды.

      80. Kempırqosaqtyñ barlyq tüsterındegı ömır
      Bız aq pen qara älemde ömır sürmeimız. Bız türlı tüstı älemde ömır süremız. Tüster barlyq jerde bolady. Tüster - ädemı. Unitaz - aq. Panda - aq pen qara. Qarğa - qara. Aspan men teñız - kök. Alma - qyzyl nemese jasyl. Apelsin - ünemı qyzğylt sary, al kün - keide qyzğylt sary. Maşinanyñ toqtau şamy - qyzyl, sary jäne jasyl. Limon - sary. Adamdar - aq, qoñyr nemese qara. Balyqtar men qūstar - är türlı tüste. Şaş - aq, buryl, qoñyr, qara nemese qyzğylt sary. Gölf doby men beisbol doby - aq. Basketbol doby - sary. Tenis doby - jasyl. Ört söndıru maşinasy - qyzyl. Polisia maşinasy - qara men aq. Ai men jūldyzdar - aq. Şöpter - jasyl, bıraq jer - qoñyr. Quyrylğan jūmyrtqa - sary men aq. Senıñ qanyñ – qyzyl. Senıñ tısterıñ - aq. «Stop» belgısı - qyzyl men aq. Bız közı körmeitın adamdarğa tüster turaly aita almaimyz. Olar eşqaşan tüsterdı körmegen. Būl mūñdy.
Скрыть текст


В подготовке текстов на казахском языке участвовали пользователи сайта sozdik.kz:
Nurdaulet Aspenov, Акжайык Сабырбаева, Гульнар Абдраимова, Гаухар Назымбекова, Жанара Қабина, Алтынгуль Кептербаева, Аслан Бисенов, Аяулым Орынгали, Еркежан Каймоллаева, Максат Маликов, Султангазы Абдыкалыков
Корректор текстов на казахском языке: Жанар Уалиева© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Лёгкое чтение. Том 1, стр.3 Вернуться к началу Лёгкое чтение. Том 1, стр.5  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга